งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007

2 Course Outline ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล และหลักการออกแบบฐานข้อมูล การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2007 การสร้างตาราง (Table) การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query) การสร้างฟอร์ม (Form) การสร้างรายงาน (Report) การจัดการฐานข้อมูล Workshop

3 ข้อมูลและฐานข้อมูล ข้อมูล คือข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาอ้างอิงหรือแก้ไขได้ในภายหลังตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล  อาจจะมีทั้งชนิดที่เป็นข้อความ(Text)  ตัวเลข(Numbers)  วันที่(Dates)  หรือแม้กระทั่งรูปภาพ (Pictures) ซึ่งปกติจะถือว่าเป็นข้อมูลดิบ(Raw Data) ที่ไม่ได้ผ่านการประมวลผล ฐานข้อมูล คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีโครงการและการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถปรับปรุง แก้ไข สืบค้น และนำมาใช้ในการจัดการสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4 คำศัพท์เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
เอ็นทิตี้ (Entity) ใช้อ้างอิงถึงบุคคล และสิ่งของต่างๆ เช่น สินค้า วิชา นักเรียน เป็นต้น แอตทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลแสดงลักษณะของเอ็นทิตี้ เช่น แอตทริบิวต์ นักเรียนจะมี ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น ความสัมพันธ์ (Relationships) ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ต่างๆในระบบ เช่น ระบบสั่งสินค้าจะประกอบด้วยเอ็นทิตี้ใบสั่งสินค้า และเอ็นทิตี้ลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many)

5 ส่วนประกอบของเอ็นทิตี้ แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์

6 คีย์ (Key) ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีการกำหนดคีย์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแอตทริบิวต์พิเศษดังนี้ 1. Primary Key 2. Candidate Key 3. Composite Key 4. Foreign Key

7 การใช้งานระบบฐานข้อมูล

8 Microsoft Access 2007


ดาวน์โหลด ppt จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google