งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Force Vectors (2) WUTTIKRAI CHAIPANHA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Force Vectors (2) WUTTIKRAI CHAIPANHA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Force Vectors (2) WUTTIKRAI CHAIPANHA
Department of Engineering Management Faculty of Science and Technology Rajabaht Maha Sarakham University

2 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก (3 มิติ)

3 ขนาดของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
พิจารณาเวกเตอร์ F สามารถแตกแรงย่อยให้อยู่ในระบบพิกัดฉาก (เวกเตอร์ของแรง F) F = Fxi + Fyj + Fzk z Fzk ขนาดเวกเตอร์ (Magnitude) หาจาก F Fyj y Fxi x

4 ทิศทางของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
ให้มุม  แทนทิศทางไปยังแกน x ให้มุม  แทนทิศทางไปยังแกน y ให้มุม  แทนทิศทางไปยังแกน z z Fzk F Fyj y Fxi x

5 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Unit Vector)
โดยที่ F = เวกเตอร์ของแรง [F] = ขนาดของเวกเตอร์

6 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Unit Vector)
ในระบบพิกัดฉากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางบวกของแกน x, y และ z แทนด้วย i, j และ k z k y j i x

7 z F Fx F y 90 Fx x

8 z F F Fy 90 y Fy x

9 z 90 Fz Fz F F y x

10 การบวกและการลบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
ในการบวกและลบเวกเตอร์โดยจะต้องบวกและลบในทิศทางเดียวกันเท่านั้น เช่น

11 หลักการวิเคราะห์หาเวกเตอร์แรงในระบบพิกัดฉาก
1. แตกแรงย่อยให้อยู่ในระบบพิกัดฉาก 2.หาขนาดเวกเตอร์

12 3.หา Unit vector ของเวกเตอร์แรง
4.หาทิศทางของแรง (Direction)

13

14 and

15

16

17

18

19

20

21

22 Quiz # 2


ดาวน์โหลด ppt Force Vectors (2) WUTTIKRAI CHAIPANHA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google