งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพูดในที่ ชุมชน ภาสันต์ นุพา สันต์. ขั้นตอนการ พูด ทักทาย ขั้นนำเข้าเนื้อหา เนื้อหาการพูด ปิดพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพูดในที่ ชุมชน ภาสันต์ นุพา สันต์. ขั้นตอนการ พูด ทักทาย ขั้นนำเข้าเนื้อหา เนื้อหาการพูด ปิดพูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพูดในที่ ชุมชน ภาสันต์ นุพา สันต์

2 ขั้นตอนการ พูด ทักทาย ขั้นนำเข้าเนื้อหา เนื้อหาการพูด ปิดพูด

3 โครงสร้าง การพูด คำนำ 5 - 10 % เนื้อเรื่อง 80 - 90 % สรุปจบ 5 - 10 %

4 ทักทาย ตอนเช้า แบบ สดใส สายหน่อย แบบ เพื่อน บ่ายแล้ว ฟังแล้วมีกำลังใจ เย็น อบอุ่น ดึก คึกคัก

5 หลักในการ ขึ้นต้นมีอยู่ว่า ขึ้นต้นแบบพาดหัว ข่าว (Headline) ขึ้นต้นด้วยคำถาม (Asking Question) ขึ้นต้นด้วยการทำ ให้ผู้ฟังสงสัย (Interest Arousing) ขึ้นต้นด้วยการอ้าง บทกวี หรือวาทะของผู้มี ชื่อเสียง (Queuing) ขึ้นต้นให้ สนุกสนาน (Entertainment)

6 ปิดพูด จบแบบสรุปความ จบแบบฝากให้ไปคิด จบแบบเปิดเผยตอน สำคัญ จบแบบชักชวนและ เรียกร้อง จบด้วยคำคม คำ พังเพย สุภาษิต

7 วิธีการพูดใน ที่ชุมชน พูดแบบ ท่องจำ พูดแบบมี ต้นฉบับ พูดจากความ เข้าใจ พูดแบบ กะทันหัน

8 การ เตรียมการ พูด 1. รู้งาน 2. รู้คน 3. รู้ทีมงาน 4. รู้วัสดุอุปกรณ์ 5. รู้ตัวเอง

9 เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี ท่าทีสง่า วาจาไพเราะ สังเคราะห์ความรู้

10 ข้อแนะนำที่ไม่ ควรพูด พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พูด แบบบรรยาย พูดคนเดียวไม่หยุด ไม่มีข้อสรุป พูดซ้ำ ๆ ในเรื่องใด เรื่องเดียว พูดแล้วสร้างปัญหา พูดออกแนวชมตัวเอง พูดเล่นมากไป พูดน้ำเสียงดังเกินไป พูดการเมือง


ดาวน์โหลด ppt การพูดในที่ ชุมชน ภาสันต์ นุพา สันต์. ขั้นตอนการ พูด ทักทาย ขั้นนำเข้าเนื้อหา เนื้อหาการพูด ปิดพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google