งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer and Presentation รหัสวิชา 0012005 จตุภูมิ จวนชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer and Presentation รหัสวิชา 0012005 จตุภูมิ จวนชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer and Presentation รหัสวิชา 0012005 จตุภูมิ จวนชัยภูมิ jatuphum@yahoo.com

2 2 หัวข้อ โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ ช่องทางการนำเสนอผลงาน หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนองาน

3 3 โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ Adobe Acrobat Adobe Persuasion Microsoft PowerPoint Mind Map programs OpenOffice.org Impress

4 4 โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ (2) Wordpress.com Blogger.com & blogspot.com Hi5.com Twitter.com Slide.com

5 5 ช่องทางการนำเสนอผลงาน Offline (power point) Online (web)

6 6 หลักการออกแบบและผลิตสื่อ นำเสนองาน ความเรียบง่าย มีความคงตัว (consistent) ใช้ความสมดุล มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น สร้างความกลมกลืน

7 7 หลักการออกแบบและผลิตสื่อ นำเสนองาน (2) แบบอักษร เนื้อหา และจุดนำข้อความ เลือกใช้กราฟิกอย่างระมัดระวัง ความคมชัด (resolution) ของภาพ เลือกต้นแบบสไลด์ และแบบอักษรที่เหมาะสม กับอุปกรณ์ร่วม

8 8 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Computer and Presentation รหัสวิชา 0012005 จตุภูมิ จวนชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google