งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้

2 ประชุมวางแผนก่อนเริ่มงานและเตรียมสคริป

3 กำหนดแผนการทำงาน - ผู้รับผิดชอบ ถ่ายภาพ บรรยาย - จุดประสงค์ของการจัดทำ - สถานที่การจัดทำ - ระยะเวลา - เนื้อหาส่วนต่างๆ นำเรื่อง เนื้อเรื่อง ท้ายเรื่อง ฯลฯ

4 ชื่อเรื่องนำเสนอ

5 เปิดเรื่องโดยผู้ดำเนินรายการ

6 เนื้อเรื่อง

7 การปิดท้ายเรื่อง

8 โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ (Sony Vegas)

9 โปรแกรมที่ใช้เตรียมภาพ (PhotoShop)

10 โปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ จาก WMV to FLV (Macromedia Flash)

11 โปรแกรมที่ใช้ในการอัพโหลดไฟล์ (SSH Secure Shell)

12 เครื่องมือและอุปกรณ์

13 นำเสนอผ่านสื่อ Website

14

15 ทีมงาน

16 AAR

17

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดทำ VDO เพื่องานจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google