งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอน / ส่งเสริมการ ออมของนักเรียน วัตถุประสงค์ เรียนรู้วิธีการ ทำงานนำไปใช้ วิธีการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รูปแบบ คุย เล่า ลอง เลือก การบรรลุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอน / ส่งเสริมการ ออมของนักเรียน วัตถุประสงค์ เรียนรู้วิธีการ ทำงานนำไปใช้ วิธีการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รูปแบบ คุย เล่า ลอง เลือก การบรรลุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอน / ส่งเสริมการ ออมของนักเรียน วัตถุประสงค์ เรียนรู้วิธีการ ทำงานนำไปใช้ วิธีการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รูปแบบ คุย เล่า ลอง เลือก การบรรลุผล รับผิดชอบร่วมกัน

2 การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ทุกโรงเรียนเคยจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ รูปแบบการสหกรณ์ในโรงเรียน ตชด. การสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ป.5 ม.3 ม.4-6

3

4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ Child center Learning to do Learning to be

5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ Petchburi model Hubkapong model Nongyoa model

6 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ แบ่งกลุ่ม เกม นิทาน เพลง กิจกรรม ครูที่ปรึกษา

7 เทคนิคการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ นิทานส่งเสริมการออม - พื้นบ้าน / แต่งใหม่ เพลงส่งเสริมการออม - พื้นบ้าน / แต่งใหม่ เรื่องจริง

8 การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน ให้ความรู้ ประชุมจัดตั้ง ทำแผนกิจการ จัดตั้ง ประชุมใหญ่ เลือกตั้ง ดำเนินกิจกรรม ประชุมใหญ่

9 เทคนิคส่งเสริมการออม ออมอย่างมีเป้าหมาย ออมอย่างภูมิใจ ออมกันทั้งสังคม ผลตอบแทนการออม ผลกระทบการออม

10 เทคนิคส่งเสริมการออม เห็นผลจากการออม หลักฐานการออม ตอบแทนตามสัดส่วนการ ออม เป็นตัวอย่างการออม

11 การเสนอผลงาน สาธิตการจัดการเรียนรู้ ( เน้น ส่งเสริมการออม ) กลุ่มเป็นครู ผู้อบรมเป็น นักเรียน เวลากลุ่มละ 10 นาที แสดงความเห็น

12 กลุ่ม 3 เพลงประกอบท่าทาง สัมภาษณ์นักเรียน การใช้เงิน สรุปวางแผนใช้จ่าย การออม กลอน กลุ่ม 4 แจกกระต่าย ออมวันละบาท จูงใจโดย สมทบเงินให้ ไม่ฝากแทน สนทนาให้คุ้นเคยกับ สหกรณ์ ( โรงเรียนออมกับสถาบันอื่น ) หัดบวก เลข ทำบัญชีรับจ่ายรู้ฐานะครอบครัว กลุ่ม 5 ปรบมือ 1,2,3,5 ( เสียง ) แบ่งกลุ่มคิด ( การออมมีประโยชน์อย่างไร ) ( วิธีการออม ) สอบถามตัวแทนกลุ่ม ตั้งเป้า หาวิธีการ สรุป ขั้นตอน นิทานการซื้อหวยใส่แก้ว

13 อภิปรายกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มเล่าวิธีการทำงานที่ทำ ให้โครงการนี้ ประสบความสำเร็จตามประสบการณ์ จริง ทุกคนในกลุ่มบอกปัญหาที่พบในการ ทำโครงการนี้ กลุ่มกำหนดความคาดหวังของ โครงการนี้ในปี 54 สรุป เป็นวิธีการทำงานของกลุ่ม การ แก้ปัญหาของกลุ่ม และความคาดหวังของกลุ่ม มอบผู้แทนกลุ่มนำเสนอ

14 กลุ่ม 6 เกม แจกชื่อสัตว์ให้ออกเสียง ( ไก่ วัว ม้า ชะนี ฯ ) ประโยชน์ ( โยง ) ทีมสอน สรุปเสริมเนื้อหา แหม่มศรี แหม่มศรี มีสามีชื่อมิสเตอร์ จอห์น ( ซ้ำ ) แหม่มศรี หยอดกระปุกก่อนนอน มิสเตอร์จอห์น ก็ขยันหาเงิน แหม่มศรี แหม่มศรี ไม่กี่ปีก็มีบ้านหลัง ใหญ่ ทั้งสองมีความสุขใจ ( ซ้ำ ) ชีวิตสดใส เพราะรักการออม

15 นำเสนอ กลุ่มที่ 1 หมักน้ำจุลินทรีย์สู่ การออม คำถามจากสิ่งของ ชีวิตจริง อธิบาย ลงมือทำ จดบันทึก ขาย ได้เงินออม เชื่อมโยง กลุ่มที่ 2 ปรบมือพูดสหกรณ์ ตั้งเป้าซื้อลูกบอล นักเรียน ร่วม ( ลงขัน ) คิดเลข ได้ วิธีการ

16

17

18

19 ความรู้สึกที่สร้างความภูมิใจไม่รู้ลืม 1. รู้สึกถึงการต้อนรับ (To Feel Welcome) 2. รู้สึกถึงความสะดวกสบาย (To Feel Comfortable) 3. รู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจ (To Feel Understood) 4. รู้สึกถึงความสำคัญ (To Feel Important) 5. รู้สึกซาบซึ้งใจ (To Feel Appreciated)


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอน / ส่งเสริมการ ออมของนักเรียน วัตถุประสงค์ เรียนรู้วิธีการ ทำงานนำไปใช้ วิธีการ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รูปแบบ คุย เล่า ลอง เลือก การบรรลุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google