งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คนดีศรี ขาว - ม่วง รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอให้มีความสุขความ เจริญตลอดไป ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คนดีศรี ขาว - ม่วง รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอให้มีความสุขความ เจริญตลอดไป ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คนดีศรี ขาว - ม่วง รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอให้มีความสุขความ เจริญตลอดไป ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายมาหะมะ ยูโซ๊ะ นิสิต ศศ. บ. ภาษามลายู ชั้นปีที่ ๓ ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ ภาษามลายู ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถาบันภาษามลายูประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา

2 ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ คนดีศรี ขาว - ม่วง นางสาวชัญญา จันทร์มิด นิสิตชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ ภาษาญี่ปุ่น นายณัชกร ชัยทอง นิสิตชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ ประเทศญี่ปุ่น นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลการแข่งขันรองเพลงคาราโอเกะ ภาษาญี่ปุ่น, ตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น : งาน Bunka sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอให้มีความสุขความ เจริญตลอดไป

3


ดาวน์โหลด ppt คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คนดีศรี ขาว - ม่วง รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอให้มีความสุขความ เจริญตลอดไป ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google