งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
สุข สันต์ วัน สง กรานต์ ๕๔

2 อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ ด้านประมงมาตรฐาน Safety Level จำนวน ๓๐ ราย งบ. ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำจืด GAP จำนวน ๑๐ ราย งบ ๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการอบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรแล้ว)

3 นายปัญญา คำพรเหลือ รอง ผวจ.อ่างทอง ประธาน

4

5 สงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

6

7 เก็บข้อมูลเข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งน้ำหนองโคบึง หมู่ ๔ ต.ศรีพราน อ.แสวงหา

8 ติดตามโครงการปลาหน้าวัด
ประมงอำเภอ กำลังเช็คความหนาแน่น ของปลาหน้าวัดข่อย

9 โอ้...ปลาเริ่มแย่ ถ้าน้ำน้อยอย่างนี้ คนแอบจับหมดแน่
โอ้...ปลาเริ่มแย่ ถ้าน้ำน้อยอย่างนี้ คนแอบจับหมดแน่

10 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เลี้ยงปลาในกระชัง อ.ป่าโมก
ตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุ ปลานิลขนาด ๑๐-๑๕ ซม.ทยอยตาย

11

12 ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๒ และคณะ
ยินดีต้อนรับ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๒ และคณะ

13 ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา ณ หนองโคบึง หมู่ที่ ๔ ต
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา ณ หนองโคบึง หมู่ที่ ๔ ต.ศรีพราน อ.แสวงหา

14

15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
คัดเลือกศูนย์ หมู่ ๓ ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง

16 มอบพันธุ์ปลาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี ๕๓
อ.วิเศษชัยชาญ ๑๗๔ราย (ต.บางจักร ๗๓ ราย ต.สี่ร้อย ๕๑ ราย) อ.แสวงหา ๑๕๔ ราย (ต.จำลอง ๔๐,ต.ห้วยไผ่ ๒๓,ต.แสวงหา ๒๙ และ ต.ศรีพราน ๖๒ ราย) อ.ไชโย ๑๓๙ ราย อ.สามโก้ ๘๔ ราย (ต.สามโก้ ๒๓,ต.อบทม ๓๗,ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ๒๔ ราย) อ.ป่าโมก ๑๕๕ ราย (ท.ป่าโมก ๑๐,ต.บางเสด็จ ๒๗,ต.โผงเผง ๗๕ ราย) รวมทั้งสิ้น ๗๐๖ ราย

17 มอบพันธุ์ปลา


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google