งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Concrete Technology 12 Feb 2004

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Concrete Technology 12 Feb 2004"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 203332 Concrete Technology 12 Feb 2004
คอนกรีตในงานพิเศษ Concrete Technology 12 Feb 2004

2 Self-Compacting Concrete
คือคอนกรีตที่ไหลและอัดแน่นเข้าไปยังทุกมุมของแบบหล่อด้วยน้ำหนักของคอนกรีตเองโดยไม่ต้องมีการจี้เขย่า มีค่าการยุบไหลตัว (Slump Flow) ระหว่าง ซม. และไม่เกิดการแยกตัวของมวลรวมหยาบ คอนกรีตชนิดนี้มีปริมาณวัสดุเชื่อมประสานมากกว่าคอนกรีตปกติด้วยการผสม PFA (Pulverized Fuel Ash) GGBS (Ground Granular Blast Furnace Slag) ผงหินปูน(Lime Stone Powder) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเนื้อซีเมนต์เพสท์

3 มีการเติมน้ำยา Superplasticizer เพื่อเพิ่มความสามารถในการไหลเข้าแบบของคอนกรีต
อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อวัสดุยึดประสาน (water/binder ratio) ต้องเหมาะสม ถ้าอัตราส่วนนี้มากเกินไปจะก่อให้เกิดการแยกตัว (Segregation) แต่ถ้าน้อยเกินไปจะทำให้เกิดการติดขัดขณะไหลผ่านช่องระหว่างเหล็กเสริม

4 Marine Concrete คอนกรีตสำหรับชายฝั่งทะเลต้องพิจารณาความสามารถในการต้านการซึมผ่านของคลอไรด์และการต้านทานการกัดกร่อนของซัลเฟตและความสามารถในการต้านทานการขัดสีเข้าด้วยกัน โดยปกติเหล็กเสริมจะมีชั้นฟิล์มออกไซด์บางๆ (Protective Passivity Layer) เคลือบผิวอยู่ทำให้ไม่เกิดเป็นสนิม แต่คลอไรด์ไอออนจะทำลายฟิล์มดังกล่าว

5

6

7

8 ทำอย่างไรให้โครงสร้างทนทานต่อน้ำทะเล
สิ่งสำคัญในการก่อสร้างโครงสร้างสำหรับสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลมีอยู่หลายประการคือ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบวัสดุ และวิธีการก่อสร้างได้แก่ การกำหนดระยะหุ้มเหล็กเสริมให้เพียงพอ การอัดแน่นคอนกรีต การทำรอยต่อให้เหมาะสม เช่นไม่ให้เกิด Cold Joint การเลือกใช้คอนกรีตที่ทนทานต่อน้ำทะเล

9 คอนกรีตที่ทนทานต่อน้ำทะเล
ปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความทึบน้ำสูง เพิ่มความสามารถในการจับยึดคลอไรด์ให้กับคอนกรีต (Chloride Binding Capacity) ออกแบบส่วนผสมให้ง่ายต่อการอัดแน่น และมีความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระแทกและขัดสีจากแรงคลื่นหรือกรวดทรายได้ดีขึ้น

10

11 คอนกรีตทนซัลเฟต (Sulphate Resisting Concrete)
บริเวณที่พบซัลเฟตมากและทำอันตรายต่อคอนกรีตอยู่ในดิน หรือน้ำใต้ดินบางบริเวณ น้ำเสียจากบ้านเรือน จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงงานผลิตสารเคมีบางประเภท การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้สามารถต้านทานการกัดกร่อนของซัลเฟตต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ ปริมาณรวมของ C3A Ca(OH)2 อัตราส่วน W/B และปริมาณซีเมนต์ (ส่งผลไปยังการซึมผ่านของซัลเฟตอิออน)

12 Ecocement Ecocement is a revolutionary new type of cement that uses municipal waste incineration ash and sewage sludge as main raw materials. Ecocement has been evaluated as a ''global environmental preservation technology for the 21st century.

13

14

15 Ichihara Ecocement Plant


ดาวน์โหลด ppt Concrete Technology 12 Feb 2004

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google