งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล. 1.1 ระบบสารสนเทศ Information system หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกันแล้วนำมาผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล. 1.1 ระบบสารสนเทศ Information system หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกันแล้วนำมาผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล

2 1.1 ระบบสารสนเทศ Information system หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกันแล้วนำมาผ่าน กระบวนการจัดการทางด้านข้อมูล เพื่อให้ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่อยู่ ในรูปของรายงาน

3 1.3 การประมวลผลระบบ สารสนเทศ หมายถึง กระบวนการจัดการ ทางด้านข้อมูล อาจจะอยู่ในรูปแบบ ของแฟ้ม File เอกสาร ถ้าการประมวลผลของระบบ สารสนเทศใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ แฟ้มข้อมูลคือ file System หรือ ฐานข้อมูล Database System

4 ระบบแฟ้มข้อมูล File System อดีตจะเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสาร เมื่อมีคอมพิวเตอร์ มาเกี่ยวข้องจึงเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล File

5 1.4 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กันไว้ที่ เดียวกัน การประมวลผลจะมีระบบการจัดการกับข้อมูลที่เรียน ว่าระบบการจัดการฐานข้อมูล DBMS: Database Management System

6 1.6 โครงสร้างข้อมูลของระบบ แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล บิต Bits ตัวอักขระ Character เขตข้อมูล Field ระเบียน Record แฟ้มข้อมูล File ฐานข้อมูล Database

7 หน้าที่ของระบบการจัดการ ฐานข้อมูล DBMS:Database Management System ทำหน้าที่แปลคำสั่งต่างๆ ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง ของฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบให้ฐานข้อมูล ทำงานเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ใน โครงสร้างฐานข้อมูลซึ่งเก็บไว้ใน พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทำหน้าที่รักษาคามสัมพันธ์ไม่ให้เกิดปัญหา ความขัดแย้งในฐานข้อมูล

8 โครงสร้างข้อมูล

9 1.7 องค์ประกอบของ ฐานข้อมูล 1. ข้อมูล Data 2. บุคลากร Personal 3. ฮาร์ดแวร์ Hardware 4. ซอร์ฟแวร์ Software


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล. 1.1 ระบบสารสนเทศ Information system หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกันแล้วนำมาผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google