งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถนอมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถนอมอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถนอมอาหาร

2 ความหมายการถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร หมายถึง การเก็บรักษาอาหาร หรือแปรรูปอาหารให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้นานขึ้นโดยไม่บูดเสีย ซึ่งผลของการถนอมอาหารจะช่วยยืดอายุการเก็บ ชะลอการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส เนื้อ สัมผัส และลักษณะที่ดีอื่น ๆ ของอาหารไว้ นอกจากนี้การถนอมอาหารยังสามารถช่วยให้มีอาหารบริโภค อย่างทั่วถึงกัน เช่น ในบางพื้นที่ของโลกมีผักผลไม้บริโภคตลอดปีแต่ในอีกแถบหนึ่งอาจขาดแคลน จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารจากที่อื่น การถนอมอาหารจึงช่วยให้คนที่อยู่ในที่ที่ขาดแคลนได้บริโภคเช่นเดียวกันได้

3 ประเภทของการถนอมอาหาร
ประเภทแห้ง ประเภทการดอง ประเภทใช้ความร้อน การตากแห้ง การรมครัน การแช่อิ่ม -การดองเค็ม -การดองหวาน -การพลาเจอร์ไรต์ -การนึ่ง

4 วิธีการถนอมอาหารแบบแห้ง
การทำเนื้อสวรรค์ ส่วนผสม 1. เนื้อวัว 1 ก.ก 2. เกลือป่น 1 1/2 ช้อนโต๊ะ 3. น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง 4. ลูกผักชี 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทำ 1. ล้างเนื้อให้สะอาด แล่เป็นชิ้นบางมาก ๆ พักไว้ 2. คั่วลูกผักชีพอเหลือง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งป่นให้ละเอียด อีกส่วนบุบพอแตก เคล้ากับเนื้อให้ทั่ว ใส่น้ำตาลทราย เกลือ คนให้เข้ากัน หมักไว้ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 3. หมักเนื้อได้ที่แล้ว แผ่บนตะแกรงตาถึ่ ๆ ผึ่งแดด พอหมาดจึงกลับอีกด้าน ผึ่งจนแห้ง จัดเป็นชิ้นตามความต้องการ 4. ทอดในน้ำมันสุก ใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิท

5


ดาวน์โหลด ppt การถนอมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google