งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการสร้าง โฟลเดอร์. การสร้างโฟลเดอร์ ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการสร้าง โฟลเดอร์. การสร้างโฟลเดอร์ ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการสร้าง โฟลเดอร์

2 การสร้างโฟลเดอร์

3

4

5 ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ

6 คุณชายพุฒิ ภัทรเป็น ศัลยแพทย์ มือหนึ่ง คุณชายพุฒิ ภัทรเป็น ศัลยแพทย์ มือหนึ่ง

7 น้ำหนัก เฉลี่ยของ นักเรียน ป.5/2 เท่ากับ 35 ก. ก.

8 จำนวน นักเรียน ระดับป.5 รวมทั้งหมด 284 คน

9 กรองแก้วมี ส่วนสูง เท่ากับ 175 ซ. ม. กรองแก้วมี ส่วนสูง เท่ากับ 175 ซ. ม.

10 คนไทยอ่าน หนังสือ เฉลี่ยปีละ 3 บรรทัด

11 ด. ช. รัชชา นนท์ เลขที่ 34

12 ข้อมูล (data) ข้อมูล (data) ข้อมูล (data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ก็ได้ ข้อมูลที่ดีจะต้อง มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก ฯลฯ ข้อมูล (data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ก็ได้ ข้อมูลที่ดีจะต้อง มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก ฯลฯ ที่มา www.wikipedia.com

13 สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการ เลือกสรรให้เหมาะสม กับการใช้งานให้ทันเวลาและอยู่ ในรูปที่ใช้ได้ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการ เลือกสรรให้เหมาะสม กับการใช้งานให้ทันเวลาและอยู่ ในรูปที่ใช้ได้ ที่มา www.wikipedia.com

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผล สารสนเทศ ซึ่ง ครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การ ประมวลผล และการค้นคืน สารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐาน ทางเทคโนโลยี สามารถ แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การ สื่อสาร และข้อมูลแบบ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผล สารสนเทศ ซึ่ง ครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การ ประมวลผล และการค้นคืน สารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐาน ทางเทคโนโลยี สามารถ แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การ สื่อสาร และข้อมูลแบบ มัลติมีเดีย ที่มา www.wikipedia.com

15 ทบทวนการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007

16 ส่วนประกอบของ PowerPoint 2007

17


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการสร้าง โฟลเดอร์. การสร้างโฟลเดอร์ ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ ลองช่วยกัน ตอบซิค่ะ ว่าเป็นข้อมูล หรือ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google