งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณหา ขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร. I = กระแสไฟฟ้า มี หน่วยแอมแปร์ ( A ) P = กำลังไฟฟ้า มี หน่วยเป็นวัตต์ ( W ) V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือความต่าง ศักย์ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณหา ขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร. I = กระแสไฟฟ้า มี หน่วยแอมแปร์ ( A ) P = กำลังไฟฟ้า มี หน่วยเป็นวัตต์ ( W ) V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือความต่าง ศักย์ไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณหา ขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร

2 I = กระแสไฟฟ้า มี หน่วยแอมแปร์ ( A ) P = กำลังไฟฟ้า มี หน่วยเป็นวัตต์ ( W ) V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือความต่าง ศักย์ไฟฟ้า มีหน่วย เป็นโวลต์

3 ตัวอย่างที่ 1 บ้านหลังหนึ่งมี เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับ แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ ดังนี้ 1. เตาไฟฟ้า ขนาด 750 วัตต์ 1 เตา 2. หม้อหุงข้าว ขนาด 1,000 วัตต์ 1 ใบ 3. ตู้เย็น ขนาด 200 วัตต์ 1 เครื่อง จงคำนวณหาว่าจะต้องใช้ ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์

4 ตัวอย่างที่ 2 บ้านหลังหนึ่งมี เครื่องใช้ไฟฟ้าดังต่อไปนี้ 1. หลอดเรืองแสง ขนาด 400 วัตต์ 8 ดวง 2. ตู้เย็น ขนาด 200 วัตต์ 1 เครื่อง 3. หม้อหุงข้าว ขนาด 900 วัตต์ 1 เครื่อง 4. โทรทัศน์ ขนาด 250 วัตต์ 1 เครื่อง 5. เตาไฟฟ้า ขนาด 750 วัตต์ 1 เครื่อง จงคำนวณหาว่าจะต้องใช้ฟิวส์ ขนาดกี่แอมแปร์

5 เบอร์ เส้นผ่าพื้นกระแสไฟฟ้าสูงสุดถ้าใช้เป็นฟิวส์ ศูนย์ที่ที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย ทาน กระแสไฟฟ้า สายหลายเส้นสายเดี่ยวกลางหน้าตัดมีฉนวนหุ้ม ลวด เปลือย 19 / 1208.2354.186125200- 19 / 1536.432.76890125- -55.3823.1557090- -84.0613.0265070- 7 / 16103.248.3983550- 7 / 18122.645.5842530- 7 /20142.033.2962025232 7 /22161.622.1121520165

6 การคำนวณหา ขนาดของสายไฟ ตัวอย่างที่ 1 ในการ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2.4 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ จะต้อง ใช้สายไฟฟ้าเดี่ยว เบอร์อะไร

7 ตัวอย่างที่ 2 ในการ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ จะต้องใช้ สายไฟเบอร์อะไร เส้น ผ่านศูนย์กลางและ พื้นที่หน้าตัด ขนาด เท่าใด

8 การคำนวณค่า ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า Ft คืออะไร อัตราค่าไฟฟ้าผัน แปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า FT เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยน เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามภาวะ ต้นทุนการผลิต การจัดส่ง และ การจำหน่ายไฟฟ้า ที่ เปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจาก ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของการไฟฟ้า ทั้งฝ่ายผลิตและ ฝ่ายจำหน่าย ได้แก่

9 การเปลี่ยนแปลง ของค่าใช้จ่าย เชื้อเพลิงและค่าซื้อ ไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง ของอัตราเงินเฟ้อ

10 การคิด หน่วยไฟฟ้า สูตร จำนวนหน่วย ไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) x เวลา ( ชั่วโมง ) 1,000

11 การคำนวณหาค่าไฟฟ้าใน บ้าน ต. ย. 1 บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และจำนวนชั่วโมงการเปิดใช้งานดังนี้ 1. หลอดไฟ 40 วัตต์ 2 ดวงเปิด ใช้งาน 4 ช. ม 2. โทรทัศน์ 350 วัตต์เปิดใช้งาน 3 ช. ม 3. พัดลม 45 วัตต์เปิดใช้งาน 4 ช. ม 4. ตู้เย็น 300 วัตต์เปิดใช้งาน 7 ช. ม 5. หม้อหุงข้าว 250 วัตต์เปิดใช้งาน 1 ช. ม จงหา จำนวน หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่งวัน และค่า ไฟฟ้าที่ต้องชำระทั้งหมดใน 1 เดือน (FT = 56.83 สตางค์ต่อหน่วย )

12 ต. ย. 2 บ้านหลังหนึ่งมี เครื่องใช้ไฟฟ้าและชั่วโมงการเปิด ใช้งานดังนี้ 1. เตาไฟฟ้า 750 วัตต์ เปิดใช้ งาน 8 ช. ม 2. ตู้เย็น 150 วัตต์เปิดใช้ งาน 8 ช. ม 3. หม้อหุงข้าว 450 วัตต์เปิด ใช้งาน 2 ช. ม 4. โทรทัศน์ 250 วัตต์เปิดใช้ งาน 4 ช. ม 5. หลอดไฟ 60 วัตต์ 5 หลอด เปิดใช้งาน 6 ช. ม จงหา จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 วัน และค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระทั้งหมด ใน 1 เดือน (FT = 66.11 สต./ หน่วย )


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณหา ขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร. I = กระแสไฟฟ้า มี หน่วยแอมแปร์ ( A ) P = กำลังไฟฟ้า มี หน่วยเป็นวัตต์ ( W ) V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือความต่าง ศักย์ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google