งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานการสร้างเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานการสร้างเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานการสร้างเว็บไซต์
เรื่อง การลดสิว

3 สัญลักษณ์ประจำกลุ่มที่ 2

4 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
ด.ช. กีรติ จิตยุทธการ ม.๓/๓ เลขที่ ๒ ด.ช. ธวัชชัย พฤกษารัตนนนท์ ม.๓/๓ เลขที่ ๘ ด.ช. ศิเรศ อ่ำบุญ ม.๓/๓ เลขที่ ๑๔ ด.ญ. ชมพูนุช ชูเอียด ม.๓/๓ เลขที่ ๒๐ ด.ญ. ธนพร เนียมหอม ม.๓/๓ เลขที่ ๒๖ ด.ญ. นุสบา ปัญญาสุข ม.๓/๓ เลขที่ ๓๒ ด.ญ. มลพิสุทธิ์ แสนสุข ม.๓/๓ เลขที่ ๓๘ ด.ญ. สุนทรา ชมดง ม.๓/๓ เลขที่ ๔๔

5 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจาก เกิดปัญหาสิวในช่วงวัยรุ่นของเด็ก ทำให้เด็กนั้นขาดความมั่นใจในตัวเอง เกิดปัญหาทำให้เด็กเครียดและอายที่จะพบกันเพื่อนๆ เพราะกลัวถูกล้อ ทางคณะผู้จัดทำจึงสร้างเว็บไซต์ เรื่องวิธีการลดสิว เพื่อให้เด็กในช่วงวัยรุ่นนั้นรู้จักวิธีลดสิวอย่างถูกวิธี อย่างปลอดภัย ไร้สารเคมี ถูกวิธีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อเจลแต้มสิว โฟมล้างหน้าแพงๆมารักษา ซึ่งเด็กบางคนใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ทำให้เป็นสิวหนักกว่าเดิม ทางคณะผู้จัดทำได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิวนี้และนำไปปฏิบัติ ทำให้สิวนั้นหายและกลับมามีความมั่นใจในตัวเองต่อไป

6 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง วิธีการลดสิว
๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง วิธีการลดสิว ๒. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ๓. เพื่อศึกษาเรื่องวิธีการลดสิว

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สามารถสร้างเว็บไซต์ได้
๑. สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ๒. สามารถสร้างเว็บไซต์ในหัวข้อต่างๆได้ ๓. รู้วิธีการรักษาสิว

8 อ้างอิง jajar4. ( ๗ ม.ค ๕๒). “ใช้ยารักษาสิวเบนแซค (Benzac)”
สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. นกเกีย. (๓๐ ธ.ค. ๕๒). “วิธีรักษาสิวด้วยว่านหางจระเข้” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. นิตยสารสวยด้วยแพทย์. “หอมแดงรักษาสิว” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. Flukez. (๒๗ พ.ค ๕๒). “วิธีรักษาสิว” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. “สิวหนองหรือสิวหัวหนอง” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. พ.ญ.จิรพร ศรีวสันต์ศักดิ์. “เลเซอร์ รักษาสิว” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. “ประเภทของสิว” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕. “วิธีป้องกันสิวด้วยแครอท” สืบค้นเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕.


ดาวน์โหลด ppt โครงงานการสร้างเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google