งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบแหล่งพลังงาน ผลพลอยได้จากเมล็ดพืชน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบแหล่งพลังงาน ผลพลอยได้จากเมล็ดพืชน้ำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบแหล่งพลังงาน ผลพลอยได้จากเมล็ดพืชน้ำมัน

2 กากเมล็ดยางพารา(para rubber seed meal)
ผลพลอยได้จากการอัด สกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพารา ชนิดอัดหรือสกัดน้ำมันโดยไม่กระเทาะเปลือก ( CP 11.8, EE 6.6, CF 43.3 %) ชนิดที่กระเทาะเปลือกออกแล้วแยกเอาเนื้อในไปอัดหรือสกัดน้ำมัน ( CP 29.1, EE 12.7, CF 9.4) โปรตีนมี methionine lysine, trypthophane

3 - เมล็ดยางพารา พบ HCN 200 มก./100 กก.
- สายพันธุ์ - ความแห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ขาดน้ำ HCN - เสริม nitrate glycoside - ต้นอ่อนจะมี glycoside สูง

4 ใช้ในสูตรอาหารได้จำกัด
อาหารสุกรเล็กใช้ได้ไม่เกิน 20% อาหารสุกรรุ่น ขุน ใช้ได้ไม่เกิน 30% - 50 % อาหารไก่กระทง ไก่ไข่ ใช้ได้ไม่เกิน 20% ปรับโภชนะอื่นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ

5 ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
1. กากปาล์มทั้งผล ( plam oil meal ) กากที่ได้จากการเอาผลปาล์มทั้งผลมาอัด(วิธีกล)หรือ สกัดน้ำมัน(สารเคมี) เปลือกกะลา+เนื้อในเมล็ดปาลม์ โปรตีนต่ำ % ใขมัน 6.9 % เยื่อใย %

6 2. กากเมล็ดปาล์ม ( plam kernel cake, PKC; plam kernel meal, PKM) กากที่ได้จากการเอาเมล็ดปาล์มที่กระเทาะเอาเปลือกออก แล้วมาอัด/สกัดน้ำมัน : เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน คุณค่าทางอาหารสูง CP % EE 5 % CF 13 % :เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน+กะลา CP % EE 10.3 % CF 27 %

7 นิยมใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง
สัตว์กระเพาะเดี่ยวใช้ได้ไม่เกิน 20% ในสูตรอาหาร เสริมโปรตีนที่มีกรดแอมิโน methionine, lysine ปรับระดับพลังงาน 3.กากตะกอนปาล์ม (palm oil sludge, POS; palm oil mill effluent) กากที่ได้จากการนำน้ำมันดิบไปตกตะกอน คุณค่าโภชนะค่อนข้างแปรปรวน

8 4. เยื่อใยส่วนเปลือก (plam press fiber, PPF)
เยื่อใยของเปลือกหุ้มเมล็ด โปรตีนต่ำ เยื่อใยสูง 5. ทางใบปาล์มน้ำมัน (oil palm frond) ใบปาล์ม + ก้านใบ CP 4.5 % CF สูง สับ, สับ+อบไอน้ำ, อัดเม็ด+ อบไอน้ำ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบแหล่งพลังงาน ผลพลอยได้จากเมล็ดพืชน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google