งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เสนอ อ.ฐิตาพร ดวงเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เสนอ อ.ฐิตาพร ดวงเกตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เสนอ อ.ฐิตาพร ดวงเกตุ
เสนอ อ.ฐิตาพร ดวงเกตุ click

2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ PowerPoint แบบทดสอบ คณะผู้จัดทำ

3 ด.ช.พรชัย งดกงาม ม.1/1 เลขที่ 9 ด.ช.เดชาวัต กลิ่นกาหลง คลิก
คณะผู้จัดทำ ด.ช.พรชัย งดกงาม ม.1/1 เลขที่ 9 ด.ช.เดชาวัต กลิ่นกาหลง คลิก

4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้ o การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว o การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ o สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย o การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล แล้วสืบค้นได้ o การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง คลิก

5 อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์
1.แผงแป้นอักขระ หรือคีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด ขนาดไม่ใหญ่มาก บนแป้นพิมพ์จะมีปุ่มตัวอักษร สัญลักษณ์ และอักขระต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีปุ่มต่างๆ ทั้งสิ้น 101 ปุ่ม แต่ปัจจุบันอาจเพิ่มปุ่มพิเศษมากขึ้นอีก เพื่อสนับสนุนการใช้ งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆ คลิก

6 2.เมาส์เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเช่นเดียวกับคีย์บอร์ด ทำหน้าที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หรือสัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์ (Mouse Pointer) ที่ปรากฏบนจอภาพ การเลือกคำสั่งโดยใช้เมาส์จะให้ความสะดวกกว่าการใช้คีย์บอร์ด โดยเฉพาะในโปรแกรม ประเภท Windows สามารถใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยการขยับเมาส์เพียงเล็กน้อย 3. เครื่องพิมพ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พรินเตอร์ (Printer) เป็นอุปกรณ์แสดงผล (Output Device) โดยพิมพ์ข้อความออกมาทางกระดาษ แผ่นใส หรือโปสเตอร์ สามารถพิมพ์ได้ทั้งขาวดำและสี 4. สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลประเภทที่ไม่สะดวกในการป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทางคีย์บอร์ดได้ เช่น ภาพโลโก้ วิวทิวทัศน์ ภาพถ่ายรูปคน สัตว์ ฯลฯ คลิก

7 6.โมเด็ม (Modulator and Demodulator) เป็นอุปกรณ์รอบข้างสำหรับต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างกันมากๆ โดยอาศัยเครือข่ายของโทรศัพท์เข้ามาช่วยในการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล 7. การ์ดเสียงปัจจุบันการ์ดเสียงเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาไปมาก ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงเสียงได้เหมือนเครื่องเสียง การ์ดเสียงมีชื่อเรียกหลายชื่อ บางทีเรียก ซาวด์การ์ด (Sound Card) ซาวด์บอร์ด (Sound Board) หรือออร์ดิโอซาวด์ (Audio Sound) 8.จอภาพใช้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็นได้ทันที มีรูปร่างคล้ายจอภาพของโทรทัศน์ บนจอภาพประกอบด้วยจุดจำนวนมาก เรียกจุดเหล่านั้นว่า พิกเซล (Pixel) ถ้ามีพิกเซลจำนวนมากก็จะทำให้ผู้ใช้มองเห็นภาพบนจอได้ชัดเจนมากขึ้น จอภาพที่ใช้ในปัจจุบัน คลิก

8 หน่วยการทำงานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit – CPU) บางทีก็เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) หรือ ชิป (Chip) เป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณ ประมวลผล และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นในระบบ คลิก

9 Power point คลิก

10 1.ปุ่ม Office Button เป็นปุ่มสำหรับการเรียกเปิดเมนูการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม 2.แถบ Quick Access Toolbar เป็นแถบคำสั่งด่วน เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ และสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้ 3. แถบ Title bar เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่ 4. แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น 5.พื้นที่สไลด์ คือพื้นที่ที่ใช้เพื่อแสดงรูปภาพและเนื้อหาของสไลด์ 6.กรอบใส่ข้อความ คือกรอบที่ใช้สำหรับใส่ข้อความให้กับสไลด์ 7.Status bar แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ 8.View bar แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ คลิก

11 ข้อ 1.ข้อดีที่สุดของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับวัยเรียนคือข้อใด
ก. ดูสื่อลามก อนาจาร ข. ช่วยในการทำงาน ค. สร้างความบันเทิง ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

12 ถูกต้อง เก่งมากๆ next

13 ผิด พยายามต่อไป next

14 ข้อ 2.อุปกรณ์ที่ป้อนข้อมูลของคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก.แป้นพิมพ์ ข.เมาส์ จอภาพ ถูกทุกข้อ

15 ถูกต้อง เก่งมากๆ next

16 ผิด พยายามต่อไป next

17 ข้อ 3.ปุ่ม Save ทำหน้าที่อะไร
ก. บันทึกงาน ข. ลบงาน ค. ถูกทุกข้อ ง. ไม่มีข้อถูก

18 ถูกต้อง เก่งมากๆ next

19 ผิด พยายามต่อไป next

20 ข้อ 4.ปุ้ม Delete ทำหน้าที่อะไร
ก. บันทึกข้อมูล ข. ลบข้อมูล ค. ปิด โปรแกรม ง. ย้อนกลับ

21 ถูกต้อง เก่งมากๆ next

22 ผิด พยายามต่อไป next

23 ข้อ 5.ถ้าเราจะ Save งานโดยบันทึกผลงานใหม่จะกดปุ้มใด
ก. Delete ข. Esc ค. Home ง. Save as

24 ถูกต้อง เก่งมากๆ next

25 ผิด พยายามต่อไป next

26 จบแล้ว ครับ


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เสนอ อ.ฐิตาพร ดวงเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google