งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 7 ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม นางสาว วไลพร เตสยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 7 ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม นางสาว วไลพร เตสยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 7 ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม นางสาว วไลพร เตสยานนท์
โรงเรียน ลอยสายอนุสรณ์ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม นาย ณัฐวุฒิ สมรูป โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทำ

2 คำถาม ท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ผู้ปกครองทำบัญชี และรู้จักการคิดวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินในครอบครัว และมีเงินออม

3 1. รณรงค์เรื่องการทำบัญชีโดยการบอกประโยชน์ของการทำบัญชี เช่น
1.1 ประสานงานจากประธานหรือผู้นำชุมชนให้เรียกลูกบ้านมาประชุม 1.2 แจกใบปลิวแนะนำการทำบัญชีพร้อมทั้งให้รางวัลเล็กๆน้อยๆแก่ผู้บันทึกบัญชีทุกวันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้มีกำลังใจที่จะทำและจดบันทึกทุกวัน

4 2. ถามความสมัครใจ จัดกลุ่มไปสอนตามบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงวิธีการทำบัญชี บอกถึงประโยชน์ เมื่อครบเดือนรวบรวมตัวเลขในแต่ละเดือนจากนั้นอธิบายถึงการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก พร้อมทั้งแนะนำอาชีพเสริม เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้น

5 คำถาม 2.ท่านมีวิธีการติดตามผลการทำบัญชีของผู้ปกครองให้ทำบัญชีต่อเนื่องได้อย่างไร

6 จัดการประชุมสหกรณ์ในหมู่บ้านเดือนละครั้ง ว่าครอบครัวไหนมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเท่าไหร่และควรจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละเดือน และมีการตรวจสอบบัญชีว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในแต่ละเดือน มีการวางแผนให้ทุกครัวเรือนที่มีปัญหารายรับรายจ่ายมีการทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายรับให้มากขึ้นและลดรายจ่ายลงเพื่อให้มีเงินเก็บในแต่ละเดือน และเพื่อความต่อเนื่องในการทำบัญชีในทุกอาทิตย์ควรมีการติดต่อผู้ทำบัญชีว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเมื่อมีปัญหาตรงไหนก็ทำการแก้ไขให้เสร็จเพี่อความถูกต้องในการทำบัญชี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 7 ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม นางสาว วไลพร เตสยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google