งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรง แรง FORCE, F การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรง แรง FORCE, F การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรง แรง FORCE, F การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง

2 การแตกแรง แรงหนึ่งแรงทำให้เป็นแรงย่อยได้หลายแรง และหลายทิศทาง แต่ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะ การแตกแรงออกเป็นแรงย่อย 2 แรง (2 มิติ ) ที่อยู่ในระบบพิกัด ฉากแกน x และแกน y เท่านั้น x y F x F y

3 x y F x F y

4 =Fcos  O y x  =Fsin  แยก ปิดมุม แยกเปิด มุม y F x F

5 จงคำนวณหาแรงย่อยในแกน x และ y จากแรง 100 N ที่ ทำมุม 30  กับแกน x ตัวอย่าง 1

6 ตัวอย่าง 2 จงคำนวณหาแรงย่อยในแกน x และ y จาก แรง 200 N ดังรูป F x x y 200 N 25  F y F = 200sin25  = 84.52 N x F = 200cos25  = 181.26 N y

7 ๑.ต้องแตกแรง ทุกแรง ออกเป็นแรงในแกน x และแรงในแกน y ๒.รวมแรงในแต่ละแกน ( หาแรงลัพธ์ในแต่ละแกน ) ๓.หาขนาดแรงลัพธ์ ๔.หาทิศทางของแรงลัพธ์

8 จงหาขนาดและทิศทาง ของแรงลัพธ์

9 ให้ F1 = 6 N, F2 = 4 N, F3 = 2 N  = 30 ,  = 40 ,  = 45   Fx = F1cos  + F3sin  +(-F2cos  )  Fx = 6cos30  + 2sin40  +(- 4cos 45  )  Fx = 3.65 N หาขนาดของ แรงลัพธ์

10 ให้ F1 = 6 N, F2 = 4 N, F3 = 2 N  = 30 ,  = 40 ,  = 45   Fy = F2sin  + F1sin  +(- F3cos  )  Fy = 4sin 45  + 6sin 30  +(- 2cos 40  )  Fy = 4.29 N

11 x y  Fx  Fy Ft =  (  Fx) + (  Fy) 22 =  (3.65) + (4.29) 22 Ft = 5.63 N

12 x y  Fx  Fy หาทิศทาง ของแรงลัพธ์ หาขนาดของมุม  ใช้กฎของ sine

13 10 N 5 N 2N 45  30  25  จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์

14 10 N 5 N 2N 45  30  25  5sin30  10sin45  5cos30  10cos45  2cos25  2sin25 

15 10 N 5 N 2N 45  30  25  5sin30  10sin45  -5cos30  +10cos45  2cos25  +2sin25  หาขนาดแรงลัพธ์ในแกน x และ y  Fx = = 3.59 N

16 10 N 5 N 2N 45  30  25  +5sin30  +10sin45  -5cos30  +10cos45  -2cos25  +2sin25   Fy = = 7.76 N

17  Fx = 3.59 N 7.76 N  Fy = F =  3.59 2 + 7.76 2 = 8.55 N F

18  Fx = 3.59 N 7.76 N  Fy = F 


ดาวน์โหลด ppt แรง แรง FORCE, F การแตกแรง และ การรวมแรงมากกว่า 2 แรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google