งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8.2 Ampere’s Law “อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิดใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสเส้นตรงยาวอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8.2 Ampere’s Law “อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิดใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสเส้นตรงยาวอนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8.2 Ampere’s Law “อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิดใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสเส้นตรงยาวอนันต์

2

3 Ex จงหาสนามแม่เหล็กทุกบริเวณที่เกิดขึ้นกับระบบกระแสดังรูป (ให้กระแสกระจายสม่ำเสมอตลอดหน้าตัด)

4 กราฟแสดงค่าสนามที่บริเวณต่างๆ

5 พิจารณากระแสเชิงผิว K หาสนามแม่เหล็กที่เกิดกับกระแสเชิงผิวได้ดังนี้
ถ้ามีกระแสเชิงผิวขนานแต่สวนทางกับอันแรก

6

7

8 Ex จงหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวดโซลินอยด์
พิจารณาภาคตัดขวางของขดลวดดังรูป จะเห็นว่า 1. H มีแต่ส่วนประกอบแนว z เท่านั้น 2.H ด้านนอกขดลวดเป็นศูนย์ เพราะสนามที่เกิดจาก current element ด้านบนทั้งหมดหักล้างกับด้านล่างทั้งหมด 3.H ด้านในขดลวดเป็นจะมีค่าเป็น Hz เพราะว่าสนามที่เกิดจาก current element ด้านบนเสริมกับด้านล่าง z

9 a d c b จาก K คือส่วนประกอบของกระแสเชิงผิว เมื่อให้มีจำนวนขด N ขดดังนั้น

10 8.3 Curl การหมุนวนของสนามไฟฟ้าสถิตได้พิสูจน์ในบทที่ 4 แล้วว่าผลของการหมุนวนเป็นศูนย์ เพราะอินทริกรัลรอบเส้นทางปิดใดๆของสนามไฟฟ้าสถิตคือศูนย์ แต่สำหรับสนามแม่เหล็กจะได้ผลอย่างไร เมื่อทราบว่าตรงกลางของวงรอบมีค่า

11 เมื่อวนจนครบ 4 ด้าน z y x Jz

12 z y x Jx z y x Jy

13 Curl of vector

14 Curl คือการหมุนวน เมื่อการหมุนวนของ vector field ทำให้เกิดปริมาณเวกเตอร์อีกอย่างขึ้นมา
พิจารณาเวกเตอร์ความเร็วของกระแสน้ำที่ต่างระดับกัน พิจารณาเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กที่ระยะρต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt 8.2 Ampere’s Law “อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิดใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสเส้นตรงยาวอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google