งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ ใช้สำหรับอบแห้งผลิตผลทางการ เกษตรหรืออาหารต่าง ๆ เช่น กล้วย กระเทียม ผลไม้แช่อิ่ม ตลอดจนปลาหมึก เนื้อวัว ฯลฯ โดยการนำแนวความคิดการนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ ใช้สำหรับอบแห้งผลิตผลทางการ เกษตรหรืออาหารต่าง ๆ เช่น กล้วย กระเทียม ผลไม้แช่อิ่ม ตลอดจนปลาหมึก เนื้อวัว ฯลฯ โดยการนำแนวความคิดการนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์

3 ใช้สำหรับอบแห้งผลิตผลทางการ เกษตรหรืออาหารต่าง ๆ เช่น กล้วย กระเทียม ผลไม้แช่อิ่ม ตลอดจนปลาหมึก เนื้อวัว ฯลฯ โดยการนำแนวความคิดการนำ พลังงานที่สะอาดปราศจากมลภาวะ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับพลังงาน อื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบพลังงาน แสงอาทิตย์แบบสำเร็จรูป

4 1. เป็นเครื่องอบแห้งผลผลิต ทางการเกษตรและอาหารได้หลาย ชนิด เช่น กล้วย พริก กระเทียม ผลไม แช่อิ่ม ปลาหมึก และเนื้อวัว เป็นต้น 2. สามารถควบคุมคุณภาพการ ผลิตของผลิตภัณฑ์อบแห้งได้ เพราะ กำหนดและควบคุมอุณหภูมิอัตราการ ไหลของอากาศ ทำให้มีระยะเวลาใน การอบแห้งที่แน่นอน 3. สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ โดยการขยายขนาดหรือเพิ่มจำนวน เครื่องอบแห้งให้เพียงพอกับความ ต้องการ

5 ลักษณะของการ ประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็น เครื่องอบแห้งแบบตู้ ชนิดถาดอยู่กับที่ ที่มีการไหลของอากาศในลักษณะตั้ง ฉากกับถาด และใช้ระบบอากาศ ไหลเวียนกลับ มีโครงสร้างเป็นโลหะ มี ฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็น หลัก แต่หากไม่มีแสงอาทิตย์หรือ แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ จะใช้ความ ร้อนจากขดลวดความร้อน ไฟฟ้า เข้า มาทดแทน มีส่วนประกอบดังนี้

6 1. แผงรับรังสีอาทิตย์ แบบแผ่น เรียบ 2. ท่อนำอากาศจากแผงรับรังสี ประกอบด้วย พัดลมเป่าอากาศขนาด 746 วัตต์ สามารถให้ปริมาณลมสูงสุด 52 ลบ. ม / วินาที 3. ท่อนำอากาศร้อนที่ผ่านการ อบแห้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ 4. ท่อระบายอากาศที่ผ่านการ อบแห้งแล้วจากเครื่องอบแห้ง 5. ตู้บรรจุผลิตภัณฑ์อบแห้ง ทรง สี่เหลี่ยมขนาด 0.70 ม. x 1.20 ม. สูง ด้านหนา 1.60 ม. ด้านหลัง 1.80 ม. ภายในแบ่งออกเป็นชั้น 8 ชั้น พื้นที่ ของชั้นขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. 6. ขดลวดความร้อนใช้ขนาด 830 วัตต์ 3 ตัว ทำงานโดยอัตโนมัติ

7

8 ประสิทธิภาพของเครื่อง อบแห้ง จากการทดลองอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่ โรงงานของบริษัทอุตสาหกรรมของ เกษตรเขาค้อ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ กระหล่ำดอก กระหล่ำปลี ผักกาดกวางตุ้ง ผักชี ใบหอม ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก ฯลฯ พบว่า ประสิทธิภาพของตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ มีค่า 53 % ใกล้เคียงกับค่าที่ได้ ออกแบบไว้คือ 60% ส่วน ประสิทธิภาพของตู้อบแห้งจะมีค่า ระหว่าง 16 – 66% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักและชนิดของวัตถุดิบที่นำมา อบแห้ง แต่โดยภาพรวมนับว่าเป็น เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดี ที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องอบแห้งที่เคย สร้างมา

9 บันทึกข้อมูลโดย : นาย เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ, http://www.clinictech.most.go.th วันที่ 2 ตุลาคม 2546 ที่มา : สำนักส่งเสริมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

10 จัดทำโดย 1. นางสาวภัทรา เดี่ยวยิ่งเจริญ รหัส 4881110002 2. นางสาวจิตติมา โคกกระชาย รหัส 4881110012 3. นางสาววรรณพร ปิ่นฟ้ารหัส 4881110028 4. นางสาวถิติมามรรคนารหัส 4881110032 โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt เครื่องอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ ใช้สำหรับอบแห้งผลิตผลทางการ เกษตรหรืออาหารต่าง ๆ เช่น กล้วย กระเทียม ผลไม้แช่อิ่ม ตลอดจนปลาหมึก เนื้อวัว ฯลฯ โดยการนำแนวความคิดการนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google