งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว วไลพร เตสยานนท์ โรงเรียน ลอย สายอนุสรณ์ นาย ณัฐวุฒิ สมรูป โรงเรียนวัดราษฎร ศรัทธาทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว วไลพร เตสยานนท์ โรงเรียน ลอย สายอนุสรณ์ นาย ณัฐวุฒิ สมรูป โรงเรียนวัดราษฎร ศรัทธาทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว วไลพร เตสยานนท์ โรงเรียน ลอย สายอนุสรณ์ นาย ณัฐวุฒิ สมรูป โรงเรียนวัดราษฎร ศรัทธาทำ

2 1. ท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่ จะทำให้ผู้ปกครองทำบัญชี และรู้จักการคิดวิเคราะห์ การใช้จ่ายเงินในครอบครัว และมีเงินออม

3 1. รณรงค์เรื่องการทำบัญชีโดยการ บอกประโยชน์ของการทำบัญชี เช่น 1.1 ประสานงานจากประธานหรือผู้นำ ชุมชนให้เรียกลูกบ้านมาประชุม 1.2 แจกใบปลิวแนะนำการทำบัญชี พร้อมทั้งให้รางวัลเล็กๆน้อยๆแก่ผู้ บันทึกบัญชีทุกวันเพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจให้มีกำลังใจที่จะทำและจด บันทึกทุกวัน

4 2. ถามความสมัครใจ จัดกลุ่มไป สอนตามบ้านเพื่อให้ผู้ปกครอง เข้าใจถึงวิธีการทำบัญชี บอกถึง ประโยชน์ เมื่อครบเดือนรวบรวม ตัวเลขในแต่ละเดือนจากนั้น อธิบายถึงการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็นออก พร้อมทั้งแนะนำ อาชีพเสริม เช่น ปลูกผัก เลี้ยง สัตว์ เพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้น

5 2. ท่านมีวิธีการติดตามผล การทำบัญชีของ ผู้ปกครองให้ทำบัญชี ต่อเนื่องได้อย่างไร

6 จัดการประชุมสหกรณ์ในหมู่บ้านเดือนละ ครั้ง ว่าครอบครัวไหนมีค่าใช้จ่ายมากน้อย เท่าไหร่และควรจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไรใน แต่ละเดือน และมีการตรวจสอบบัญชีว่ามี การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในแต่ละเดือน มีการวางแผนให้ทุกครัวเรือนที่มีปัญหา รายรับรายจ่ายมีการทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม รายรับให้มากขึ้นและลดรายจ่ายลงเพื่อให้มี เงินเก็บในแต่ละเดือน และเพื่อความ ต่อเนื่องในการทำบัญชีในทุกอาทิตย์ควรมี การติดต่อผู้ทำบัญชีว่ามีความคืบหน้า อย่างไรบ้างเมื่อมีปัญหาตรงไหนก็ทำการ แก้ไขให้เสร็จเพี่อความถูกต้องในการทำ บัญชี


ดาวน์โหลด ppt นางสาว วไลพร เตสยานนท์ โรงเรียน ลอย สายอนุสรณ์ นาย ณัฐวุฒิ สมรูป โรงเรียนวัดราษฎร ศรัทธาทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google