งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถนอมอาหาร. ความหมายการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร หมายถึง การเก็บรักษาอาหาร หรือแปรรูปอาหารให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้นาน ขึ้นโดยไม่บูดเสีย ซึ่งผลของการถนอมอาหารจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถนอมอาหาร. ความหมายการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร หมายถึง การเก็บรักษาอาหาร หรือแปรรูปอาหารให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้นาน ขึ้นโดยไม่บูดเสีย ซึ่งผลของการถนอมอาหารจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถนอมอาหาร

2 ความหมายการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร หมายถึง การเก็บรักษาอาหาร หรือแปรรูปอาหารให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้นาน ขึ้นโดยไม่บูดเสีย ซึ่งผลของการถนอมอาหารจะ ช่วยยืดอายุการเก็บ ชะลอการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส เนื้อ สัมผัส และลักษณะที่ดีอื่น ๆ ของ อาหารไว้ นอกจากนี้การถนอมอาหารยังสามารถ ช่วยให้มีอาหารบริโภค อย่างทั่วถึงกัน เช่น ใน บางพื้นที่ของโลกมีผักผลไม้บริโภคตลอดปีแต่ ในอีกแถบหนึ่งอาจขาดแคลน จำเป็นต้องพึ่งพา อาหารจากที่อื่น การถนอมอาหารจึงช่วยให้คนที่ อยู่ในที่ที่ขาดแคลนได้บริโภคเช่นเดียวกันได้

3 ประเภทของการถนอมอาหาร ประเภทแห้งประเภทการ ดอง ประเภทใช้ ความร้อน - การตาก แห้ง - การรมครัน - การแช่อิ่ม - การดองเค็ม - การดอง หวาน - การพลา เจอร์ไรต์ - การนึ่ง

4 วิธีการถนอมอาหารแบบแห้ง การทำเนื้อสวรรค์ ส่วนผสม 1. เนื้อวัว 1 ก. ก 2. เกลือป่น 1 1/2 ช้อนโต๊ะ 3. น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง 4. ลูกผักชี 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทำ 1. ล้างเนื้อให้สะอาด แล่ เป็นชิ้นบางมาก ๆ พักไว้ 2. คั่วลูกผักชีพอเหลือง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งป่นให้ละเอียด อีกส่วนบุบพอแตก เคล้ากับเนื้อให้ทั่ว ใส่น้ำตาลทราย เกลือ คน ให้เข้ากัน หมักไว้ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 3. หมักเนื้อได้ที่แล้ว แผ่บนตะแกรงตาถึ่ ๆ ผึ่งแดด พอหมาดจึง กลับอีกด้าน ผึ่งจนแห้ง จัดเป็นชิ้นตามความต้องการ 4. ทอดในน้ำมันสุก ใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิท

5


ดาวน์โหลด ppt การถนอมอาหาร. ความหมายการถนอมอาหาร การถนอมอาหาร หมายถึง การเก็บรักษาอาหาร หรือแปรรูปอาหารให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้นาน ขึ้นโดยไม่บูดเสีย ซึ่งผลของการถนอมอาหารจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google