งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สุชีรา พลราชม. 1. ความสำคัญของการ สืบค้นสารสนเทศ 2. วิธีการสืบค้นการสืบค้น สารสนเทศทางเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สุชีรา พลราชม. 1. ความสำคัญของการ สืบค้นสารสนเทศ 2. วิธีการสืบค้นการสืบค้น สารสนเทศทางเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สุชีรา พลราชม

2

3 1. ความสำคัญของการ สืบค้นสารสนเทศ 2. วิธีการสืบค้นการสืบค้น สารสนเทศทางเว็บไซต์

4

5 สามารถเข้าใช้บริการสืบค้นได้จากหน้า เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต www.dusit.ac.th

6 หรือเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิมพ์ http://www.arit.dusit.ac.th

7  Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง  Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง  Subject สืบค้นจากหัวเรื่อง  Call Number สืบค้นจากเลขเรียก หนังสือ  Publisher สืบค้นจาก สำนักพิมพ์  Journal Title สืบค้นจากชื่อเรื่องใน หนังสือวารสาร

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  ทำการสืบค้นฐานข้อมูล ที่ต้องการ

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สุชีรา พลราชม. 1. ความสำคัญของการ สืบค้นสารสนเทศ 2. วิธีการสืบค้นการสืบค้น สารสนเทศทางเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google