งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สุข สันต์ วัน สง กราน ต์ ๕๔......................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สุข สันต์ วัน สง กราน ต์ ๕๔......................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สุข สันต์ วัน สง กราน ต์ ๕๔......................

2 อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า ปลอดภัยจากสารพิษ ด้านประมง มาตรฐาน Safety Level จำนวน ๓๐ ราย งบ. ๕๐, ๐๐๐ บาท โครงการรับรองมาตรฐานฟาร์ม สัตว์น้ำจืด GAP จำนวน ๑๐ ราย งบ ๕๐, ๐๐๐ บาท ( ดำเนินการอบรมให้ความรู้และให้ คำแนะนำแก่เกษตรกรแล้ว )

3 นายปัญญา คำพรเหลือ รอง ผวจ. อ่างทอง ประธาน

4

5 สงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง

6

7 เก็บข้อมูลเข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งน้ำหนองโคบึง หมู่ ๔ ต. ศรีพราน อ. แสวงหา

8 ติดตามโครงการปลาหน้าวัด ประมงอำเภอ กำลัง เช็คความหนาแน่น ของปลาหน้าวัดข่อย

9 โอ้... ปลาเริ่มแย่ ถ้าน้ำน้อยอย่างนี้ คนแอบจับหมดแน่

10 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เลี้ยงปลาใน กระชัง อ. ป่าโมก ตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุ ปลานิลขนาด ๑๐ - ๑๕ ซม. ทยอยตาย

11

12

13 ร่วมปล่อยพันธุ์ ปลาเฉลิมพระ เกียรติฯ ๘๔ พรรษา ณ หนองโคบึง หมู่ที่ ๔ ต. ศรี พราน อ. แสวงหา

14

15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนด้านประมง คัดเลือกศูนย์ หมู่ ๓ ต. โพธิ์รัง นก อ. โพธิ์ทอง

16 มอบพันธุ์ปลาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี ๕๓ อ. วิเศษชัยชาญ ๑๗๔ราย ( ต. บางจักร ๗๓ ราย ต. สี่ร้อย ๕๑ ราย ) อ. แสวงหา ๑๕๔ ราย ( ต. จำลอง ๔๐, ต. ห้วยไผ่ ๒๓, ต. แสวงหา ๒๙ และ ต. ศรีพราน ๖๒ ราย ) อ. ไชโย ๑๓๙ ราย อ. สามโก้ ๘๔ ราย ( ต. สามโก้ ๒๓, ต. อบทม ๓๗, ต. โพธิ์ม่วงพันธ์ ๒๔ ราย ) อ. ป่าโมก ๑๕๕ ราย ( ท. ป่าโมก ๑๐, ต. บางเสด็จ ๒๗, ต. โผงเผง ๗๕ ราย ) รวมทั้งสิ้น ๗๐๖ ราย

17 มอบพันธุ์ ปลา


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สุข สันต์ วัน สง กราน ต์ ๕๔......................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google