งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ ๑ ด. ช. กฤติพงษ์นามสกุล ทรัพย์ประเสริฐ ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑ ด. ช. จีรวัฒน์นามสกุล วรรณศรี ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๗ ด. ช. อดิศรนามสกุล จารุพัฒนกุลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ ๑ ด. ช. กฤติพงษ์นามสกุล ทรัพย์ประเสริฐ ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑ ด. ช. จีรวัฒน์นามสกุล วรรณศรี ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๗ ด. ช. อดิศรนามสกุล จารุพัฒนกุลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ ๑ ด. ช. กฤติพงษ์นามสกุล ทรัพย์ประเสริฐ ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑ ด. ช. จีรวัฒน์นามสกุล วรรณศรี ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๗ ด. ช. อดิศรนามสกุล จารุพัฒนกุลม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๙ ด. ช. พศวัต นามสกุล บุญสำราญ ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑๓ ด. ญ. ช่อทิพย์นามสกุล ส่งแสงม. ๓ / ๖ เลขที่ ๒๕ ด. ญ. นริศรานามสกุล ศรีหาม. ๓ / ๖ เลขที่ ๓๑ ด. ญ. ไพลินนามสกุล วาระประเสริฐม. ๓ / ๖ เลขที่ ๓๗ น. ส. สุทธิกานต์นามสกุล ศุภกลาป ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๔๓

4 ที่มาและ ความสำคัญ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยสุดยอดวิดีโอยอด นิยมประจำปีนี้ทั้ง 10 อันดับ เป็นดังนี้ 1. Rebecca Black - Friday (OFFICIAL VIDEO) ( มากกว่า 180 ล้านวิว ) 2. Ultimate Dog Tease (74 ล้านวิว ) 3. Jack Sparrow (feat. Michael Bolton) (60 ล้านวิว ) 4. Talking Twin Babies (56 ล้านวิว ) 5. Nyan Cat (53 ล้านวิว ) 6. Look At Me Now - Chris Brown ft. Lil Wayne, Busta Rhymes (Cover by @KarminMusic) (49 ล้าน วิว ) 7. The Creep (feat. Nicki Minaj & John Waters) (48 ล้านวิว ) 8. Maria Aragon - Born This Way (Cover) by Lady Gaga (45 ล้านวิว ) 9. The Force: Volkswagen Commercial (45 ล้านวิว ) 10. Cat mom hugs baby kitten (37 ล้านวิว )

5 วัตถุประ สงค์ ๑. เพื่อสร้างโครงงานเว็บไซต์เรื่อง 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้า ชมมากที่สุดปี 2011 ๒. เพื่อศึกษาการสร้างโครงงานเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 และ Microsoft Word ๓. เพื่อศึกษาเรื่อง การจัดอันดับ 10 คลิปที่มีผู้เข้าชมมาก ที่สุดปี 2011 ๔. เพื่อให้ได้เห็นคุณค่าของการจัดอันดับ 10 คลิปที่มีผู้เข้า ชมมากที่สุดปี 2011 ๕. เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับ 10 คลิปที่ มีผู้เข้าชมมากที่สุดปี 2011 ๖. เพื่อศึกษาวิธีการจัดอันดับ 10 คลิปที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดปี 2011 ในแต่ละเว็บไซต์ ๗. เพื่อศึกษาความเป็นมาของคลิปทั้ง 10 อันดับ ๘. เพื่อให้ผู้อ่านบทความสนับสนุนผู้ที่สร้างคลิปที่มีผู้เข้าชม มากที่สุดปี 2011 ๙. เพื่อศึกษาการสร้างโครงงานในโปรแกรมต่างๆ ๑๐. เพื่อศึกษาหลักการจัดอันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดปี 2011

6 ผลที่คาดว่า จะได้รับ ๑. เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ เรื่อง 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้า ชมมากที่สุดปี 2011 ๒. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์โครงงานเรื่อง 10 อันดับคลิปที่ มีผู้เข้าชมมากที่สุดปี 2011 ๓. เพื่อศึกษาเรื่อง การจัดอันดับ 10 คลิปที่มีผู้เข้าชมมาก ที่สุดปี 2011 ๔. ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับคลิปที่มีผู้เข้าชม มากที่สุดปี 2011 ๕. ผู้อ่านได้รับความบันเทิง ได้รู้ว่าคลิปที่ถูกใจคนทั่วไปมาก ที่สุดคือคลิปอะไร ๖. ผู้ที่ชื่นชอบคลิปอาจจะสนับสนุนการสร้างคลิปต่อไป ๗. ผู้อ่านได้รู้วิธีการจัดอันดับคลิป วิธีการนับจำนวนผู้คนที่ เข้ามาชม ๘. ผู้จัดทำฝึกฝนการทำโครงงานจากโปรแกรมต่างๆ ๙. ได้ความสามัคคีหมู่คณะจากการทำงานกลุ่ม ๑๐. รู้จักการทำงานอย่างเป็นกระบวนการและการวางแผน ต่างๆ

7 เอกสารอ้ างอิง จากหนังสือ วิลเลียม เอช โดนัลด์สัน. ๒๕๕๔. บิลบอร์ด. ประเทศสหรัฐอเมริกา fb.kapook.com/.com. ( ๒๑ ธ. ค. ๒๕๕๔ ). "YouTube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011" สืบค้นเมื่อ ๗ ม. ค. ๒๕๕๕. http://fb.kapook.com/hilight-65787.html truemusic.truelife.com. ( ๓ ธ. ค. ๒๕๕๔ ). "Truemusic : Top 20" สืบค้นเมื่อ ๗ ม. ค. ๒๕๕๕. http://truemusic.truelife.com/home/p/top20.php www.bbc.co.uk. ( ๑ ม. ค. ๒๕๕๕ ). "The Official Chart 123" สืบค้นเมื่อ ๗ ม. ค. ๒๕๕๕. http://www.bbc.co.uk/radio1/chart/singlesbbc.co.uk youtube.com. ( ๒๓ ต. ค. ๒๕๕๔ ). "20 Top Chart" สืบค้นเมื่อ ๗ ม. ค. ๒๕๕๕. http://www.youtube.com/playlist?list=PLB9DE31544A4A4325 readwriteweb.com. ( ๗ ม. ค. ๒๕๕๔ ). "Top 10 YouTube Videos of All Time" สืบค้นเมื่อ ๗ ม. ค. ๒๕๕๕. http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_youtube_videos_of_all_time.php


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ ๑ ด. ช. กฤติพงษ์นามสกุล ทรัพย์ประเสริฐ ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๑ ด. ช. จีรวัฒน์นามสกุล วรรณศรี ม. ๓ / ๖ เลขที่ ๗ ด. ช. อดิศรนามสกุล จารุพัฒนกุลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google