งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายในการเรียน 1. สามารถเแทนคำตอบของ อสมการ ด้วยเซตหรือช่วงของ จำนวนจริงได้ 2. สามารถแก้อสมการแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายในการเรียน 1. สามารถเแทนคำตอบของ อสมการ ด้วยเซตหรือช่วงของ จำนวนจริงได้ 2. สามารถแก้อสมการแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดมุ่งหมายในการเรียน 1. สามารถเแทนคำตอบของ อสมการ ด้วยเซตหรือช่วงของ จำนวนจริงได้ 2. สามารถแก้อสมการแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

3 อสมการ คือประโยคคณิตศาสตร์ ที่มีตัวแปร และเครื่องหมายที่ แสดงถึงการไม่เท่ากัน คือ น ,, ฃ , ณ  เช่น 2x -3 > x + 5 3x - 5 น  7 4 - 2x ณ 20 คำตอบของอสมการส่วนใหญ่เขียน อยู่ในรูปช่วงหรือเซต

4 ช่วง (Interval) ถ้า a, b เป็น จำนวนจริงใด ๆ โดยที่ a < b สามารถ เขียนแทนเซตของ จำนวนจริง R ด้วยช่วง ต่าง ๆ ดังนี้

5 1. ช่วงปิด [a, b] = {x / a ฃ   x ฃ b}

6 2. ช่วงเปิด (a, b) = {x / a   x  b}

7 3. ช่วง ปิด - เปิด [a, b) = {x / a ฃ x  b}

8 4. ช่วงเปิด - ปิด (a, b] = {x / a  x ฃ  b}

9 5. ช่วง [a, ฅ  ) = {x / x ณ  a}

10 6. ช่วง (a, ฅ  ) = {x / x  a}

11 7. ช่วง (- ฅ , b  ] = {x / x ฃ  b}

12 8. ช่วง (- ฅ , b  ) = {x / x  b}

13 ให้ A = (-2,3] ; B = [0, 5) ; C = (1, ฅ  ) จงหา A  B ; A  B ; (A  B) - C -2 0 3 5 A  B = (-2, 5) ; A  B = [0, 3] -2 0 1 3 5 (A  B) - C = ( 2, 1]

14 2x + 5 น  3 2x น  3 - 5 2x น  -2 x น -1 คำตอบ {x   R / x น - 1} R - {-1} (- ฅ, ฅ  ) - {-1} 3x - 4 < 5 3x < 5 + 4 3x < 9 x < 3 คำตอบ {x / x < 3} (- ฅ, 3 ) 1 2 3

15

16 สังเกต เครื่องหมาย > และ < เมื่อนำจำนวนบวกหรือจำนวนลบคูณ ทั้งสองข้าง สังเกตดูดีดี ถ้า 5 > - 3 เอา 4 คูณทั้ง สองข้าง และ ถ้า -2 < 4 เอา -5 คูณทั้ง สองข้าง เครื่องหมาย เหมือนเดิม เครื่องหมาย ไม่เหมือนเดิม

17 เมื่อเอาค่าลบ คูณทั้งสอง ข้างต้อง เปลี่ยน เครื่องหมาย > เป็น < 2(x - 6) < 4(x + 2) 2x - 12 < 4x + 8 2x - 4x < 8 + 12 - 2x < 20 x > - 10 (-10, ฅ )

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายในการเรียน 1. สามารถเแทนคำตอบของ อสมการ ด้วยเซตหรือช่วงของ จำนวนจริงได้ 2. สามารถแก้อสมการแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google