งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิจารณาเวกเตอร์ F สามารถแตกแรงย่อยให้ อยู่ในระบบพิกัดฉาก ( เวกเตอร์ของแรง F) F = F xi + F yj + F zk z x y F xi F yj F zk ขนาดเวกเตอร์ (Magnitude) หาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิจารณาเวกเตอร์ F สามารถแตกแรงย่อยให้ อยู่ในระบบพิกัดฉาก ( เวกเตอร์ของแรง F) F = F xi + F yj + F zk z x y F xi F yj F zk ขนาดเวกเตอร์ (Magnitude) หาจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พิจารณาเวกเตอร์ F สามารถแตกแรงย่อยให้ อยู่ในระบบพิกัดฉาก ( เวกเตอร์ของแรง F) F = F xi + F yj + F zk z x y F xi F yj F zk ขนาดเวกเตอร์ (Magnitude) หาจาก F

4 ให้มุม  แทนทิศทาง ไปยังแกน x ให้มุม  แทนทิศทาง ไปยังแกน y ให้มุม  แทนทิศทาง ไปยังแกน z z x y F xi F yj F zk F   

5 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Unit Vector) คือ เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ 1 หน่วย ที่ มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์นั้น โดยที่ F = เวกเตอร์ของ แรง [F] = ขนาดของ เวกเตอร์

6 ในระบบพิกัดฉากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน ทิศทางบวกของแกน x, y และ z แทน ด้วย i, j และ k z x y k i j

7 z x y FxFx F  90   FxFx F

8 z x y F FyFy F FyFy  

9 z x y F FzFz F FzFz  

10 ในการบวกและลบเวกเตอร์โดยจะต้อง บวกและลบในทิศทางเดียวกันเท่านั้น เช่น

11 1. แตกแรงย่อยให้อยู่ในระบบพิกัดฉาก 2. หาขนาดเวกเตอร์

12 3. หา Unit vector ของเวกเตอร์แรง 4. หาทิศทางของแรง (Direction)

13

14 and

15

16

17

18

19

20

21

22 Quiz # 2


ดาวน์โหลด ppt พิจารณาเวกเตอร์ F สามารถแตกแรงย่อยให้ อยู่ในระบบพิกัดฉาก ( เวกเตอร์ของแรง F) F = F xi + F yj + F zk z x y F xi F yj F zk ขนาดเวกเตอร์ (Magnitude) หาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google