งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
หน่วยที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

2 1.1 ระบบสารสนเทศ Information system
หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องกันแล้วนำมาผ่านกระบวนการจัดการทางด้านข้อมูล เพื่อให้ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของรายงาน

3 1.3 การประมวลผลระบบสารสนเทศ
หมายถึง กระบวนการจัดการทางด้านข้อมูล อาจจะอยู่ในรูปแบบของแฟ้ม File เอกสาร ถ้าการประมวลผลของระบบสารสนเทศใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการแฟ้มข้อมูลในรูปแบบแฟ้มข้อมูลคือ file System หรือ ฐานข้อมูล Database System

4 ระบบแฟ้มข้อมูล File System

5 1.4 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กันไว้ที่เดียวกัน การประมวลผลจะมีระบบการจัดการกับข้อมูลที่เรียนว่าระบบการจัดการฐานข้อมูล DBMS: Database Management System

6 1.6 โครงสร้างข้อมูลของระบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล
บิต Bits ตัวอักขระ Character เขตข้อมูล Field ระเบียน Record แฟ้มข้อมูล File ฐานข้อมูล Database

7 หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล DBMS:Database Management System
ทำหน้าที่แปลคำสั่งต่างๆ ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบให้ฐานข้อมูลทำงานเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ในโครงสร้างฐานข้อมูลซึ่งเก็บไว้ในพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary) ทำหน้าที่รักษาคามสัมพันธ์ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในฐานข้อมูล

8 โครงสร้างข้อมูล

9 1.7 องค์ประกอบของฐานข้อมูล
1. ข้อมูล Data 2. บุคลากร Personal 3.ฮาร์ดแวร์ Hardware 4.ซอร์ฟแวร์ Software


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google