งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา เว็บเทคโนโลยี (Web Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา เว็บเทคโนโลยี (Web Technology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 5654703 เว็บเทคโนโลยี (Web Technology)
การเขียนและออกแบบเว็บไซต์

2 Outline หลักการออกแบบเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์

3 ประเภทของเว็บไซด์ การออกแบบและการสร้างเว็บซ์จะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่แน่นอนก่อน เช่น ต้องการสื่อถึงอะไร บุคคลกลุ่มไหนที่เป็นเป้าหมาย จึงจะสามารถเริ่มต้นสร้างเว็บไซด์ได้

4 ประเภทของเว็บไซด์ เว็บไซด์ สามารถแบ่งออกตามจุดประสงค์การจัดทำเว็บไซด์ ออกเป็น 5 ประเภท คือ เว็บไซด์ส่วนตัว เว็บไซด์ประเภทบันเทิง เว็บไซด์ประเภทวิชาการ เว็บไซด์ประเภทให้บริการ เว็บไซด์ประเภทค้นหาข้อมูล

5 เว็บไซด์ส่วนตัว เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลของเจ้าของเว็บไซด์เป็นหลัก โดยส่วนมากจะนำเสนอประวัติ หรือข้อมูลของเจ้าของเว็บไซด์ จุดประสงค์เพื่อแสดงผลงาน หรือข้อมูลของเจ้าของเว็บไซด์

6 เว็บไซด์ประเภทบันเทิง
เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อเน้นความบันเทิงเป็นหลัก โดยจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับละคร, ดารา, ข่าว, เพลง, ภาพยนตร์ และอื่นๆ รวมทั้งเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในสังคมปัจจุบัน ผู้ที่เข้ามาชมเว็บนี้มักจะเป็นขาประจำ เนื่องจากเว็บไซด์ประเภทนี้จะมีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บให้ทันสมัยตลอดเวลา

7 เว็บไซด์ประเภทวิชาการ
เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆที่ต้องการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แกผู้เข้ามาชมเว็บไซด์ และยังต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีแหล่งอ้างอิง ตัวอย่างเช่น การศึกษา, สุขภาพ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยอาจจะรวมไปถึงเว็บที่มีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระในด้านวิชาการ

8 เว็บไซด์ประเภทให้บริการ
เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว, เบอร์โทรศัพท์, การซื้อ-ขายของผ่านอินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์มือถือ การฝากไฟล์ เป็นต้น

9 เว็บไซด์ประเภทค้นหาข้อมูล
เว็บไซด์ประเภทค้นหาข้อมูล หรือ Search Engine เป็นเว็บไซด์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซด์ต่างๆได้ทั่วโลก เช่น เว็บไซด์, รูปภาพ, ข้อมูล, โปรแกรม เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา เว็บเทคโนโลยี (Web Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google