งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ผลพลอยได้จาก เมล็ดพืชน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ผลพลอยได้จาก เมล็ดพืชน้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ผลพลอยได้จาก เมล็ดพืชน้ำมัน

2 กากเมล็ดยางพารา (para rubber seed meal) ผลพลอยได้จากการอัด สกัดน้ำมันจาก เมล็ดยางพารา ชนิดอัดหรือสกัดน้ำมันโดยไม่ กระเทาะเปลือก ( CP 11.8, EE 6.6, CF 43.3 %) ชนิดที่กระเทาะเปลือกออกแล้วแยก เอาเนื้อในไปอัดหรือสกัดน้ำมัน ( CP 29.1, EE 12.7, CF 9.4) โปรตีนมี methioninelysine, trypthophane

3 - เมล็ดยางพารา พบ HCN 200 มก./100 กก. - กากเมล็ดยางพารามีเปลือก พบ HCN 0.002% - กากเมล็ดยางพาราไม่มีเปลือก พบ HCN 0.00177% ปริมาณ HCN ขึ้นอยู่กับ - สายพันธุ์ - ความแห้งแล้งและความ อุดมสมบูรณ์ของดิน ขาดน้ำ HCN - เสริม nitrate glycoside - ต้นอ่อนจะมี glycoside สูง

4 ใช้ในสูตรอาหารได้จำกัด อาหารสุกรเล็กใช้ได้ไม่เกิน 20% อาหารสุกรรุ่น ขุน ใช้ได้ไม่เกิน 30% - 50 % อาหารไก่กระทง ไก่ไข่ ใช้ได้ไม่ เกิน 20% ปรับโภชนะอื่นๆ ให้เพียงพอ กับความต้องการ

5 ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมัน ปาล์ม 1. กากปาล์มทั้งผล ( plam oil meal ) กากที่ได้จากการเอาผลปาล์มทั้งผล มาอัด ( วิธีกล ) หรือ สกัดน้ำมัน ( สารเคมี ) เปลือกกะลา + เนื้อในเมล็ดปาลม์ โปรตีนต่ำ 7.1-10 % ใขมัน 6.9 % เยื่อใย 30.5 %

6 2. กากเมล็ดปาล์ม ( plam kernel cake, PKC; plam kernel meal, PKM) กากที่ได้จากการเอาเมล็ดปาล์มที่ กระเทาะเอาเปลือกออก แล้วมาอัด / สกัดน้ำมัน : เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน คุณค่าทางอาหารสูง CP 18-19 % EE 5 % CF 13 % : เนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน + กะลา CP 10-14 % EE 10.3 % CF 27 %

7 นิยมใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง สัตว์กระเพาะเดี่ยวใช้ได้ไม่เกิน 20% ในสูตรอาหาร เสริมโปรตีนที่มีกรดแอมิโน methionine, lysine ปรับระดับพลังงาน 3. กากตะกอนปาล์ม (palm oil sludge, POS; palm oil mill effluent) กากที่ได้จากการนำน้ำมันดิบไป ตกตะกอน คุณค่าโภชนะค่อนข้างแปรปรวน

8 4. เยื่อใยส่วนเปลือก (plam press fiber, PPF) เยื่อใยของเปลือกหุ้มเมล็ด โปรตีนต่ำ เยื่อใยสูง 5. ทางใบปาล์มน้ำมัน (oil palm frond) ใบปาล์ม + ก้านใบ CP 4.5 % CF สูง สับ, สับ + อบไอน้ำ, อัดเม็ด + อบ ไอน้ำ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบแหล่ง พลังงาน ผลพลอยได้จาก เมล็ดพืชน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google