งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม Rally การกุศล RU-MBA นนทบุรี รุ่น 1 มอบสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาแก่ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา อ. เขา ค้อ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม Rally การกุศล RU-MBA นนทบุรี รุ่น 1 มอบสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาแก่ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา อ. เขา ค้อ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม Rally การกุศล RU-MBA นนทบุรี รุ่น 1 มอบสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาแก่ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา อ. เขา ค้อ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2553 กิจกรรมรวม แรลลี่การกุศล MBA นนท์ รุ่น 1 ครั้งที่ 1

2 โรงเรียนในโครงการอุปถัมภ์ของ MBA นนท์ 1. พัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปีทุกรุ่น 2. ส่งนักศึกษาไปช่วยสอนครูและนักเรียนระยะสั้น

3 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 เรียนหนัก สังคมจัด คือธาตุแท้ของ RU-MBA นนท์


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม Rally การกุศล RU-MBA นนทบุรี รุ่น 1 มอบสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาแก่ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา อ. เขา ค้อ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google