งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vector Analysis วัตถุประสงค์  นิสิตต้องทราบการกระทำการของ vector  ผลคูณของ vector  คุณสมบัติของ vector  ทราบถึง scalars และ field  ระบบ Coordinate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vector Analysis วัตถุประสงค์  นิสิตต้องทราบการกระทำการของ vector  ผลคูณของ vector  คุณสมบัติของ vector  ทราบถึง scalars และ field  ระบบ Coordinate."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vector Analysis วัตถุประสงค์  นิสิตต้องทราบการกระทำการของ vector  ผลคูณของ vector  คุณสมบัติของ vector  ทราบถึง scalars และ field  ระบบ Coordinate

2  การแปลงจุดข้ามระบบ coordinate  การกระทำการเวกเตอร์ข้ามระบบ coordinate Cartesian Cylindrical Spherical

3 1.1Scalar and Vector  Scalar คือ ปริมาณที่มีแต่ค่าเพียงอย่าง เดียว ( บวกหรือลบ )  Vector คือ ปริมาณที่มีทิศทาง เวกเตอร์บอกตำแหน่ง Positioning Vector เวกเตอร์ปริมาณ Quality Vector Field มี 2 ชนิดคือ scalar field และ vector field คือช่วงบริเวณที่มี ปริมาณ scalar หรือ vector ปริมาณอยู่

4 1.2 Vector Algebra  การกระทำการของ เวกเตอร์ อัน ประกอบด้วย  Commutative law  Associative law  Distributive law

5 1.3 The Cartesian Coordinate System Cartesian เป็นจุดในระบบ Cartesian ดังนั้น เวกเตอร์บอกตำแหน่งจากจุดศูนย์ไป จุด P คือ

6 ดังนั้นเวกเตอร์บอกตำแหน่งจากจุด ศูนย์ไปจุด Q คือ ดังนั้นเวกเตอร์บอกตำแหน่งจากจุด P ไปจุด Q คือ

7 1.4 Vector Components and Unit Vectors สมมุติว่ามี เวกเตอร์ดังนี้ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน แนว B คือ

8 1.5 Vector Fields คือ เวกเตอร์ที่เป็นฟังก์ชันโดยตรงของ โดเมนที่เป็นบริเวณของจุดต่างๆใน Coordinate ตัวอย่างคือ ความเร็วของรถที่แล่นบนดินที่ ล้อมรอบด้วยน้ำ 1.6 The Dot Product

9 การดอทของเวกเตอร์ใดๆกับเวกเตอร์หนึ่ง หน่วย ผลก็คือขนาดของเงานั้นที่ไป ปรากฏอยู่ในแนวของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย การดอทของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใดๆกับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วย ผลก็คือค่าโคไซน์ของ มุมที่เวกเตอร์นั้นทำกัน คำถาม มีผลของการดอทที่เป็นศูนย์หรือหรือ ติดลบบ้างหรือไม่

10 1.7 The Cross Product เป็นผลคูณของสองเวกเตอร์ที่ออก มาแล้วเป็นเวกเตอร์

11 1.8 Cylindrical Coordinates Cylindrical

12

13 1.9 The Spherical Coordinate

14

15 0 10 0 0

16 0

17 Ex

18 จงเปลี่ยน Vector field ต่อไปนี้ให้มี ส่วนประกอบต่างๆอยู่ในระบบ Spherical

19


ดาวน์โหลด ppt Vector Analysis วัตถุประสงค์  นิสิตต้องทราบการกระทำการของ vector  ผลคูณของ vector  คุณสมบัติของ vector  ทราบถึง scalars และ field  ระบบ Coordinate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google