งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอนกรีตในงาน พิเศษ 203332 Concrete Technology 12 Feb 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอนกรีตในงาน พิเศษ 203332 Concrete Technology 12 Feb 2004."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอนกรีตในงาน พิเศษ 203332 Concrete Technology 12 Feb 2004

2 Self-Compacting Concrete คือคอนกรีตที่ไหลและอัดแน่นเข้าไปยังทุก มุมของแบบหล่อด้วยน้ำหนักของคอนกรีต เองโดยไม่ต้องมีการจี้เขย่า มีค่าการยุบไหลตัว (Slump Flow) ระหว่าง 60-78 ซม. และไม่เกิดการแยกตัวของมวล รวมหยาบ คอนกรีตชนิดนี้มีปริมาณวัสดุเชื่อมประสาน มากกว่าคอนกรีตปกติด้วยการผสม PFA (Pulverized Fuel Ash) GGBS (Ground Granular Blast Furnace Slag) ผงหินปูน (Lime Stone Powder) เพื่อปรับปรุง คุณสมบัติของเนื้อซีเมนต์เพสท์

3 มีการเติมน้ำยา Superplasticizer เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการไหลเข้าแบบของ คอนกรีต อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อวัสดุยึดประสาน (water/binder ratio) ต้องเหมาะสม ถ้า อัตราส่วนนี้มากเกินไปจะก่อให้เกิดการ แยกตัว (Segregation) แต่ถ้าน้อยเกินไป จะทำให้เกิดการติดขัดขณะไหลผ่านช่อง ระหว่างเหล็กเสริม

4 Marine Concrete คอนกรีตสำหรับชายฝั่งทะเลต้องพิจารณา ความสามารถในการต้านการซึมผ่านของ คลอไรด์และการต้านทานการกัดกร่อนของ ซัลเฟตและความสามารถในการต้านทาน การขัดสีเข้าด้วยกัน โดยปกติเหล็กเสริมจะมีชั้นฟิล์มออกไซด์ บางๆ (Protective Passivity Layer) เคลือบผิวอยู่ทำให้ไม่เกิดเป็นสนิม แต่คลอ ไรด์ไอออนจะทำลายฟิล์มดังกล่าว

5

6

7

8 ทำอย่างไรให้โครงสร้างทนทาน ต่อน้ำทะเล สิ่งสำคัญในการก่อสร้างโครงสร้าง สำหรับสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ทะเลมีอยู่หลายประการคือ การ ออกแบบโครงสร้าง การออกแบบวัสดุ และวิธีการก่อสร้างได้แก่  การกำหนดระยะหุ้มเหล็กเสริมให้ เพียงพอ  การอัดแน่นคอนกรีต  การทำรอยต่อให้เหมาะสม เช่นไม่ให้เกิด Cold Joint  การเลือกใช้คอนกรีตที่ทนทานต่อน้ำ ทะเล

9 คอนกรีตที่ทนทานต่อน้ำทะเล ปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความทึบน้ำ สูง เพิ่มความสามารถในการจับยึดคลอไรด์ ให้กับคอนกรีต (Chloride Binding Capacity) ออกแบบส่วนผสมให้ง่ายต่อการอัดแน่น และมีความสามารถในการต้านทานต่อแรง กระแทกและขัดสีจากแรงคลื่นหรือกรวด ทรายได้ดีขึ้น

10

11 คอนกรีตทนซัลเฟต (Sulphate Resisting Concrete) บริเวณที่พบซัลเฟตมากและทำอันตราย ต่อคอนกรีตอยู่ในดิน หรือน้ำใต้ดินบาง บริเวณ น้ำเสียจากบ้านเรือน จากโรงงาน อุตสาหกรรม หรือโรงงานผลิตสารเคมี บางประเภท การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้ สามารถต้านทานการกัดกร่อนของซัลเฟ ตต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้  ปริมาณรวมของ C 3 A Ca(OH) 2  อัตราส่วน W/B และปริมาณซีเมนต์ ( ส่งผล ไปยังการซึมผ่านของซัลเฟตอิออน )

12 Ecocement Ecocement is a revolutionary new type of cement that uses municipal waste incineration ash and sewage sludge as main raw materials. Ecocement has been evaluated as a ''global environmental preservation technology for the 21st century.

13

14

15 Ichihara Ecocement Plant


ดาวน์โหลด ppt คอนกรีตในงาน พิเศษ 203332 Concrete Technology 12 Feb 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google