งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานการสร้างเว็บไซต์ เรื่อง การลดสิว สัญลักษณ์ประจำกลุ่มที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานการสร้างเว็บไซต์ เรื่อง การลดสิว สัญลักษณ์ประจำกลุ่มที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานการสร้างเว็บไซต์ เรื่อง การลดสิว

3 สัญลักษณ์ประจำกลุ่มที่ 2

4 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ด. ช. กีรติ จิตยุทธการม. ๓ / ๓ เลขที่ ๒ ด. ช. ธวัชชัย พฤกษารัตนนนท์ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๘ ด. ช. ศิเรศ อ่ำบุญม. ๓ / ๓ เลขที่ ๑๔ ด. ญ. ชมพูนุชชูเอียดม. ๓ / ๓ เลขที่ ๒๐ ด. ญ. ธนพรเนียมหอมม. ๓ / ๓ เลขที่ ๒๖ ด. ญ. นุสบาปัญญาสุขม. ๓ / ๓ เลขที่ ๓๒ ด. ญ. มลพิสุทธิ์ แสนสุข ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๓๘ ด. ญ. สุนทราชมดงม. ๓ / ๓ เลขที่ ๔๔

5 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจาก เกิดปัญหาสิวในช่วงวัยรุ่นของเด็ก ทำ ให้เด็กนั้นขาดความมั่นใจในตัวเอง เกิดปัญหา ทำให้เด็กเครียดและอายที่จะพบกันเพื่อนๆ เพราะกลัวถูกล้อ ทางคณะผู้จัดทำจึงสร้าง เว็บไซต์ เรื่องวิธีการลดสิว เพื่อให้เด็กในช่วง วัยรุ่นนั้นรู้จักวิธีลดสิวอย่างถูกวิธี อย่างปลอดภัย ไร้สารเคมี ถูกวิธีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ ไปซื้อเจลแต้มสิว โฟมล้างหน้าแพงๆมารักษา ซึ่งเด็กบางคนใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ทำให้เป็น สิวหนักกว่าเดิม ทางคณะผู้จัดทำได้หวังเป็น อย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิวนี้และนำไป ปฏิบัติ ทำให้สิวนั้นหายและกลับมามีความมั่นใจ ในตัวเองต่อไป

6 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง วิธีการลดสิว ๒. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ๓. เพื่อศึกษาเรื่องวิธีการลดสิว

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ๒. สามารถสร้างเว็บไซต์ในหัวข้อต่างๆได้ ๓. รู้วิธีการรักษาสิว

8 อ้างอิง jajar4. ( ๗ ม. ค ๕๒ ). “ ใช้ยารักษาสิวเบนแซค (Benzac)” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. นกเกีย. ( ๓๐ ธ. ค. ๕๒ ). “ วิธีรักษาสิวด้วยว่านหางจระเข้ ” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. p?article_id=531 p?article_id=531 นิตยสารสวยด้วยแพทย์. “ หอมแดงรักษาสิว ” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. Flukez. ( ๒๗ พ. ค ๕๒ ). “ วิธีรักษาสิว ” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ “ สิวหนองหรือสิวหัวหนอง ” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. พ. ญ. จิรพร ศรีวสันต์ศักดิ์. “ เลเซอร์ รักษาสิว ” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. “ ประเภทของสิว ” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. “ วิธีป้องกันสิวด้วย แครอท ” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕.


ดาวน์โหลด ppt โครงงานการสร้างเว็บไซต์ เรื่อง การลดสิว สัญลักษณ์ประจำกลุ่มที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google