งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาวะ ปกติ เอ นิโญ่ ลา นิญ่า คลื่นมีฐานกว้าง 100 กม. สูงเพียง 1 ม. เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วประมาณ 700 – 800 กม./ ชม. เมื่อคลื่นเข้า ใกล้ชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาวะ ปกติ เอ นิโญ่ ลา นิญ่า คลื่นมีฐานกว้าง 100 กม. สูงเพียง 1 ม. เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วประมาณ 700 – 800 กม./ ชม. เมื่อคลื่นเข้า ใกล้ชายฝั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 สภาวะ ปกติ

6 เอ นิโญ่ ลา นิญ่า

7

8

9

10

11 คลื่นมีฐานกว้าง 100 กม. สูงเพียง 1 ม. เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วประมาณ 700 – 800 กม./ ชม. เมื่อคลื่นเข้า ใกล้ชายฝั่ง สภาพท้องทะเลที่ตื้นเขินทำให้คลื่นลด ความเร็วและอัดตัวจนมีฐานกว้าง 2 – 3 กม. สูงถึง 10 – 30 ม.

12 1- 2.9 เล็กน้ อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการ วิงเวียนเพียงเล็กน้อยในบางคน 3- 3.9 เล็กน้ อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมา เขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน 4- 4.9 ปาน กลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอก อาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อย แขวนแกว่งไกว 5- 5.9 รุนแร ง เป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมี การเคลื่อนที่ 6- 6.9 รุนแร งมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 7.0 ขึ้น ไป เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทำ ให้อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหาย อย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้นถูก เหวี่ยงกระเด็น

13 ไต้ ฝุ่น ไซโค ลน บา เกียว วิลลีวิล ลี่ เฮอร์ริ เคน

14

15 เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงงาน อุตสาหกรรมที่ปล่อย ก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์ (sulfur dioxide: SO2) และ ไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogen oxide: NO) เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิง ฟอสซิล ก๊าซทั้งสองชนิดนี้จะทำปฏิกิริยา กับน้ำ (water: H2O) และสารเคมีอื่น ๆ เช่น กรดซัลฟิวริก (sulfuric acid: H2SO4), กรดไนตริก (nitric acid: HNO3) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt สภาวะ ปกติ เอ นิโญ่ ลา นิญ่า คลื่นมีฐานกว้าง 100 กม. สูงเพียง 1 ม. เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วประมาณ 700 – 800 กม./ ชม. เมื่อคลื่นเข้า ใกล้ชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google