งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า. ได้แก่ ถ่านไฟฉายและ แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นการ ผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้า เคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า. ได้แก่ ถ่านไฟฉายและ แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นการ ผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้า เคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า

2 ได้แก่ ถ่านไฟฉายและ แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นการ ผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้า เคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1. อิเลคโตรดหรือขั้วไฟฟ้า มี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวก และขั้วลบ ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะนำ ไฟฟ้า 2. อิเลคโทรไลต์หรือสารละลาย นำไฟฟ้า

3

4

5 เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ ไม่ได้ อาจเรียกว่า เซลล์ปฐมภูมิ ตัวอย่าง เซลล์ชนิดนี้ ได้แก่ เซลล์ถ่านไฟฉาย หรือ เซลล์แห้ง (dry cell) โครงสร้างของเซลล์ เป็นกระป๋องทำด้วยสังกะสี เป็นขั้วลบของ เซลล์ มีแท่งถ่าน ( แกรไฟต์ ) เป็นขั้วบวกอยู่ ตรงกลางเซลล์

6 เซลล์ทุติยภูมิ ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ ถ่านไฟฉายสำหรับเครื่องคิดเลขและโทรศัพท์มือถือ · เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหรือแบตเตอรรี่ รถยนต์ เป็นเซลล์ซึ่งมีขั้วลบเป็นตะกั่ว ตะกั่ว (IV) ออกไซด์เป็นขั้วบวก และกรดซัลฟิวริกเป็นอิเลค โทรไลต์ · เซลล์โซเดียม - ซัลเฟอร์ มีโซเดียมเป็นขั้วลบ กำมะถันเป็นขั้วบวกใช้กับรถยนต์ที่ขับเคลื่อน โดยใช้ กระแสไฟฟ้า เช่น รถจักรยานยนต์แบบใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ · เซลล์นิเกิล - แคดเมียม หรือ เซลล์นิแคด หรือ ถ่านไฟฉายชนิดที่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ถ่านชนิดนี้มัก มีคำว่า “rechargable” อยู่บนตัวเซลล์ เซลล์นี้มี ความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 1-2 โวลท์ ขั้วไฟฟ้า มักใช้แคดเมียมเป็นขั้วลบ นิเกิลออกไซด์เป็น ขั้วบวกและใช้สารละลายเบส

7 เป็นเซลล์ที่ผ่านสารตั้งต้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิง ไปที่ขั้วบวกและขั้วลบตลอดเวลา เมื่อเกิด ปฏิกิริยาภายในเซลล์จะให้พลังงานไฟฟ้า เช่น · เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน - ออกซิเจนหรือ เซลล์เชื้อเพลิงในยานอวกาศ มีคาร์บอน เป็น ขั้วบวกและลบ เขียนสมการปฏิกิริยาได้ดังนี้ ไฮโดรเจน + ออกซิเจนน้ำ + พลังงานไฟฟ้า เซลล์นี้มีศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลท์ เป็นเซลล์ที่มี ราคาแพง จึงมักใช้กับยานพาหนะที่ใช้ทาง ทหาร กระสวยอวกาศ เซลล์ชนิดนี้มีข้อดี คือ ลดมลพิษในอากาศ

8

9 ประกอบด้วยแผ่นวัตถุ กึ่งตัวนำสองชนิดวางทับต่อ กันเป็นชั้น · ชั้นบน เป็นแผ่นสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนและ ฟอสฟอรัส · ชั้นล่างเป็นแผ่นสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนและโบรอน ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสว่างสามารถ ส่องทะลุลงไปถึงชั้นล่างได้เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับ แผ่นบนจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่ง ตัวนำทั้งสอง ดังนั้นเมื่อต่อสายไฟฟ้าเข้าไปจะเกิด กระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตามสายไฟฟ้าสู่แผ่นชั้น บน

10

11 แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 1. อิเลคโทรไลต์ คือ...................... 2. ขั้วไฟฟ้า มี...... ขั้ว คือ.............................. 3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี มีส่วนประกอบ..... ส่วน คือ...... 4. จงยกตัวอย่างเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิมาอย่างละ 2 ตัวอย่าง 5. ข้อดีของเซลล์เชื้อเพลิง คือ....................... 6. จงอธิบายการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมวาดรูป 7. เซลล์ปฐมภูมิมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า.............. 8. เซลล์ทุติยภูมิมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า.............. 9. จงวาดรูปเซลล์ปฐมภูมิ 10. จงวาดรูปเซลล์ทุติยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า. ได้แก่ ถ่านไฟฉายและ แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นการ ผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้า เคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google