งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อที่ 5 เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ที่ เกี่ยวข้องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อที่ 5 เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ที่ เกี่ยวข้องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อที่ 5 เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ที่ เกี่ยวข้องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5

2 สิ่งมหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์

3 ระบบเลขคณิตศาสตร์ ระบบเลข เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึง จำนวนต่าง ๆ ระบบเลขแต่ละระบบมีจำนวนตัวเลขที่ใช้ เหมือนกับชื่อของระบบตัวเลขนั้น และมีฐานของจำนวน เลขตามชื่อของมัน เช่นเลขฐานสอง เลขฐาน แปด เลขฐานสิบ เลขฐานสิบหกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จำนวนเลขฐานสอง เลขฐาน แปด เลขฐานสิบ เลขฐานสิบหก ระบบเลขฐานสอง เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 ซึ่งเลข 0 กับ 1 เป็นเลขที่นิยมใช้กับ คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการทำงาน การเก็บ ข้อมูล หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางไฟฟ้าเลขฐานสอง ระบบเลขฐานแปด เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, รวมแปดตัวเลขฐานแปด ระบบเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ซึ่งเลขฐาน 10 เป็น เลขฐานที่มนุษย์ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายมากที่สุด เพราะว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลขฐานสิบ ระบบเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 10 ตัวและตัวอักษร 6 ตัว คือตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, และตัวอักษรคือ A แทน 10, B แทน 11, C แทน 12, D แทน 13, E แทน 14, F แทน 15 ซึ่งรวมกันแล้ว ได้ 16 ตัวเลขฐานสิบหก

4 ความมหัศจรรย์ของตัวเลข มหัศจรรย์แห่งเลข 9 เลขเก้านั้นเมื่อนำไปคุณกับเลขอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น 9 ทุกครั้ง ๙ x ๘ = ๗๒ ถ้าเราบวก ก็เอา ๗ มาบวกกับ ๒ ก็จะได้ ๙ x ๗๕๖ = ๖, ๘๐๔ ผลลัพธ์ ๖, ๘๐๔ เราก็เอาแต่ละตัวมาบวกกัน จะได้ ๖ + ๘ + ๐ + ๔ = ๑๘ จากนั้นเอา ๑ + ๘ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ ๙ ไม่ว่าจะเลขอะไรก็ตาม ถ้าคูณด้วย ๙ หรือ ๙๙ หรือ ๙๙๙๙๙ สุดท้ายผลลัพธ์จะเป็น ๙ เสมอ เลข ๙ นั้น เมื่อนำไปบวกกับเลขอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น เลขตัวเดิมที่เอามาบวกทุกครั้ง ๙ + ๕ = ๑๔ ผลลัพธ์ ๑๔ เราก็แยกเป็น ๑ + ๔ = ๕ จะเห็นว่าได้เป็นเลข ๕ เหมือนเดิม ๙ + ๑, ๗๕๘ ก่อนอื่นเราต้องรวม ๑ + ๗ + ๕ + ๘ ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่ ๑ + ๗ + ๕ + ๘ = ๒๑ เอา ๒๑ มาแยก ๒ + ๑ = ๓ ทีนี้ก็บวก ๙ กับ ๑, ๗๕๘ เลย ๙ + ๑, ๗๕๘ = ๑, ๗๖๘ เอา ๑, ๗๖๘ มาแยก ๑ + ๗ + ๖ + ๘ = ๒๑ และ ๒ + ๑ = ๓ เช่นกัน เหตุผลสุดท้ายที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเลข ๙ คือเป็นเลขของสุริยจักรวาล ของเรามีดาวเคราะห์ทั้งหมด ๙ ดวงพอดี... อันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกัน ว่าเป็นความบังเอิญหรือมีใครบางคนที่อยู่นอกจักรวาลของเราจงใจ.....

5 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ : Maths symbols n : m อัตราส่วน เช่น 5 : 2 ∝ เป็นสัดส่วนกับ n° องศา เช่น ขนาดของมุมรูป จุดศูนย์กลางของวงกลม เท่ากับ 360° ค่าพาย มีค่าประมาณ 3.141592654... ∠ มุม เช่น มุมฉากมี ขนาด 90º ∟ มุมฉาก θ มุมที่ไม่ทราบ ค่า ทีตา α มุมที่ไม่ทราบ ว่า แอลฟา ∑ ผลรวม {n} เซต เช่น A = {2,5,8,9} ∈ เป็นสมาชิกของ เช่น 3 ∈ {1,2,3,4} ∉ ไม่เป็นสมาชิก ของ เช่น 4 ∉ {5,6,8} U เอกภพสัมพัทธ์ { } หรือ Φ เซตว่าง υ ยูเนียน หรือถ้วย


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อที่ 5 เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ที่ เกี่ยวข้องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ จัดทำโดย นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชั้น ม.4/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google