งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงหาส่วนประกอบของ แรงในแนว ทำกับประจุที่จุด A(3,4,12) โด ย x z y A F จะหาส่วนประกอบ Vector ในแนวใดให้นำเอา ปริมาณนั้น dot กับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน แนวที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงหาส่วนประกอบของ แรงในแนว ทำกับประจุที่จุด A(3,4,12) โด ย x z y A F จะหาส่วนประกอบ Vector ในแนวใดให้นำเอา ปริมาณนั้น dot กับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน แนวที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงหาส่วนประกอบของ แรงในแนว ทำกับประจุที่จุด A(3,4,12) โด ย x z y A F จะหาส่วนประกอบ Vector ในแนวใดให้นำเอา ปริมาณนั้น dot กับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน แนวที่ต้องการ คำถาม มุมที่ต้องหา cos และ sin คือมุมใด

2 x z y A F 4 เงาของจุด A ใน ระนาบ xy x y 3 5 ทำนอง เดียวกัน

3

4 สูตรทั่วไปที่ใช้แปลงปริมาณเวกเตอร์ แบบ Cartesian

5

6 Del Operator Gradient of scalar Divergent of vector Curl of vector Laplacian of scalar =vector =scalar =vector =scalar

7 Del Operater Gradient of scalar Divergent of vector Curl of vector Laplacian of scalar =vector =scalar =vector =scalar

8 Gradient of scalar V หมายถึง Vector ที่มีทิศไปยังทิศที่มีการ เปลี่ยนแปลง scalar V นั้นมากที่สุด โดยขนาดของเวกเตอร์ดังกล่าวจะ เป็นขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ที่สุดนั้นต่อระยะทาง Gradient of scalar

9

10

11

12

13 Divergent of vector คือ Flux ที่พุ่งออกมาจากผิวปิดต่อ ปริมาตรเล็กๆ ลมที่ออกจาก ลูกโป่ง พุ่งออกมา :Divergent + เป่าลมเข้าไป ลูกโป่ง ฟลักซ์เข้า :Divergent - Source Sink

14 Divergent of vector

15 Curl of vector

16 Laplacian of scalar

17

18

19

20

21 กำหนดจุด A, B และ C เป็นจุดที่อยู่ในระบบพิกัดแบบต่างๆในตาราง ช่องเหลือง ข้อ 1 ถึง 6 บอกค่าที่นำมาใส่ดังกล่าว ให้สมบูรณ์ ( หน่วย ของมุมใช้องศา ) ข้อ 7 จง หา ข้อ 8 จง หา ตอบในส่วนประกอบของเวกเตอร์ระบบ Cartesian คำตอบทุกข้อห้าม Error เกิน 5% 41650961;1@12.1;2@ -23.1;3@111;4@1.23;5@12.1;6@1.11;7@1.23,4.55, 9.01; 8@ -1.23,4.55,-9.01; ตัวอย่างการตอบ ( พยายามเขียนให้อยู่ บรรทัดเดียวกัน )

22


ดาวน์โหลด ppt จงหาส่วนประกอบของ แรงในแนว ทำกับประจุที่จุด A(3,4,12) โด ย x z y A F จะหาส่วนประกอบ Vector ในแนวใดให้นำเอา ปริมาณนั้น dot กับ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยใน แนวที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google