งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ เสนอ บทความเรื่อง การปลูกถ่าย กระดูกปีกสะโพกของตัวเองที่ ขากรรไกรล่างใน สุนัข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ เสนอ บทความเรื่อง การปลูกถ่าย กระดูกปีกสะโพกของตัวเองที่ ขากรรไกรล่างใน สุนัข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ เสนอ บทความเรื่อง การปลูกถ่าย กระดูกปีกสะโพกของตัวเองที่ ขากรรไกรล่างใน สุนัข

2 บทนำ ประโยชน์และหน้าที่ของกระดูก เป็นที่เกาะยึดของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อ วางตัวอยู่อย่างแข็งแรง มีส่วนช่วยในการป้องกันอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ (heart), ปอด (lung), สมอง (brain) ไม่ให้ได้รับ อันตรายหรือไม่ให้กระทบกระเทือน สร้าง cell เม็ดเลือดพวกเม็ดเลือดแดง (rbc), เม็ด เลือดขาว (wbc), เกล็ดเลือด (platelet) ช่วยในการเคลื่อนไหวและการหายใจเข้าและออก เช่น กระดูกซี่โครง (ribs) รักษาระดับสมดุลแคลเซี่ยม (calcium) ในเลือด

3 การปลูกถ่ายกระดูกปีกสะโพก ของตัวเองที่ขากรรไกรล่างใน สุนัข ทำไหมจึงต้องศึกษาเรื่องนี้ ? ในการแก้ไขกระดูกหักที่มี เนื้อกระดูกสูญหายกระดูกต่อ ติดช้าหรืออาจต่อไม่ติด จำเป็นต้องทำการปลูกถ่าย กระดูก การปลูกถ่ายกระดูกแบบวิธี เก่าๆ ( ใช้กระดูกตัวอื่น ) อาจ ทำให้ร่างกายของสัตว์ไม่ ยอมรับ การปลูกถ่ายกระดูกแบบวิธี เก่าๆใช้เวลานาน

4 การเจริญของกระดูก 1. Endochondral ossification - การเจริญโดยอาศัย กระดูกอ่อน (cartilage) 2. Intramembranous ossification - มีการเจริญในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

5 1. E NDOCHONDRAL O SSIFICATION

6

7 2. I NTRAMEMBRANOUS OSSIFICATION

8

9 ประโยชน์ที่ได้จากการทดลอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทาง คลินิกได้ ประหยัดเวลาในการรักษามากขึ้น ลดการติดเชื้อในช่วงเวลาที่ทำการ รักษาและเวลาพักฟื้นได้ ลดความเจ็บปวดในสุนัขที่ทำการ รักษา สุนัขสามารถใช้ขากรรไกรล่างได้ ตามปกติ


ดาวน์โหลด ppt ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ ABC DEFG สาขาสัตว์ ศาสตร์ เสนอ บทความเรื่อง การปลูกถ่าย กระดูกปีกสะโพกของตัวเองที่ ขากรรไกรล่างใน สุนัข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google