งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แแผนการสอน ระยะสั้น เรื่อง การออกกำลัง ข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แแผนการสอน ระยะสั้น เรื่อง การออกกำลัง ข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แแผนการสอน ระยะสั้น เรื่อง การออกกำลัง ข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )

3 จัดทำโดย หอผู้ป่วยออร์โธปิ ดิกส์ชาย 4

4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักบริเวณ ข้อมือหรือเหนือข้อมือซึ่ง แพทย์ได้จัดและตรึง กระดูกไว้แล้ว

5 ภาวะที่มีการหักของ กระดูกข้อมือหรือเหนือ กระดูกข้อมือ เมื่อแพทย์ ได้ทำการจัดตรึงกระดูกให้ เข้าที่ซึ่งอาจใส่อุปกรณ์ เพื่อยึดตรึงกระดูก เช่น เหล็ก หรือ ลวด และจัดให้ บริเวณ กระดูกหักนั้นให้ พักนิ่ง ๆ โดยแพทย์มักจะ ใส่เฝือกไว้ การรักษาจะ ใช้เวลาค่อนข้างนาน

6 ซึ่งจะ มีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย คือนิ้วมือในด้านต่าง ๆ เช่น การ บวม ซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อและเส้น เลือด ฝอยใกล้ๆ บริเวณ กระดูกหักได้รับอันตรายและถูก ทำลาย ทำให้เกิดอาการคั่งของ ของเหลวและ เกิดอาการ บวมขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้การ ไหลเวียนเลือดไปสู่อวัยวะส่วน ปลายได้น้อยหรือไม่ได้

7 อาจทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือด และเนื้อเยื่อตายได้ ประกอบ กับการไม่ได้ออกกำลังกาย ของข้ออย่างเหมาะสม ทำให้ เกิดข้อติด อีกทั้งเกิดอาการ อ่อนแรงของกล้ามเนื้อและลีบ ในเวลาต่อมา

8 การออกกำลังข้อนิ้วมือ เป็นทางหนึ่งที่ได้ผลดีในการ ลดบวม โดยอาศัยการหดตัว ของกล้ามเนื้อและการ เคลื่อนไหวของข้อที่อยู่ล่างต่อ และบริเวณใกล้เคียง กระดูกหัก บีบไล่เลือดดำให้

9 ไหลกลับเข้าสู่หัวใจ ช่วย ให้อาการบวมลดลง ดังนั้นการออกกำลังข้อนิ้ว มือจะช่วยลดและป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาได้

10 การออกกำลังข้อนิ้วมือที่จะ กล่าวนี้มีอยู่ 6 ท่า และจะห้าม ทำในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดมือ ในรายที่มีการต่อเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาท ยกเว้นแพทย์ อนุญาตให้ทำซึ่งจะเป็น ระยะเวลา ที่แพทย์เห็นว่า สามารถทำได้แล้ว

11 ประโยชน์ของการออกกำลัง ข้อนิ้วมือ. เพื่อช่วยลดอาการบวม และ ช่วยให้การไหลเวียนเลือด ของมือได้ดีขึ้น. เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหว นิ้วมือได้ปกติ ไม่มีภาวะการ ยึดติดของข้อนิ้วมือ. เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ไม่ ลีบ

12 ประเภทของผู้ป่วยที่ออก กำลังข้อนิ้วมือ. ผู้ป่วยที่ใส่เฝือกแขนถึงมือ โดย ไม่มีข้อห้ามจากแพทย์. ผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือบาดเจ็บทาง มืออื่น ๆ ที่ไม่มีข้อห้ามจากแพทย์

13 วิธีการออกกำลัง ข้อนิ้วมือ 6 ท่า

14 ท่าที่ 1 เหยียดข้อนิ้ว มือทุกนิ้วให้ เต็มที่

15 งอข้อนิ้วมือ เต็มที่ให้ ปลายมือ เหยียดให้ เป็นมุมฉาก ท่าที่ 2

16 งอข้อกลาง และข้อ ปลายนิ้ว หรือทำ เหมือนนิ้ว กำลังขยุ้ม ท่าที่ 3

17 ออกแรงก หมัดให้เต็มที่ ท่าที่ 4

18 กาง นิ้วทุกนิ้ว ให้เต็มที่ แล้วหุบ นิ้วทุกนิ้ว ให้เต็มที่ ท่าที่ 5

19 ท่าที่ 6 ใช้ ปลาย นิ้วหัว แม่มือ สัมผัส ปลาย นิ้วอื่น ๆทีละ นิ้ว

20 การออกกำลัง ให้ทำ เรียงลำดับ ตั้งแต่ท่าที่ 1 ถึง 6 ชั่วโมง ละ 10 ถึง 15 ครั้ง ทำอย่าง สม่ำเสมอ

21 จบบริบูรณ์

22

23


ดาวน์โหลด ppt แแผนการสอน ระยะสั้น เรื่อง การออกกำลัง ข้อนิ้วมือ ( six pack exercise )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google