งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา 5654703 เว็บเทคโนโลยี (Web Technology) การเขียนและออกแบบเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา 5654703 เว็บเทคโนโลยี (Web Technology) การเขียนและออกแบบเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 5654703 เว็บเทคโนโลยี (Web Technology) การเขียนและออกแบบเว็บไซต์

2 Outline หลักการออกแบบเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์

3 ประเภทของเว็บไซด์ การออกแบบและการสร้างเว็บซ์จะต้องมีการ กำหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่แน่นอนก่อน เช่น – ต้องการสื่อถึงอะไร – บุคคลกลุ่มไหนที่เป็นเป้าหมาย จึงจะสามารถเริ่มต้นสร้างเว็บไซด์ได้

4 ประเภทของเว็บไซด์ เว็บไซด์ สามารถแบ่งออกตามจุดประสงค์การ จัดทำเว็บไซด์ ออกเป็น 5 ประเภท คือ – เว็บไซด์ส่วนตัว – เว็บไซด์ประเภทบันเทิง – เว็บไซด์ประเภทวิชาการ – เว็บไซด์ประเภทให้บริการ – เว็บไซด์ประเภทค้นหาข้อมูล

5 เว็บไซด์ส่วนตัว เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อ นำเสนอข้อมูลของเจ้าของเว็บไซด์เป็นหลัก โดยส่วนมากจะนำเสนอประวัติ หรือข้อมูลของ เจ้าของเว็บไซด์ จุดประสงค์เพื่อแสดงผลงาน หรือข้อมูลของเจ้าของเว็บไซด์

6 เว็บไซด์ประเภทบันเทิง เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อเน้น ความบันเทิงเป็นหลัก โดยจะนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับละคร, ดารา, ข่าว, เพลง, ภาพยนตร์ และอื่นๆ รวมทั้งเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจใน สังคมปัจจุบัน ผู้ที่เข้ามาชมเว็บนี้มักจะเป็นขาประจำ เนื่องจาก เว็บไซด์ประเภทนี้จะมีการปรับปรุงเนื้อหาภายใน เว็บให้ทันสมัยตลอดเวลา

7 เว็บไซด์ประเภทวิชาการ เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อรวบรวม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆที่ต้องการเผยแพร่ให้ เป็นประโยชน์แกผู้เข้ามาชมเว็บไซด์ และยัง ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีแหล่ง อ้างอิง ตัวอย่างเช่น การศึกษา, สุขภาพ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยอาจจะรวมไปถึงเว็บที่มีการอนุญาตให้ ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่างอิสระในด้านวิชาการ

8 เว็บไซด์ประเภทให้บริการ เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อ ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว, เบอร์โทรศัพท์, การซื้อ - ขายของผ่านอินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์มือถือ การ ฝากไฟล์ เป็นต้น

9 เว็บไซด์ประเภทค้นหาข้อมูล เว็บไซด์ประเภทค้นหาข้อมูล หรือ Search Engine เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อสืบค้น ข้อมูลจากเว็บไซด์ต่างๆได้ทั่วโลก เช่น เว็บไซด์, รูปภาพ, ข้อมูล, โปรแกรม เป็น ต้น


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา 5654703 เว็บเทคโนโลยี (Web Technology) การเขียนและออกแบบเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google