งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ จัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้. ประชุมวางแผนก่อนเริ่มงาน และเตรียมสคริป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ จัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้. ประชุมวางแผนก่อนเริ่มงาน และเตรียมสคริป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ จัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้

2 ประชุมวางแผนก่อนเริ่มงาน และเตรียมสคริป

3 กำหนดแผนการ ทำงาน - ผู้รับผิดชอบ ถ่ายภาพ บรรยาย - จุดประสงค์ของการ จัดทำ - สถานที่การจัดทำ - ระยะเวลา - เนื้อหาส่วนต่างๆ นำ เรื่อง เนื้อเรื่อง ท้ายเรื่อง ฯลฯ

4 ชื่อเรื่องนำเสนอ

5 เปิดเรื่องโดยผู้ดำเนินรายการ

6 เนื้อเรื่อง

7 การปิดท้ายเรื่อง

8 โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ (S ONY V EGAS )

9 โปรแกรมที่ใช้เตรียมภาพ (P HOTO S HOP )

10 โปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ จาก WMV TO FLV (M ACROMEDIA F LASH )

11 โปรแกรมที่ใช้ในการอัพโหลด ไฟล์ (SSH S ECURE S HELL )

12 เครื่องมือและอุปกรณ์

13 นำเสนอผ่านสื่อ W EBSITE

14

15 ทีมงาน

16 AAR

17

18 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ จัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้. ประชุมวางแผนก่อนเริ่มงาน และเตรียมสคริป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google