งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Trichomonas vaginalis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Trichomonas vaginalis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Trichomonas vaginalis

2 Trichomonas vaginalis
- ทำให้เกิดโรค Vaginal Trichomoniasis - พบได้บริเวณ genito-urinary system - สำหรับในผู้ชายสามารถพบได้ที่ Urethra และ Prostate gland

3 2. undulating membrane 3. axostyle ทางด้าน posterior
รูปร่าง ( Morphology ) ประกอบด้วย anterior flagella 2. undulating membrane 3. axostyle ทางด้าน posterior

4 ความแตกต่างของรูปร่างในแต่ละ species แตกต่างกันที่ขนาดและรูปร่างของ flagella , undulating membrane และ axostyle

5 Mode of infection โดยการมีความสัมพันธุ์ทางเพศ (อาจติดจากการใช้กระดาษชำระที่ติดเชื้อได้) พวก Trichomonas สามารถเคลื่อนไหวอยู่ใน vagina secretions ได้ประมาณ ชม. ที่อุณหภูมิห้อง

6 อาการทางคลินิก ในผู้ชาย มักไม่เกิดอาการ
( อาจเกิด irritation และ erosion ของ uretha , เกิด destruction ของ prostatic gland tissue ) สำหรับผู้หญิง พบว่ามีอาการตกขาว ( leucorrhea ) ถ้าปล่อยนานจะเกิดอาการ บวมแดง อักเสบ จนกระทั่งมีเชื้ออื่นแทรกเข้า ไปได้ด้วย ( เช่น เชื้อรา )

7 สำหรับคนท้องจะมีอาการรุนแรงมาก
เนื้อบริเวณช่องคลอดมีอาการบวมและอักเสบ จึงพบว่าเป็นอันตรายมาก

8 - การวินิจฉัย ( Diagnosis )
ทำ vaginal swab โดยนำเยื่อเมือกมาตรวจ หาโปรโตซัว โดยแยกให้ออกจาก Gonorrhoea สำหรับผู้ชายสามารถตรวจได้จาก Urine ( โดยนำ urine มา centrifuge แล้วนำ ตะกอนมาตรวจ )

9 - การรักษา ( Treatment )
1. พบว่าบริเวณช่องคลอดของคนไข้จะมี ความเป็นด่างมาก จึงใช้การทำความ สะอาดด้วยน้ำส้มสายชู (5 tabalspoon vinegar ใน dilute in 2 quart water , pH ) ปกติคนร่างกายแข็งแรง Healthy vaginar pH ประมาณ เชื้อสามารถอาศัยอยู่ที่ pH ไม่ต่ำกว่า 5

10 2. ยาที่ใช้รักษาได้แก่พวก Flagyl
มีรายงานการรักษาใช้ยา Metronidazole ( ให้กิน หรือ สอดใส่ในช่องคลอด ) ในการรักษาต้องรักษาทั้งผู้หญิงและ ผู้ชายที่เป็น sexual partners

11 - การป้องกันและควบคุม ( Prevention and Control )
- การป้องกันและควบคุม ( Prevention and Control ) เนื่องจากเชื้อติดต่อได้โดยการมีเพศ สัมพันธ์ จึงควรป้องกันโดยการไม่สำส่อน ทางเพศ


ดาวน์โหลด ppt Trichomonas vaginalis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google