งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 14

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ใน ส่วนถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยใช้ตัวเลือก จาก ด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. ถูก 2. ผิด 1. ถูก 2. ผิด

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. ส่วนที่สำคัญของการ สัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เริ่มขึ้นก่อนที่ท่านจะถาม คำถามข้อแรกแล้ว 2. 2. การสัมภาษณ์ สอบถาม เกี่ยวกับประสบการณ์ในการ ทำงานอดีตของผู้สมัครงาน นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. แนวทางในการ แก้ปัญหาของการ สัมภาษณ์นั้น ส่วนใหญ่ ประสบผล ที่น่าพึงปรารถนา 3. 3. แนวทางในการ แก้ปัญหาของการ สัมภาษณ์นั้น ส่วนใหญ่ ประสบผล ที่น่าพึงปรารถนา 4. 4. การสัมภาษณ์ต้องอาศัย การตั้งคำถามที่ดี และ ทักษะการฟังอีกด้วย 5. 5. การบันทึกเทป และ / หรือการจดบันทึกในขณะ ทำการสัมภาษณ์นั้นเป็น แนวคิดที่ดี

5 คำถาม คำถามคำถาม 6. 6. นักสัมภาษณ์ที่ดีสามารถ ควบคุมการสัมภาษณ์ให้ ดำเนินไปด้วยดี และไม่พูด มาก 7. 7. นักสัมภาษณ์ต้อง สามารถหลีกเลี่ยงการถาม คำถามที่ให้ตอบอย่างง่ายๆ เพียงคำว่า ใช่หรือไม่ใช่ 8. 8. ในระยะแรกๆ ของการ สัมภาษณ์ ท่านควรจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และกระบวนการสัมภาษณ์ แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย

6 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

7 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google