งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดขั้นตอนและการ สูญเสียเวลา ในการตามใบนัดตรวจ และลดวันรอตรวจของ ผู้ป่วยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดขั้นตอนและการ สูญเสียเวลา ในการตามใบนัดตรวจ และลดวันรอตรวจของ ผู้ป่วยใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดขั้นตอนและการ สูญเสียเวลา ในการตามใบนัดตรวจ และลดวันรอตรวจของ ผู้ป่วยใน

2 1. เพื่อลดขั้นตอน ลดการ สูญเสียเวลา ในการ ตามใบนัดตรวจ ของผู้ป่วยใน 2. ลดเวลารอตรวจของ ผู้ป่วยใน วัตถุประ สงค์

3 สภาพข้อมูลปัจจุบัน ( Current state) มีผู้ป่วยนัดเฉลี่ย 30 ราย / วัน ( U/S- 10,CT-15,MRI-5 อื่นๆ -3) มีขั้นตอนปฏิบัติ 8 ขั้นตอน ใช้เวลา 29 นาที

4 Flow process Chart – Pre Lean ( ปัจจุบัน 8 ขั้นตอน เวลา 29 นาที ) แพทย์ order 5 นาที Ward รับ order 2 นาที เอ็กซเรย์ ลงนัด 3 นาที เอ็กซเรย์ ออกใบนัด 2 นาที Ward ตาม ใบนัด 15 นาที เวลาที่ใช้ทั้งหมด = 29 นาที เวลาที่เป็น value = 12 นาที Ward ตรวจเช็ควัน นัดใน HIS 2 นาที เตรียมตัว ตรวจ ตามใบ เตรียม ผู้ป่วยได้รับ การตรวจ 3-5 วัน

5 Flow process Chart - After Lean ( หลังการแก้ไข 6 ขั้นตอน เวลา 12 นาที ระยะทาง....... เมตร ) แพทย์ order 5 นาที Ward รับ order 2 นาที เอ็กซเรย์ ลงนัด 3 นาที Ward ตรวจเช็ควัน นัดใน HIS 2 นาที เตรียมตัว ตรวจ ตาม Protocol ผู้ป่วยได้รับ การตรวจ ภายในสองวัน

6 ขั้นตอน วิธีการ ( เพื่อลดขั้นตอน ลดการสูญเสียเวลา ในการตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน ) - นัดประชุมร่วมกับตัวแทนทุก ward เพื่อสอบถาม ถึงความเป็นไปได้ - ในระบบ HIS มีอะไรเอื้อให้เราบ้าง - จะให้ ward รู้วิธีการเตรียมตัวตรวจได้อย่างไร

7 ขั้นตอน วิธีการ ( เพื่อลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน ) 1. ช่วงบ่ายของทุกวันเป็นคิวของ ward 2. OT วันธรรมดาให้เป็นคิวของ ward เป็นอันดับแรก MRI CT 1. เพิ่มจำนวนการตรวจต่อวัน 2. OT ผลัดสองเป็นของผู้ป่วย ward

8 คำตอบที่ได้ *** ในการตามใบนัดตรวจของผู้ป่วยใน - ทุก ward OK

9 - ใน HIS ระบุรายการตรวจ วันที่นัด และ เวลา พร้อม OK

10 - จัดทำคู่มือเตรียมตัวตรวจไว้ประจำตึก /pop up HIS การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper G.I.: UGI) เป็นการตรวจทางรังสีของกระเพาะอาหาร เพื่อดูความผิดปกติ และพยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้น โดยให้ดื่มสารทึบรังสี คือ แป้งแบเรียมซัลเฟต (Barium sulphate) ประกอบการถ่ายภาพเอกซเรย์ จะทำการเอกซเรย์ตั้งแต่กระเพาะอาหารจนถึงลำไส้เล็กส่วนบน วิธีการเตรียมตัวก่อนการตรวจ 1. ให้งดอาหารและน้ำ หลังเที่ยงคืน 2. ให้งดยาฉีดที่มีผลต่อการบีบตัวของระบบทางเดินอาหาร

11 การลดเวลารอตรวจของผู้ป่วยใน - MRI เคลียร์คิวพร้อมรับบริการ - CT ดำเนินการแล้วบางส่วน

12 ใครได้อะไรจากการทำ Lean ครั้งนี้ 1.Ward ไม่ต้องเสียเวลาตามใบนัด 2. ลดการใช้กระดาษ 3. ลดงานการทำ digital 4. ตัดภาวะตึงเครียดระหว่างผู้นัด และผู้ตามที่หน้างาน 5. ปัญหาเรื่องใบเตรียมตัวหาย จะหมดไป 6. ผู้ป่วยได้รับการตรวจเร็วขึ้น

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ลดขั้นตอนและการ สูญเสียเวลา ในการตามใบนัดตรวจ และลดวันรอตรวจของ ผู้ป่วยใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google