งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก มีคุณหมอคนเก่งรับรองแล้วจึงน่าจะ นำไปปฏิบัติได้ ที่มา : อาจารย์นุกูล Forward Mail มาให้ เห็นว่ามีประโยชน์ เลยมาจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก มีคุณหมอคนเก่งรับรองแล้วจึงน่าจะ นำไปปฏิบัติได้ ที่มา : อาจารย์นุกูล Forward Mail มาให้ เห็นว่ามีประโยชน์ เลยมาจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก มีคุณหมอคนเก่งรับรองแล้วจึงน่าจะ นำไปปฏิบัติได้ ที่มา : อาจารย์นุกูล Forward Mail มาให้ เห็นว่ามีประโยชน์ เลยมาจัดการ file ใหม่.. ผู้อ่านควรปรับพฤติกรรมเพื่อจะได้มีสุขภาพดี       

2 การนั่งไขว่ห้าง จะทำให้น้ำหนักตัวลงที่ก้น ข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคด พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก

3 การนั่งกอดอก ทำให้หลังช่วงบนสะบัก และ หัวไหล่ ถูกยืดยาวออก หลัง ช่วงบนค่อมและงุ้มไปด้านหน้า ทำให้กระดูกคอยื่นไปด้านหน้า มีผลต่อ เส้นประสาทที่ไป เลี้ยงแขน อาจทำให้ มืออ่อนแรง หรือ ชาได้

4 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การนั่งหลังงอ การ นั่งหลังงอ หลังค่อม เช่น การอยู่หน้า คอมพิวเตอร ์ติดต่อกัน นานๆ เป็นชั่วโมง จะทำให้ กล้ามเนื้อเกร็งค้าง เกิดการ คั่ง ของกรดแลกติค มี อาการเมื่อยล้า ปวด และ มี ปัญหา เรื่องกระดูก ผิดรูป ตามมา

5 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การนั่งเบาะเก้าอี้ไม่เต็ม ก้น ทำ ให้กล้ามเนื้อหลังต้อง ทำงานหนัก เพราะฐานใน การรับน้ำหนักตัวแคบ 

6 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การยืนพักขาลงน้ำหนักด้วย ขาข้างเดียว การ ยืนที่ถูกต้อง ควรลงน้ำหนัก ที่ขาทั้ง 2 ข้าง เท่าๆ กัน โดย ยืนให้ขากว้างเท่าสะโพกจะทำ ให้เกิดความสมดุลของ โครงสร้างร่างกาย 

7 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การ ยืนแอ่นพุง / หลังค่อม ควร ยืนหลังตรงแขม่วท้อง เล็กน้อยเพื่อเป็น การรักษาแนว กระดูกช่วงล่างไม่ให้แอ่น และทำให้ ไม่ปวดหลัง 

8 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การใส่ส้นสูงเกิน 1 นิ้วครึ่ง จะทำ ให้แนวกระดูกสันหลัง ช่วงล่างแอ่น มากกว่าปกติ ซึ่งจะนำมาสู่อาการปวดหลัง 

9 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การสะพายกระเป๋าหนักข้าง เดียว ไม่ ควรสะพาย กระเป๋าข้างใดข้าง หนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควร เปลี่ยนเป็นการถือกระเป๋า โดยใช้ร่างกาย ทั้ง 2 ข้าง ให้ เท่าๆ กัน อย่าใช้แค่ข้างใดข้าง หนึ่งตลอด เพราะจะทำให้ ต้อง ทำงานหนักอยู่เพียงซีกเดียว ส่งผลให้กระดูกสันหลังคดได้ 

10 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การหิ้วของหนัก ด้วย นิ้วบ่อยๆ การหิ้วของหนักด้วยนิ้ว บ่อยๆ จะมีผลทำให้มี พังผืดยึดตามข้อนิ้วมือ 

11 พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก การนอนขดตัว / นอนตัวเอียง ท่านอนหงายเป็นท่า นอนที่ถูกต้องที่สุด ควรนอนให้ศีรษะอยู่ในแนวระนาบ หมอน หนุนศีรษะ ต้องไม่แข็ง หรือนิ่มเกินไป ควรมีหมอนรอง ใต้เข่าเพื่อลดความแอ่น ของกระดูกสันหลังช่วงล่าง หาก จำเป็นต้องนอนตะแคง ให้หาหมอนข้าง ก่ายโดยก่ายให้ขาทั้งหมดอยู่บนหมอน ข้างเพื่อรักษาแนวกระดูกให้อยู่ในแนวตรง 


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรม 10 อันดับการทำ ร้ายกระดูก มีคุณหมอคนเก่งรับรองแล้วจึงน่าจะ นำไปปฏิบัติได้ ที่มา : อาจารย์นุกูล Forward Mail มาให้ เห็นว่ามีประโยชน์ เลยมาจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google