งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอนระยะสั้น เรื่อง การออกกำลังข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอนระยะสั้น เรื่อง การออกกำลังข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอนระยะสั้น เรื่อง การออกกำลังข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )

2 จัดทำโดย หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย4

3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือเหนือข้อมือซึ่งแพทย์ได้จัดและตรึงกระดูกไว้แล้ว

4 ภาวะที่มีการหักของกระดูกข้อมือหรือเหนือกระดูกข้อมือ เมื่อแพทย์ได้ทำการจัดตรึงกระดูกให้เข้าที่ซึ่งอาจใส่อุปกรณ์เพื่อยึดตรึงกระดูก เช่น เหล็ก หรือ ลวด และจัดให้บริเวณ กระดูกหักนั้นให้พักนิ่ง ๆ โดยแพทย์มักจะใส่เฝือกไว้ การรักษาจะใช้เวลาค่อนข้างนาน

5 ซึ่งจะ มีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย คือนิ้วมือในด้านต่าง ๆ เช่น การบวม ซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อและเส้นเลือด ฝอยใกล้ๆ บริเวณกระดูกหักได้รับอันตรายและถูกทำลาย ทำให้เกิดอาการคั่งของ ของเหลวและ เกิดอาการบวมขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้การไหลเวียนเลือดไปสู่อวัยวะส่วนปลายได้น้อยหรือไม่ได้

6 อาจทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดและเนื้อเยื่อตายได้ ประกอบกับการไม่ได้ออกกำลังกายของข้ออย่างเหมาะสม ทำให้เกิดข้อติด อีกทั้งเกิดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและลีบในเวลาต่อมา

7 การออกกำลังข้อนิ้วมือเป็นทางหนึ่งที่ได้ผลดีในการลดบวม โดยอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อที่อยู่ล่างต่อและบริเวณใกล้เคียงกระดูกหัก บีบไล่เลือดดำให้

8 ไหลกลับเข้าสู่หัวใจ ช่วยให้อาการบวมลดลง ดังนั้นการออกกำลังข้อนิ้วมือจะช่วยลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นดังที่กล่าวมาได้

9 การออกกำลังข้อนิ้วมือที่จะกล่าวนี้มีอยู่ 6 ท่า และจะห้ามทำในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดมือในรายที่มีการต่อเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาท ยกเว้นแพทย์อนุญาตให้ทำซึ่งจะเป็นระยะเวลา ที่แพทย์เห็นว่าสามารถทำได้แล้ว

10 ประโยชน์ของการออกกำลังข้อนิ้วมือ
.เพื่อช่วยลดอาการบวม และช่วยให้การไหลเวียนเลือดของมือได้ดีขึ้น .เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้ปกติ ไม่มีภาวะการยึดติดของข้อนิ้วมือ .เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ไม่ลีบ

11 ประเภทของผู้ป่วยที่ออกกำลังข้อนิ้วมือ
.ผู้ป่วยที่ใส่เฝือกแขนถึงมือ โดยไม่มีข้อห้ามจากแพทย์ .ผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือบาดเจ็บทางมืออื่น ๆ ที่ไม่มีข้อห้ามจากแพทย์

12 วิธีการออกกำลังข้อนิ้วมือ 6 ท่า

13 เหยียดข้อนิ้วมือทุกนิ้วให้เต็มที่
ท่าที่ 1 เหยียดข้อนิ้วมือทุกนิ้วให้เต็มที่

14 ท่าที่ 2 งอข้อนิ้วมือเต็มที่ให้ปลายมือเหยียดให้เป็นมุมฉาก

15 ท่าที่ 3 งอข้อกลางและข้อปลายนิ้ว หรือทำเหมือนนิ้วกำลังขยุ้ม

16 ท่าที่ 4 ออกแรงกหมัดให้เต็มที่

17 ท่าที่ 5 กางนิ้วทุกนิ้วให้เต็มที่ แล้วหุบนิ้วทุกนิ้วให้เต็มที่

18 ท่าที่ 6 ใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือสัมผัสปลายนิ้วอื่น ๆทีละนิ้ว

19 การออกกำลังให้ทำเรียงลำดับตั้งแต่ท่าที่ 1 ถึง 6 ชั่วโมงละ10ถึง 15 ครั้ง ทำอย่างสม่ำเสมอ

20 จบบริบูรณ์

21

22


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอนระยะสั้น เรื่อง การออกกำลังข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google