งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขนส่งผักและผลไม้. ลักษณะทั่วไปของระบบการ ขนส่งผักและผลไม้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ตัวยานพาหนะ (vehicle) 2. ส่วนห่อหุ้มป้องกัน (protective cover)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขนส่งผักและผลไม้. ลักษณะทั่วไปของระบบการ ขนส่งผักและผลไม้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ตัวยานพาหนะ (vehicle) 2. ส่วนห่อหุ้มป้องกัน (protective cover)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขนส่งผักและผลไม้

2 ลักษณะทั่วไปของระบบการ ขนส่งผักและผลไม้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ตัวยานพาหนะ (vehicle) 2. ส่วนห่อหุ้มป้องกัน (protective cover) 3. วิธีการในการควบคุมอุณหภูมิ (means of temperature management)

3 วิธีการขนส่งผักและผลไม้ 1. การขนส่งทางน้ำ – เช่น การขนส่งทางทะเล ( ระหว่างประเทศ ) ขนส่ง ทางแม่น้ำ ( เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำสายหลักอื่นๆ ) –Container shipping หรือ break bulk loading – ข้อดี ต้นทุนพลังงานต่ำ ขนส่งระหว่างประเทศหรือตลาดส่งออก ผักและผลไม้ที่เหมาะสม เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กล้วย ส้มและแอปเปิ้ล มีตู้ container ที่ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ ควบคุม ความชื้นและระบายอากาศแยกตัวหรือรวมที่ศูนย์กลาง (central air)

4 2. การขนส่งทางรถไฟ ราคาถูกแต่ช้า ระบบควบคุมอุณหภูมิต้องมีประสิทธิภาพ 3. การขนส่งทางรถยนต์ รถบรรทุกที่มีระบบห้องเย็นในตัว สะดวก สามารถไปรับผลิตผลได้ทุกที่ และมีหลายขนาด บรรจุ จากเล็กถึงใหญ่ ข้อเสีย ถ้าสภาพถนนไม่ดี หรือระบบควบคุมอุณหภูมิไม่ดีจะ เป็นผลร้ายต่อผลิตผล การขนส่งผลิตผลหลาย ๆ ชนิดมาด้วยกันต้องคำนึงถึง product compatibility ด้วย 4. การขนส่งทางอากาศ ราคาแพงแต่เร็ว เหมาะสำหรับผักและผลไม้ที่มีอายุเก็บรักษาสั้นและมีมูลค่า สูง เช่น ไม้ตัดดอก เป็นต้น ข้อเสีย การจัดการอุณภูมิค่อนข้างยาก ( ร้อน เย็น หรือเยื่อก แข็ง ) ความล่าช้าในช่วงขนถ่ายระหว่างสนามบินหรือเครื่องบินอาจ ทำให้ผลิตผลเสียหายได้

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ อุณหภูมิระหว่างการขนส่ง 1. ระบบการทำให้เย็นและการหมุนเวียนอากาศภายใน ต้องมีช่องทางการอัดอากาศเย็นและระบายอากาศ หมุนเวียนภายในตู้ container ที่เพียงพอ 2. ลักษณะยานพาหนะในการขนส่ง การออกแบบที่เหมาะสมและรักษาประสิทธิภาพการทำให้ เย็น 3. การออกแบบตู้ container ให้มีช่องรับและระบาย อากาศที่เหมาะสม คงทน 4. ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ มีการจัดเรียงที่ดีให้มีช่องว่างให้อากาศเย็นหมุนเวียนได้ ง่าย บรรจุในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดบรรจุของยานพาหนะ อย่าอัดแน่นเกินไป

6 5. การขนส่งผักและผลไม้หลายชนิดพร้อมกัน (Mixed load) ทำให้การจัดการอุณหภูมิยาก ควรใช้อุณหภูมิที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผลิตผลส่วน ใหญ่ หรือให้ความสำคัญกับผลิตผลที่มีมูลค่าทาง การตลาดสูง 6. สภาพของยานพาหนะบรรทุก ควรมีการ ตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา 7. เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ ต้อง แม่นยำและเที่ยงตรง 8. ระบบ thermostat สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ต้องแม่นยำและเที่ยงตรง 9. สภาพบรรยากาศดัดแปลง ทั้งที่ตั้งใจและไม่ ตั้งใจให้เกิด ควรระวังเพราะมีทั้งข้อดีและ ข้อเสีย

7 การขนส่งผักและผลไม้หลายชนิด พร้อมกัน (Product Compatibility) สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการขนส่งผักและผลไม้ มี ดังนี้ 1.Temperature compatibility ผลิตผลที่ต้องการ อุณภูมิเก็บรักษาที่ต่างกัน ข้อควรคำนึงถึง คือ chilling หรือ freezing หรือ heat injury วิธีการปฏิบัติ : แยกผลิตผลที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ใกล้เคียงกันขนส่งด้วยกัน 2. ผลิตผลที่ผลิต ethylene ได้กับผลิตผลที่ sensitive ต่อ ethylene หรือสูญเสียได้ง่ายถ้าเก็บ ในที่ ๆ มี ethylene ไม่ควรที่จะขนส่งพร้อมกัน หรือเก็บร่วมกันขณะขนส่ง เช่น ผลไม้กับผัก หรือ กับไม้ตัดดอก ยกตัวอย่างเช่น กล้วยกับไม้ตัดดอก เป็นต้น

8 3.Product odor compatibility หรือ กลิ่นของ ผลิตผลที่แรงทำให้ผลิตผลชนิดอื่นดูดกลืนและ เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในผลิตผลนั้น ๆ เช่น กลิ่น ของ หอม หรือกระเทียม เป็นต้น ดังนั้นควร หลีกเลี่ยงขนส่งร่วมกัน 4.Moisture compatibility หรือระดับความชื้นที่ เหมาะสมกับการเก็บของผลิตผลบางชนิดอาจจะ แตกต่างกัน เช่น ความชื้นที่สูงเหมาะสำหรับผัก ประเภทใบ หรือข้าวโพด ขณะที่ หอมและ กระเทียมต้องการความชื้นที่ต่ำกว่า ดังนั้นจึงไม่ ควรขนส่งร่วมกัน

9 สภาพบรรยากาศดัดแปลง (Modified atmosphere) สามารถใช้เป็น supplement technology ใน การขนส่งได้ ปรับสภาพบรรยากาศ ( ระดับของ O 2 และ CO 2 ) ที่เหมาะสม อาจจะหุ้มด้วย polyethylene bags หรือ plastic liners Container ต้องปิดสนิท และสามารถควบคุม ระดับบรรยากาศได้ ต้องระวังการหมักที่เกิดจากระดับ O 2 และ CO 2 ต่ำหรือสูงเกินไป มีการใช้ในการขนส่งกล้วย กีวี แอปเปิ้ล สตรอ เบอร์รี่ หรือผลไม้ชนิดอื่น


ดาวน์โหลด ppt การขนส่งผักและผลไม้. ลักษณะทั่วไปของระบบการ ขนส่งผักและผลไม้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ตัวยานพาหนะ (vehicle) 2. ส่วนห่อหุ้มป้องกัน (protective cover)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google