งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KS-Shop.com. การเปิดร้านขายเสื้อผ้าควรจะเริ่ม จากอะไรก่อน ทำเลที่เหมาะสมกับสไตล์ เสื้อผ้าต้องไปด้วยกันได้ เงินทุนหมุนเวียน การค้าขายต้องมีใจรัก ทางด้านนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KS-Shop.com. การเปิดร้านขายเสื้อผ้าควรจะเริ่ม จากอะไรก่อน ทำเลที่เหมาะสมกับสไตล์ เสื้อผ้าต้องไปด้วยกันได้ เงินทุนหมุนเวียน การค้าขายต้องมีใจรัก ทางด้านนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KS-Shop.com

2 การเปิดร้านขายเสื้อผ้าควรจะเริ่ม จากอะไรก่อน ทำเลที่เหมาะสมกับสไตล์ เสื้อผ้าต้องไปด้วยกันได้ เงินทุนหมุนเวียน การค้าขายต้องมีใจรัก ทางด้านนี้ ศึกษาตัวเองก่อนว่าพร้อมแค่ ไหน

3 เงินทุนเท่าไหร่และเงินทุนหมุนเวียนมา จากที่ไหนบ้าง นอกจากค่ามัดจำร้านแล้วก็มีค่า ตกแต่งร้านอุปกรณ์ ราคาสินค้าที่ จะมาขาย พวกนี้ก็ขึ้นกับขนาดร้าน ด้วยถ้าใหญ่มากสัก 10 ตร. ม ตกแต่งใหม่เลยประมาณ 30000 สินค้าในร้านเสื้อประมาณ 100 ตัวก็ ประมาณ 1500-20000 แต่ถ้ามีกางเกง ด้วยต้องลงทุนสูงหน่อย

4 บริษท เป็นร้านที่ขายเสื้อผ้าผู้หญิง และผู้ชายและเครื่องประดับต่าง เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู

5 วิสัยทัศน์ ร้านจะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้ดีมี คุณภาพเหนือคู่แข่งในระดับ ราคาที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่า และจะเป็นผู้นำด้านสินค้า ใหม่และไม่เหมือนร้านไหน และตามความต้องการของ ลูกค้า

6 เป้าหมาย ร้านจะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้ได้รับ บริการที่พึงพอใจและเชื่อถือ มี มาตรฐาน คุณภาพ ความ ทันสมัย และการบริการที่ดีใน ราคาที่ไม่สูงมากเกินไป

7 จุดแข็งของร้าน เสื้อผ้าต้องมีแบบใหม่มาตลอดทุกสัปดาห์ และต้องทันสมัย ราคาต้องไม่แพงเกินไป คุณภาพต้องดีมีมาตราฐาน การบริการต้องดีและให้ความเป็นกันเองกับ ลูกค้า บรรยากาศในร้านต้องดีสะอาดสะดวกและ เหมาะสำหรับที่จะเลือกซื้อของ

8 จุดอ่อนของร้าน มีร้านเสื้อผ้าเป็นจำนวณมาก หาซื้อเสื้อผ้าได้ง่าย ราคาถูก แหล่งเลือกซื้อเสื้อผ้ามีจำนวณมาก คุณภาพของเสื้อผ้า การบริการของเจ้าของร้าน สภาพร้าน

9 การเสนอแบงค์ ต้องมีสถานที่หรือร้านค้าที่จะขายสินค้า วัตถุประสงค์ที่จะเปิดร้าน จำนวณเงินที่ต้องการลงทุน สิ่งที่จะทำหรือดำเนินการลงทุน จำนวณสินค้าที่จะลงทุนในร้าน

10 THE END นาย สัมพันธ์ สุทธิแสน รหัส 4924207017


ดาวน์โหลด ppt KS-Shop.com. การเปิดร้านขายเสื้อผ้าควรจะเริ่ม จากอะไรก่อน ทำเลที่เหมาะสมกับสไตล์ เสื้อผ้าต้องไปด้วยกันได้ เงินทุนหมุนเวียน การค้าขายต้องมีใจรัก ทางด้านนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google