งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถังบรรจุน้ำ เย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PS ( material / PS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถังบรรจุน้ำ เย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PS ( material / PS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถังบรรจุน้ำ เย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PS ( material / PS ) PP ( material / PP ) กระบวนการผลิต ( production ) Injection Moulding ( process / injection I.M ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology รูปผลิตภัณฑ์ ( product image )

2 ถังบรรจุน้ำ เย็น หน้าที่ของชิ้น ส่วนประกอบ ตัวภาชนะ ( body ) แบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน. ถังบรรจุด้านใน. ถังชั้นกลาง ( โฟม ). ถังชั้นนอก. หูจับ ( handle ) ฝาปิดถัง ( cap ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

3 ถังบรรจุน้ำ เย็น FLOW CHART รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology กระบวนการผลิต ( production )

4 ถังบรรจุน้ำ เย็น รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology


ดาวน์โหลด ppt ถังบรรจุน้ำ เย็น การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) PS ( material / PS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google