งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดขั้นตอน ลดการสูญเสียเวลา ในการ ตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน 2. ลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดขั้นตอน ลดการสูญเสียเวลา ในการ ตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน 2. ลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดขั้นตอนและการสูญเสียเวลา ในการตามใบนัดตรวจ และลดวันรอตรวจของผู้ป่วยใน

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดขั้นตอน ลดการสูญเสียเวลา ในการ ตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน 2. ลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน

3 สภาพข้อมูลปัจจุบัน ( Current state)
มีผู้ป่วยนัดเฉลี่ย 30 ราย/วัน ( U/S-10,CT-15,MRI-5 อื่นๆ-3) มีขั้นตอนปฏิบัติ 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 29 นาที

4 Flow process Chart – Pre Lean (ปัจจุบัน 8 ขั้นตอน เวลา 29 นาที )
แพทย์ order 5 นาที Ward รับorder 2 นาที เอ็กซเรย์ลงนัด 3 นาที เอ็กซเรย์ออกใบนัด 2 นาที ผู้ป่วยได้รับการตรวจ 3-5วัน เตรียมตัวตรวจ ตามใบเตรียม Ward ตรวจเช็ควันนัดใน HIS 2 นาที Ward ตามใบนัด 15 นาที เวลาที่ใช้ทั้งหมด = 29 นาที เวลาที่เป็น value = 12 นาที

5 Ward ตรวจเช็ควันนัดใน HIS 2 นาที
Flow process Chart - After Lean (หลังการแก้ไข 6 ขั้นตอน เวลา 12 นาที ระยะทาง เมตร) แพทย์ order 5 นาที Ward รับorder 2 นาที เอ็กซเรย์ลงนัด 3 นาที Ward ตรวจเช็ควันนัดใน HIS 2 นาที เตรียมตัวตรวจ ตาม Protocol ผู้ป่วยได้รับการตรวจ ภายในสองวัน

6 ขั้นตอน วิธีการ นัดประชุมร่วมกับตัวแทนทุก ward เพื่อสอบถาม
(เพื่อลดขั้นตอน ลดการสูญเสียเวลา ในการตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน) นัดประชุมร่วมกับตัวแทนทุก ward เพื่อสอบถาม ถึงความเป็นไปได้ ในระบบ HIS มีอะไรเอื้อให้เราบ้าง จะให้ ward รู้วิธีการเตรียมตัวตรวจได้อย่างไร

7 ขั้นตอน วิธีการ 1. เพิ่มจำนวนการตรวจต่อวัน
(เพื่อลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน) MRI 1. ช่วงบ่ายของทุกวันเป็นคิวของ ward 2. OT วันธรรมดาให้เป็นคิวของ ward เป็นอันดับแรก CT 1. เพิ่มจำนวนการตรวจต่อวัน 2. OT ผลัดสองเป็นของผู้ป่วย ward

8 คำตอบที่ได้ *** ในการตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน - ทุกward OK

9 - ใน HIS ระบุรายการตรวจ วันที่นัด และเวลา พร้อม OK

10 - จัดทำคู่มือเตรียมตัวตรวจไว้ประจำตึก/pop up HIS
การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper G.I.: UGI) เป็นการตรวจทางรังสีของกระเพาะอาหาร เพื่อดูความผิดปกติ และพยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้น โดยให้ดื่มสารทึบรังสี คือ แป้งแบเรียมซัลเฟต (Barium sulphate) ประกอบการถ่ายภาพเอกซเรย์ จะทำการเอกซเรย์ตั้งแต่กระเพาะอาหารจนถึงลำไส้เล็กส่วนบน วิธีการเตรียมตัวก่อนการตรวจ 1. ให้งดอาหารและน้ำ หลังเที่ยงคืน 2. ให้งดยาฉีดที่มีผลต่อการบีบตัวของระบบทางเดินอาหาร

11 การลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน
MRI เคลียร์คิวพร้อมรับบริการ CT ดำเนินการแล้วบางส่วน

12 ใครได้อะไรจากการทำLean ครั้งนี้
Ward ไม่ต้องเสียเวลาตามใบนัด ลดการใช้กระดาษ ลดงานการทำ digital ตัดภาวะตึงเครียดระหว่างผู้นัด และผู้ตามที่หน้างาน ปัญหาเรื่องใบเตรียมตัวหาย จะหมดไป ผู้ป่วยได้รับการตรวจเร็วขึ้น

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดขั้นตอน ลดการสูญเสียเวลา ในการ ตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน 2. ลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google