งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม
ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

2 สนามงานโรงเรียน 1. จัดกิจกรรมคุณธรรมในพระวรสารแก่เด็กนักเรียน
2.ให้การอบรมนักเรียน ครู ด้วยวิถีทางแบบพระวรสาร 3.ออกเยี่ยมครอบครัวนักเรียนตามบ้าน 4.ให้ครู และนักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามเทศกาลต่าง ๆ 5.เผยแพร่ข้อความในพระคัมภีร์ แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองในโรงเรียน

3 สนามงานโรงเรียน 6.ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียนแสดงความเป็นคริสตชนต่อหน้าผู้คนทั้งหลาย 7.จัดกิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครองบริจาค ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก 8.สนับสนุนให้นักเรียนต่างศาสนาที่ยากจนได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก 9.ให้พระสงฆ์และนักบวช สอนวิชาสามัญและจริยศาสตร์แก่นักเรียนที่นับถือทั้งศาสนาคาทอลิกและศาสนาอื่น 10.ให้ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเป็นประจักษ์พยานความรักของพระเจ้าในโรงเรียน 11. ให้ครูสอดแทรกจิตตารมณ์พระวรสาร ขณะดำเนินการสอนวิชาต่าง ๆ

4 1. จัดกิจกรรมคุณธรรมในพระวรสาร แก่เด็กนักเรียน
สนามงานโรงเรียน 1. จัดกิจกรรมคุณธรรมในพระวรสาร แก่เด็กนักเรียน

5 2.ให้การอบรมนักเรียน ครู ด้วยวิถีทางแบบพระวร
สนามงานโรงเรียน 2.ให้การอบรมนักเรียน ครู ด้วยวิถีทางแบบพระวร

6 3.ออกเยี่ยมครอบครัวนักเรียนตามบ้าน
สนามงานโรงเรียน 3.ออกเยี่ยมครอบครัวนักเรียนตามบ้าน

7 4.ให้ครู และนักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามเทศกาลต่าง ๆ
สนามงานโรงเรียน 4.ให้ครู และนักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามเทศกาลต่าง ๆ

8 5.เผยแพร่ข้อความในพระคัมภีร์ แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองในโรงเรียน
สนามงานโรงเรียน 5.เผยแพร่ข้อความในพระคัมภีร์ แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองในโรงเรียน

9 สนามงานโรงเรียน 6.ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียน แสดงความเป็นคริสตชนต่อหน้าผู้คนทั้งหลาย

10 7.จัดกิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครอง บริจาค ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก
สนามงานโรงเรียน 7.จัดกิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครอง บริจาค ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก

11 8.สนับสนุนให้นักเรียนต่างศาสนาที่ยากจน ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก
สนามงานโรงเรียน 8.สนับสนุนให้นักเรียนต่างศาสนาที่ยากจน ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก

12 สนามงานโรงเรียน 9.ให้พระสงฆ์และนักบวช สอนวิชาสามัญ และจริยศาสตร์แก่นักเรียนที่นับถือ ทั้งศาสนาคาทอลิกและศาสนาอื่น

13 สนามงานโรงเรียน 10.ให้ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเป็นประจักษ์ พยานความรักของพระเจ้าในโรงเรียน

14 11. ให้ครูสอดแทรกจิตตารมณ์พระวรสาร ขณะดำเนินการสอนวิชาต่าง ๆ
สนามงานโรงเรียน 11. ให้ครูสอดแทรกจิตตารมณ์พระวรสาร ขณะดำเนินการสอนวิชาต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt การชุมนุมเพื่องานการเผยแผ่ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google