งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลสุขภาพวิถีไทย ( นวดตัว และกดจุดฝ่าเท้า ) อ. หมอ สุรเดช บัว ทอง โรงพยาบาล หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลสุขภาพวิถีไทย ( นวดตัว และกดจุดฝ่าเท้า ) อ. หมอ สุรเดช บัว ทอง โรงพยาบาล หาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลสุขภาพวิถีไทย ( นวดตัว และกดจุดฝ่าเท้า ) อ. หมอ สุรเดช บัว ทอง โรงพยาบาล หาดใหญ่

2 หัวข้อเรื่องนำเสนอ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การนวด การกดจุดฝ่าเท้า

3 การดูแลสุขภาพ เบื้องต้น ทุกคน ทุกวัยควรรักษาสุขภาพให้ แข็งแรงอยู่เสมอ และสร้างภูมิคุม กันโรค ด้วยการรักษาความ สะอาดในร่างกาย รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์หรือให้ครบ ห้าหมู่ ออกกำลังกายเสมอ พักผ่อนให้ เพียงพอ พยายามลดความเครียด ลดการสูบบุหรี่ และดื่ม แอลกอฮอล์ ถ้าทุกท่านปฏิบัติได้ ตามนี้จะปลอดภัยจากโรคภัย ต่างๆ

4

5 การนวดตัวเองเพื่อ ผ่อนคลาย 1. ศรีษะ ( ท่าถนอมสายตา ) การปวด ศรีษะสาเหตุ 2. คอ 3. ไหล่ - หัวไหล่ 4. แขน - ข้อศอก - มือ - นิ้วมือ 5. สะบัก 6. หลัง 7. เอว 8. สะโพก 9. ขา - เข่า 10. ข้อเท้า - หลังเท้า - ฝ่าเท้า - นิ้วเท้า - เนินฝ่าเท้า

6 อริยา บท 1. การนั่ง 2. ยืน - เดิน 3. นอน 4. การขับถ่าย 5. การกิน - อาหาร

7 โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) สาเหตุ 1. ข้อเสื่อมตามวัย พบได้บ่อยใน คนอายุ 40 ปี ขึ้นไป และมีกล้ามเนื้อที่พยุง ข้ออ่อนแอ 2. น้ำหนักตัวมาก ทำให้ข้อได้รับ แรงกดมากเกินไป 3. ทำงานแบกหามของหนัก 4. ได้รับบาดเจ็บที่ข้อต่อ ทำให้ กระดูกอ่อนที่บุปลายประดูกสึกกร่อนมี หินปูนเกาะ

8 โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) อาการ มักมีอาการตามข้อเข่า ข้อตะโพก ข้อกระดูกสันหลังช่วงเอว ข้อกระดูกสัน หลังคอ มีอาการปวดขัดในข้อเรื้องรัง มี เสียงกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหว มักจะ เป็นตอนกลางคืน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดมากขึ้นเวลาเปลี่ยน ท่า เช่น ลุกจากท่านั่ง หรือเดินขึ้นบันได หรือยกของหนัก ข้อที่ปวดมักไม่มีอาการ บวม แดง ร้อน แต่ถ้าเป็นมากอาจมีอาการ บวม และมีน้ำขังในข้อ

9 ข้อแนะนำ 1. พักข้อ ใช้น้ำร้อนประคบ ห้ามกิน ยาชุด หรือยาแก้ปวดข้อที่เข้าสเตียรอยด์ 2. หลีกเลี่ยง การยกของหนัก นั่งคุกเข่า พับ เพียบ ขัดสมาธิ พยามนั่งในเหยียดเข่าตรง 3. ควรลดน้ำหนักตัว และบริหารกล้ามเนื้อ บริเวณข้อต่อให้แข็งแรง 4. ถ้าไม่ดีขึ้นภายใน 3 สัปดาห์ หรือข้อบวม มี อาการปวดร้าวหรือชาตามแขน ขา ควรส่ง โรงพยาบาล

10

11 การกดจุดฝ่าเท้า

12

13 ถาม / ตอบ

14 ภาคผนวก


ดาวน์โหลด ppt การดูแลสุขภาพวิถีไทย ( นวดตัว และกดจุดฝ่าเท้า ) อ. หมอ สุรเดช บัว ทอง โรงพยาบาล หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google