งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. พรชัย งดกงาม ม.1/1 เลขที่ 9 ด. ช. เดชาวัต กลิ่นกาหลง คลิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. พรชัย งดกงาม ม.1/1 เลขที่ 9 ด. ช. เดชาวัต กลิ่นกาหลง คลิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ด. ช. พรชัย งดกงาม ม.1/1 เลขที่ 9 ด. ช. เดชาวัต กลิ่นกาหลง คลิก

4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้ o การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้ อย่างรวดเร็ว o การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ o สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ได้โดยง่าย o การจัดเก็บข้อมูลให้เป็น ฐานข้อมูล แล้วสืบค้นได้ o การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้น ข้อมูล เพื่อบันเทิง การทำงานของ คอมพิวเตอร์ คลิ ก

5 1. แผงแป้นอักขระ หรือคีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ สำหรับนำเข้าข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่อง พิมพ์ดีด ขนาดไม่ใหญ่มาก บนแป้นพิมพ์จะมีปุ่ม ตัวอักษร สัญลักษณ์ และอักขระต่างๆ ตาม มาตรฐานสากล ซึ่งจะมีปุ่มต่างๆ ทั้งสิ้น 101 ปุ่ม แต่ปัจจุบันอาจเพิ่มปุ่มพิเศษมากขึ้นอีก เพื่อ สนับสนุนการใช้ งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา ใหม่ๆ คลิ ก

6 คลิ ก

7 คลิ ก

8 คลิ ก

9 คลิ ก

10 คลิ ก

11  ก. ดูสื่อลามก อนาจาร ก. ดูสื่อลามก อนาจาร  ข. ช่วยในการทำงาน ข. ช่วยในการทำงาน  ค. สร้างความบันเทิง ค. สร้างความบันเทิง  ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

12 เก่งมากๆ next

13 พยายามต่อไป next

14  ก. แป้นพิมพ์ ก. แป้นพิมพ์  ข. เมาส์ ข. เมาส์  จอภาพ จอภาพ  ถูกทุกข้อ ถูกทุกข้อ

15 เก่งมากๆ next

16 พยายามต่อไป next

17  ก. บันทึกงาน ก. บันทึกงาน  ข. ลบงาน ข. ลบงาน  ค. ถูกทุกข้อ ค. ถูกทุกข้อ  ง. ไม่มีข้อถูก ง. ไม่มีข้อถูก

18 เก่งมากๆ next

19 พยายามต่อไป next

20  ก. บันทึกข้อมูล ก. บันทึกข้อมูล  ข. ลบข้อมูล ข. ลบข้อมูล  ค. ปิด โปรแกรม ค. ปิด โปรแกรม  ง. ย้อนกลับ ง. ย้อนกลับ

21 เก่งมากๆ next

22 พยายามต่อไป next

23  ก. Delete ก. Delete  ข. Esc ข. Esc  ค. Home ค. Home  ง. Save as ง. Save as

24 เก่งมากๆ next

25 พยายามต่อไป next

26


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. พรชัย งดกงาม ม.1/1 เลขที่ 9 ด. ช. เดชาวัต กลิ่นกาหลง คลิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google