งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม

2 เริ่มประชุม เวลา 9. 00 น. เป็นต้นไป. วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาดำเนินการ แนวทางการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง กิจกรรมจากผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ของ นักเรียน การมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

3 วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ. 1
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่อง…………………… วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาดำเนินการ แนวทางการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง เช่น การจัดทำเอกสารรวบรวมรายชื่อและข้อมูลติดต่อผู้ปกครอง (จัดทำเป็นรูปเล่ม) การจัดทำเสื้อเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 (สี+แบบเสื้อ+โลโก้+ราคา) การให้ความรู้ด้านอินเตอร์เน็ทแก่ผู้ปกครองเพื่อการใช้อีเมล์ในการติดต่อ (Group mail) จัดทำเอกสารสื่อสารมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อมอบให้นักเรียนส่งให้แก่ ผู้ปกครอง บอร์ดประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูและเครือข่ายระดับชั้น ม จัดทำ Webboard เพื่อเสนอแนะและการสื่อสารฯของชั้นเรียน เอสเอ็มเอส ฯลฯ

4 2. 2 กิจกรรมจากผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ของนักเรียน
2.2 กิจกรรมจากผู้ปกครองเพื่อประโยชน์ของนักเรียน กิจกรรมของนักเรียนระหว่างปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เช่น - การจัดกิจกรรมการเรียนเทนนิสโดยผู้ปกครองจิตอาสา - กิจกรรมการติวหนังสือ เพื่อเตรียมตัวเทอมสอง - การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบเทอมหนึ่ง - กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสานักเรียน - กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ประชุมเสนอและสามารถดำเนินการได้ - เสริมสร้างความรู้ในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่นจัดทำ โครงการอาทิเช่นเรียนรู้ป่าชุมชน จัดทำฝายแม้ว กิจกรรมปลูกป่า เสนอให้แก่สมาคมฯ เพื่อการประสานการดำเนินการ

5 เรื่องที่ 2. 3 การมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
เรื่องที่ 2.3 การมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน - กิจกรรมปีใหม่  เช่น การจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน ,กีฬาเชื่อม สัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และผู้ปกครอง - กิจกรรม Walk rally ผู้ปกครองกับนักเรียน 1 วัน - กิจกรรมฟังธรรมะสัญจร 1 รุ่น/1วัน (มีค่าใช้จ่าย+พระวิทยากร ที่เด็กสนใจ) วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ - เสนอให้มีการจัดการประชุมครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ ..เดือน เวลา 9.00 น. -อื่น ๆ

6


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2553 วันเสาร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google