งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์. การลดขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วย Delirium tremens วัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนในการให้ยา ลดขั้นตอนในการปรึกษาภาวะเร่งด่วน สด hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์. การลดขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วย Delirium tremens วัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนในการให้ยา ลดขั้นตอนในการปรึกษาภาวะเร่งด่วน สด hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

2 การลดขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วย Delirium tremens วัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนในการให้ยา ลดขั้นตอนในการปรึกษาภาวะเร่งด่วน สด hospital stay

3 ทีมประกอบด้วย จิตแพทย์ (ward staff) แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน Extern พยาบาลประจำหอผู้ป่วย

4 สภาพข้อมูลปัจจุบัน ผู้ป่วยที่ถูก admit ด้วยการวินิจฉัย alcohol dependence ใช้การเฝ้าระวัง delirium tremens Symptom tricker regimen AWS score ทุก 4 ชั่วโมง ถ้ามากกว่า 4 ให้ รายงานแพทย์ พยาบาลรายงาน extern Extern ประเมินอาการ และรายงานแพทย์ แพทย์ประเมินอาการและสั่งยา valium iv. แก่ ผู้ป่วย หลังจากอาการสงบให้ปรับยาใน oral form เพิ่ม

5 ผู้ป่วยหนึ่งรายต้องปรึกษาแพทย์ เวรเพี่อการ รักษาฉุกเฉิน 4-5 ครั้ง ในปี 2551 มีผู้ป่วย delirium tremens 27 ราย Hospital stay เฉลี่ยต่อราย 14.44 วัน สภาพข้อมูลปัจจุบัน ( ต่อ )

6 การปรับปรุงกระบวนการรักษา Fixed dose regimen ให้ Benzodiazepine oral form ในวันแรกของการ admit ขนาดยาใกล้เคียงกับที่ใช้ในการ admit ครั้งก่อน ประเมินร่วมกับจำนวนวันที่ขาดเหล้า ถ้า AWS score เกิน 4 พยาบาลรายงานแพทย์เวรทันที แพทย์เวรประเมินอาการและให้การรักษาโดยมี extern เป็นผู้ร่วมทีม ปรับยาเป็น oral form หลังอาการสงบ

7 Value stream mapping Admit- ประเมิน - สั่งยาใน 24 ชั่วโมง -AWS score>4- รายงาน extern(20)- รายงาน resident(15)- สั่งการรักษา - ปรับยาเป็น oral form- อาการทุเลาลง - หายจาก withdrawal syndrome-discharge

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ AWS score ลดลง การใช้ยาน้อยลง ลดเวลารอคอยระหว่าง รายงานอาการจนถึงผู้ป่วยได้รับ ยาในกรณีย์ฉุกเฉินครั้งละ ประมาณ 20 นาที เวลารวมประมาณ 80 นาที ที่ได้ยาเร็วขึ้นต่อผู้ป่วยหนึ่ง ราย ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยและ ภาระงานของพยาบาลที่ ต้องดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงก้าวร้าวลงรายละ 80 นาที ลด hospital stay

9 ผลการดำเนินงาน ตัวชื้วัด เป้าหมาย 2552 สค.- ธค. 51 17 คน สค.- ธค. 52 11 คน ผลงาน วันนอน ค่าใช้จ่าย -5-10% 15.29 18,084 13.81 16,155 -9.67% -10.66%


ดาวน์โหลด ppt Lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์. การลดขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วย Delirium tremens วัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนในการให้ยา ลดขั้นตอนในการปรึกษาภาวะเร่งด่วน สด hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google