งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๓ - ๔ หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ต้องแจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก่อนวันที่ ๔ พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๓ - ๔ หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ต้องแจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก่อนวันที่ ๔ พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๓ - ๔ หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ต้องแจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก่อนวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

2 ผู้ที่ได้รับรางวัลปลอบใจ ทุนการศึกษา 500 บาท ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔

3 ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ต้องแจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก่อนวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

4 ผู้ที่ได้รับรางวัลปลอบใจ ทุนการศึกษา 500 บาท ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖

5 เวลา ๐๘. ๐๐ น. พร้อมกันที่ อาคาร ศศนิเวศ ม. จุฬาลงกรณ์ ขึ้นรถ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ถึงศูนย์วิจัยข้าว จ. ปทุมธานี พร้อม เข้าเยี่ยมชมฟัง บรรยาย ( ฟังบรรยาย และ มีการถาม - ตอบ และมอบของรางวัล ให้แก่ผู้ที่ตอบคำถาม ) เวลา ๐๙. ๔๐ น. ชมนิทรรศการ และปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับข้าว เวลา ๑๑. ๐๐ น. ออกเดินทาง ไป โรงงานข้าว วังแดง บริษัท ซี. พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เวลา ๑๒. ๐๐ น. รับประทานอาหาร กลางวัน เวลา ๑๓. ๑๕ น. ฟังคำบรรยายและ เยี่ยมชม โรงงานข้าววังแดง เวลา ๑๕. ๓๐ น. เดินทางกลับ ทัศนศึกษาโครงการ ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

6 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ ประเทศไทย วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘. ๓๐ น. ลงทะเบียน ที่ อาคารศศปาฐศาลา ห้องประชุม ศศิ นทร์ฮอลล์ ชั้น ๙ ม. จุฬาลงกรณ์ และ รับประทานอาหารว่าง (Coffee Break ) เวลา ๐๙. ๓๐ น. พร้อมกันที่ ห้อง ศศินทร์ฮอลล์ เพื่อแจ้งหัวข้อ การ เขียนเรียงความและ เริ่มทำการแข่งขัน เวลา ๑๑. ๐๐ น. คณะกรรมการ พร้อมกันที่ อาคาร ศศปาฐศาลา ห้อง คัดกรองผลงาน ชั้น ๙ ม. จุฬาลงกรณ์ เวลา ๑๑. ๓๐ น. หมดเวลาการแข่งขัน และพักผ่อน ตามอัธยาศัย เวลา ๑๑. ๓๐ น. – ๑๔. ๓๐น. คณะกรรมการเริ่มคัดกรองผลงาน และ เสร็จสิ้นการคัดกรองผลงาน เวลา ๑๒. ๐๐ น. – ๑๓. ๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร อาคารศศปาฐศาลา เวลา ๑๓. ๐๐ น. – ๑๕. ๐๐น. ชมนิทรรศการ, ชมการสาธิต การ ทำอาหาร, กิจกรรมเกมส์ ต่าง ๆ เวลา ๑๔. ๓๐น. พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break ) เวลา ๑๕. ๐๐ น -- ๑๖. ๓๐ น. - ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดี และต้อนรับ เยาวชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก - สัมภาษณ์ เยาวชน ผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 30 ท่าน - ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ พร้อม มอบรางวัล - ผู้ชนะเลิศ อ่านเรียงความของตนเอง ให้ ผู้ร่วมงานฟัง - ปิดการแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๓ - ๔ หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ต้องแจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก่อนวันที่ ๔ พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google