งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายมาหะมะ ยูโซ๊ะ นิสิต ศศ.บ.ภาษามลายู ชั้นปีที่ ๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ ภาษามลายู ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถาบันภาษามลายูประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลการแข่งขันรองเพลงคาราโอเกะภาษาญี่ปุ่น ,ตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น : งาน Bunka sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายณัชกร ชัยทอง นิสิตชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น นางสาวชัญญา จันทร์มิด นิสิตชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะภาษาญี่ปุ่น ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3


ดาวน์โหลด ppt คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google