งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณหาขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณหาขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณหาขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร

2 I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยแอมแปร์( A )
P = กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ ( W ) V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือความต่างศักย์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์

3 ตัวอย่างที่ 1 บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ ดังนี้
1. เตาไฟฟ้า ขนาด วัตต์ 1 เตา หม้อหุงข้าว ขนาด 1,000 วัตต์ 1 ใบ ตู้เย็น ขนาด วัตต์ 1 เครื่อง จงคำนวณหาว่าจะต้องใช้ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์

4 ตัวอย่างที่ 2 บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังต่อไปนี้
หลอดเรืองแสง ขนาด 400 วัตต์ 8 ดวง ตู้เย็น ขนาด 200 วัตต์ 1 เครื่อง หม้อหุงข้าว ขนาด 900 วัตต์ 1 เครื่อง โทรทัศน์ ขนาด 250 วัตต์ 1 เครื่อง เตาไฟฟ้า ขนาด วัตต์ 1 เครื่อง จงคำนวณหาว่าจะต้องใช้ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์

5 เบอร์ เส้นผ่า พื้น กระแสไฟฟ้าสูงสุด ถ้าใช้เป็นฟิวส์ ศูนย์ ที่ ที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย ทานกระแสไฟฟ้า สายหลายเส้น สายเดี่ยว กลาง หน้าตัด มีฉนวนหุ้ม ลวดเปลือย 19 / 12 8.23 54.186 125 200 - 19 / 15 3 6.4 32.768 90 5 5.38 23.155 70 8 4.06 13.026 50 7 / 16 10 3.24 8.398 35 7 / 18 12 2.64 5.584 25 30 7 /20 14 2.03 3.296 20 232 7 /22 16 1.62 2.112 15 165

6 การคำนวณหาขนาดของสายไฟ
ตัวอย่างที่1 ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 2.4 กิโลวัตต์ โวลต์ จะต้องใช้สายไฟฟ้าเดี่ยวเบอร์อะไร

7 ตัวอย่างที่ 2 ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 2 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ จะต้องใช้สายไฟเบอร์อะไร เส้นผ่านศูนย์กลางและพื้นที่หน้าตัดขนาดเท่าใด

8 การคำนวณค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า Ft คืออะไร

9 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ

10 การคิดหน่วยไฟฟ้า สูตร จำนวนหน่วยไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) x เวลา (ชั่วโมง )
1,000

11 การคำนวณหาค่าไฟฟ้าในบ้าน ต. ย
การคำนวณหาค่าไฟฟ้าในบ้าน ต.ย. 1 บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและจำนวนชั่วโมงการเปิดใช้งานดังนี้ 1. หลอดไฟ 40 วัตต์ 2 ดวงเปิดใช้งาน 4 ช.ม โทรทัศน์ 350 วัตต์ เปิดใช้งาน 3 ช.ม พัดลม 45 วัตต์ เปิดใช้งาน 4 ช.ม ตู้เย็น วัตต์ เปิดใช้งาน 7 ช.ม หม้อหุงข้าว 250 วัตต์ เปิดใช้งาน 1 ช.ม จงหา จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่งวัน และค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระทั้งหมดใน 1 เดือน (FT = สตางค์ต่อหน่วย)

12 ต.ย. 2 บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและชั่วโมงการเปิดใช้งานดังนี้
1. เตาไฟฟ้า 750 วัตต์ เปิดใช้งาน 8 ช.ม ตู้เย็น วัตต์ เปิดใช้งาน 8 ช.ม หม้อหุงข้าว 450 วัตต์ เปิดใช้งาน 2 ช.ม โทรทัศน์ วัตต์ เปิดใช้งาน 4 ช.ม หลอดไฟ 60 วัตต์ 5 หลอด เปิดใช้งาน 6 ช.ม จงหา จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 วัน และค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระทั้งหมด ใน 1 เดือน (FT = สต./หน่วย)


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณหาขนาดของฟิวส์ ใช้สูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google