งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรลลี่การกุศล MBA นนท์ รุ่น 1 ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรลลี่การกุศล MBA นนท์ รุ่น 1 ครั้งที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรลลี่การกุศล MBA นนท์ รุ่น 1 ครั้งที่ 1
กิจกรรม Rally การกุศล RU-MBA นนทบุรี รุ่น 1 มอบสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษาแก่ โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2553 กิจกรรมรวม แรลลี่การกุศล MBA นนท์ รุ่น 1 ครั้งที่ 1

2 โรงเรียนในโครงการอุปถัมภ์ของ MBA นนท์
1.พัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องทุกปีทุกรุ่น 2.ส่งนักศึกษาไปช่วยสอนครูและนักเรียนระยะสั้น

3 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

4 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

5 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

6 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

7 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

8 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

9 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

10 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

11 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

12 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

13 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

14 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

15 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

16 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

17 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

18 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

19 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

20 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

21 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

22

23

24 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

25 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

26 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

27 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

28 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

29 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

30 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

31 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

32 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

33 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

34 โรงเรียนที่ไปให้การสนับสนุน

35 เรียนหนัก สังคมจัด คือธาตุแท้ของ RU-MBA นนท์


ดาวน์โหลด ppt แรลลี่การกุศล MBA นนท์ รุ่น 1 ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google