งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

2 2

3 3

4 4  * ช่วยให้หายใจได้ลึกและสะดวกขึ้น  * ทำให้กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ แข็งแรงขึ้น  * ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น  * ช่วยบรรเทาและป้องกันริดสีดวงทวาร  * กระดูกสันหลังยืดตรงขึ้น ( หรือเหยียดตรง ขึ้น ) ช่วยลดอาการปวดหลัง  * ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น

5 5 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 นั่งท่าเตรียม นั่ง 1 ใน 3 ของเก้าอี้ หลังไม่พิงพนัก กางขาทั้ง 2 ข้าง วางเท้าทั้ง 2 ข้าง ให้ขนานกัน ให้เข่าและเท้าอยู่ในแนวเดียวกัน กับหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง

6 6 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 มือ 2 ข้าง จับที่ขอบเก้าอี้ หลังไม่พิงพนัก กางขาทั้ง 2 ข้าง วางเท้าทั้ง 2 ข้าง ให้ขนานกัน ให้เข่าและเท้าอยู่ในแนวเดียวกัน กับหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง ยืดตัวขึ้นให้ตรง แอ่นหน้าอก ไปด้านหน้าให้ไหล่ทั้ง 2 ผายออก

7 7 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

8  บรรเทาอาการไหล่ติดระยะเริ่มต้น  บริหารบ่อย ๆ ทำให้ไม่เกิดอาการ ของไหล่ติด ไหล่ไม่ห่อ หัวใจไม่ถูกเบียด  เพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงที่ นิ้วมือได้ดีขึ้น  ช่วยระบบการหายใจได้ดีขึ้น 8 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

9 9 นั่งท่าเตรียม นั่ง 1 ใน 3 ของ เก้าอี้ หลังไม่พิงพนัก กางขาทั้ง 2 ข้าง วางเท้าทั้ง 2 ข้าง ให้ขนานกัน ให้เข่าและเท้าอยู่ ในแนวเดียวกัน กับหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง

10 10 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 เหยียดแขนข้างใด ข้างหนึ่ง ขึ้น 45 องศา กางนิ้วมือออกให้สุด ให้ตึง พร้อมกับหายใจเข้า ให้ลึก

11 11 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ค่อยๆ ลด แขนลง

12 12 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ค่อยๆ ลดแขน ลง พร้อมกับ หายใจออกช้า ๆ

13 13 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ค่อยๆ ลดแขน ลง จนกลับมาในท่า เตรียม เพื่อเปลี่ยนไป ทำแขนอีกข้าง

14 14 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ทำแขน อีกข้าง ในท่า เดียวกัน

15 15 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

16 16 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

17 17 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

18 18 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57

19 19 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 หงายมือทั้ง 2 ข้าง ท่าผ่อน คลาย

20 20 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้น หายใจเข้า ช้าๆ ให้เต็มที่ พร้อมแขม่ว หน้าท้อง

21 2104/07/57 คว่ำมือทั้ง 2 ข้างลง ผ่อนลมหายใจออก ให้ยาวอย่างช้า ๆ พร้อมผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

22 22 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ค่อยๆ เอามือ ลดลง

23 23 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 ท่าจบ มือ 2 ข้างค่อยๆ ลดลง จนมาวางที่หน้าขา ท่าผ่อนคลาย ทำขึ้น - ลง 3 ครั้ง หลังจากจบแต่ละท่า


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้บริหารจิตและกาย ให้เข้ากับโครงสร้าง ร่างกายของแต่ละบุคคล 1 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57 04 ก.ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google