งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ( GOSOHOL ) จัดทำโดย 1. นางสาวอานิซะห์อาลีโต๊ะมะเอก คณิตศาสตร์ 2. นางสาวพรวิภาแสงสว่างเอก คณิตศาสตร์ 3. นางสาวสาลินีกอคูนเอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ( GOSOHOL ) จัดทำโดย 1. นางสาวอานิซะห์อาลีโต๊ะมะเอก คณิตศาสตร์ 2. นางสาวพรวิภาแสงสว่างเอก คณิตศาสตร์ 3. นางสาวสาลินีกอคูนเอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ( GOSOHOL ) จัดทำโดย 1. นางสาวอานิซะห์อาลีโต๊ะมะเอก คณิตศาสตร์ 2. นางสาวพรวิภาแสงสว่างเอก คณิตศาสตร์ 3. นางสาวสาลินีกอคูนเอก ปฐมวัยศึกษา 4. นางสาวศรัเอกปฐมวัย ศึกษา

2 เทคโนโลยีเชื้อเพลิง ชีวภาพ

3 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ เครื่องยนต์เบนซินที่ได้จากการผสมระหว่าง น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 91 กับเอ ทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ในอัตราส่วน 9:1 หรือ น้ำมันเบนซินร้อยละ 90 และเอทานอลร้อย ละ 10 โดยปริมาตร

4 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายใน ประเทศไทย มีค่าออกเทน 95 ( สีส้ม ) มี คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพเป็นไปตาม ข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของกรมธุรกิจ พลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถใช้ได้กับ รถยนต์ทุกรุ่นตามที่ผู้ผลิตแนะนำโดยไม่ต้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์ แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ กับรถยนต์ที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ไม่ แนะนำให้ใช้กับรถยนต์รุ่นเก่าที่มีระบบจ่าย เชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ น้ำมันแก๊ส โซฮอล์มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ข้อกำหนด ได้แก่ 1. มีค่าออกเทนไม่ต่ำกว่า 95.0 ค่าออกเท นของน้ำมันเบนซินจะบ่งถึงคุณภาพในการ ต้านทานการน็อก หรือความสามารถของ น้ำมันเบนซินที่จะเผาไหม้โดยปราศจากการ น็อกในเครื่องยนต์

5 2. มีค่าความดันไอ ณ อุณหภูมิ 37.8 ۫ ซ. ไม่สูงกว่า 62 กิโลปาสคาล (kPa) ค่าความ ดันไอเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่แสดงถึง ความสามารถในการระเหยและการเกิด ฟองอากาศในระบบจ่ายเชื้อเพลิง ซึ่งจะมีผล ต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์ 3. มีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินออก เทน 95 ทุกประการโดยไม่มีความแตกต่าง กันในเชิงสมบัติของน้ำมัน ยกเว้นสารเพิ่มค่า ออกเทนที่กำหนดให้มีการเติมในน้ำมัน เบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 95 ซึ่ง โดยทั่วไปจะใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary-Butyl Ether) แต่ในน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ เอทานอลจะทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มค่า ออกเทนโดยยังคงมีสมบัติการใช้งานกับ เครื่องยนต์เหมือนกับน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ทุกประการ

6 * รถยนต์สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ผสมกับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังได้เลยไม่ ต้องรอให้น้ำมันในถังหมด และผู้ใช้รถไม่ ต้องดำเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์แต่ อย่างใด เพราะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ เครื่องยนต์และมีสมบัติการใช้งานที่ทำให้ เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ สมบูรณ์

7 ผลดีต่อเครื่องยนต์ การเผาไหม้สมบูรณ์กว่า เมื่อเทียบกับการ ใช้น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการใช้งานและ อัตราการเร่งดีกว่าหรือไม่แตกต่างจากน้ำมัน เบนซิน ออกเทน 95 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ปรับแต่งเครื่องยนต์ สามารถเติมผสมกับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถัง ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันในถังหมด

8 ผลดีต่อประเทศ ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตร สูงสุด และยกระดับราคาพืชผลทาง การเกษตร ช่วยลดมลพิษไอเสียทางอากาศ และแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสามารถลดปริมาณ ไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ลง เฉลี่ยร้อยละ 20-25 ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพ ของประชาชนลดลง ทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรม

9 http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=374&pa ge=3


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ( GOSOHOL ) จัดทำโดย 1. นางสาวอานิซะห์อาลีโต๊ะมะเอก คณิตศาสตร์ 2. นางสาวพรวิภาแสงสว่างเอก คณิตศาสตร์ 3. นางสาวสาลินีกอคูนเอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google