งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการสร้างโฟลเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการสร้างโฟลเดอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการสร้างโฟลเดอร์

2 การสร้างโฟลเดอร์

3 การสร้างโฟลเดอร์

4 การสร้างโฟลเดอร์

5 ว่าเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศ
ลองช่วยกันตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศ

6 คุณชายพุฒิภัทรเป็นศัลยแพทย์
มือหนึ่ง ข้อมูล

7 น้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนป.5/2เท่ากับ 35 ก.ก.
สารสนเทศ

8 จำนวนนักเรียนระดับป.5 รวมทั้งหมด284 คน
สารสนเทศ

9 กรองแก้วมีส่วนสูงเท่ากับ 175 ซ.ม.
ข้อมูล

10 คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ 3 บรรทัด
สารสนเทศ

11 ด.ช.รัชชานนท์ เลขที่ 34 ข้อมูล

12 ข้อมูล (data) ข้อมูล (data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้ ข้อมูลที่ดีจะต้อง มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก ฯลฯ ที่มา

13 สารสนเทศ (information)
หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสม กับการใช้งานให้ทันเวลาและอยู่ในรูปที่ใช้ได้ ที่มา

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่ง ครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืน สารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถ แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบ มัลติมีเดีย ที่มา

15 ทบทวนการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007

16 ส่วนประกอบของ PowerPoint 2007
แถบเครื่องมือด่วน 1 Ribbon 2 3 Tab ภาพนิ่ง, Tab เค้าร่าง พื้นที่งาน 6 แถบมุมมอง แถบย่อ-ขยาย 5 4

17 ส่วนประกอบของ PowerPoint 2007
ลำดับ เครื่องมือ การทำงาน 1 แถบเครื่องมือด่วน รวบรวมคำสั่งพื้นฐานที่เรียกใช้งานบ่อย 2 Ribbon รวบรวมคำสั่ง เครื่องมือและวัตถุทั้งหมด 3 Tab ภาพนิ่ง, Tab เค้าร่าง แสดงรายละเอียดที่อยู่ในสไลด์ 4 แถบเครื่องมือมุมมอง แสดงสไลด์ในรูปแบบต่าง ๆ 5 แถบเครื่องมือ ย่อ - ขยาย สำหรับย่อ-ขยายมุมมองพื้นที่ของสไลด์ 6 พื้นที่ของสไลด์แต่ละแผ่น แสดงขอบเขตการทำงานในแต่ละสไลด์


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการสร้างโฟลเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google