งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ทำให้เกิดโรค Vaginal Trichomoniasis - พบได้บริเวณ genito- urinary system - สำหรับในผู้ชายสามารถ พบได้ที่ Urethra และ Prostate gland Trichomonas vaginalis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ทำให้เกิดโรค Vaginal Trichomoniasis - พบได้บริเวณ genito- urinary system - สำหรับในผู้ชายสามารถ พบได้ที่ Urethra และ Prostate gland Trichomonas vaginalis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ทำให้เกิดโรค Vaginal Trichomoniasis - พบได้บริเวณ genito- urinary system - สำหรับในผู้ชายสามารถ พบได้ที่ Urethra และ Prostate gland Trichomonas vaginalis

3 1. 4 anterior flagella 2. undulating membrane 3. axostyle ทางด้าน posterior รูปร่าง ( Morphology ) ประกอบด้วย

4 ความแตกต่างของรูปร่างในแต่ ละ species แตกต่างกันที่ ขนาดและรูปร่างของ flagella, undulating membrane และ axostyle

5 โดยการมีความสัมพันธุ์ ทางเพศ ( อาจติดจากการใช้ กระดาษชำระที่ติดเชื้อได้ ) พวก Trichomonas สามารถ เคลื่อนไหวอยู่ใน vagina secretions ได้ประมาณ 1 - 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง Mode of infection

6 ในผู้ชาย มักไม่เกิดอาการ ( อาจเกิด irritation และ erosion ของ uretha, เกิด destruction ของ prostatic gland tissue ) สำหรับผู้หญิง พบว่ามีอาการ ตกขาว ( leucorrhea ) ถ้าปล่อยนาน จะเกิดอาการ บวมแดง อักเสบ จนกระทั่งมี เชื้ออื่นแทรกเข้า ไปได้ด้วย ( เช่น เชื้อรา ) อาการทางคลินิก

7 สำหรับคนท้องจะมีอาการ รุนแรงมาก เนื้อบริเวณช่องคลอดมี อาการบวมและอักเสบ จึง พบว่าเป็นอันตรายมาก

8 - การวินิจฉัย ( Diagnosis ) ทำ vaginal swab โดยนำ เยื่อเมือกมาตรวจ หาโปรโตซัว โดยแยกให้ออก จาก Gonorrhoea สำหรับผู้ชายสามารถตรวจ ได้จาก Urine ( โดยนำ urine มา centrifuge แล้วนำ ตะกอนมาตรวจ )

9 - การรักษา ( Treatment ) 1. พบว่าบริเวณช่องคลอด ของคนไข้จะมี ความเป็นด่างมาก จึงใช้ การทำความ สะอาดด้วยน้ำส้มสายชู (5 tabalspoon vinegar ใน dilute in 2 quart water, pH 4.5 - 5 ) ปกติคน ร่างกายแข็งแรง Healthy vaginar pH ประมาณ 3 -5 เชื้อ สามารถอาศัยอยู่ที่ pH ไม่ต่ำ กว่า 5

10 2. ยาที่ใช้รักษาได้แก่พวก Flagyl มีรายงานการรักษาใช้ยา Metronidazole ( ให้กิน หรือ สอดใส่ใน ช่องคลอด ) ในการรักษาต้องรักษาทั้ง ผู้หญิงและ ผู้ชายที่เป็น sexual partners

11 - การป้องกันและควบคุม ( Prevention and Control ) เนื่องจากเชื้อติดต่อได้โดย การมีเพศ สัมพันธ์ จึงควรป้องกันโดย การไม่สำส่อน ทางเพศ


ดาวน์โหลด ppt - ทำให้เกิดโรค Vaginal Trichomoniasis - พบได้บริเวณ genito- urinary system - สำหรับในผู้ชายสามารถ พบได้ที่ Urethra และ Prostate gland Trichomonas vaginalis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google