งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของ โปสเตอร์. Heali ne Illustr ation Copy ชื่อ สัญลั กษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของ โปสเตอร์. Heali ne Illustr ation Copy ชื่อ สัญลั กษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของ โปสเตอร์

2 Heali ne Illustr ation Copy ชื่อ สัญลั กษณ์

3 พาดหัวแบบข่าว (News Headline)

4 พาดหัวแบบบอกวิธีการ (How to Headline)

5 พาดหัวแบบออกคำสั่ง หรือ ชี้ชวน (Command or Directive Headline)

6 พาดหัวแบบตั้งคำถาม (Question Healine)

7 พาดหัวแบบคำขวัญ (Slogan Headline)

8 Picture and Caption Headline

9

10

11

12 ข้อความแบบพรรณนา ข้อความแบบบรรยายหรือเล่าเรื่อง ข้อความแบบให้เหตุผล ข้อความแบบบรรยายภาพ ข้อความแบบสนทนา ข้อความแบบบอกวิธีการ

13 Descriptive Copy

14

15

16

17 เพราะนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะปกป้องลูก น้อยตั้งแต่แรกเกิด ให้เติบโตอย่างปลอดภัย และสัมผัสของการ โอบกอดขณะให้นมแม่ จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก

18

19 ข้อควรพิจารณาในการ ออกแบบโปสเตอร์ สถานที่ติดโปสเตอร์ นำเสนอเพียง 1 ประเด็น การสื่อความหมายเน้น ความง่าย & ความตรง ใช้ภาพประกอบที่เป็นจริง เข้าใจง่าย ประทับใจ ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ อ่านง่าย ได้ สัดส่วน ประเด็นหลักและประเด็นย่อยควรใช้ ตัวอักษร ต่างกัน ใช้แบบอักษรที่กลมกลืนกับภาพ

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของ โปสเตอร์. Heali ne Illustr ation Copy ชื่อ สัญลั กษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google