งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft PowerPoint. โปรแกรมนี้ใช้ทำอะไร  โปรแกรม Powerpoint นี้ใช้สำหรับการ ทำพรีเซ็นเทชั่น หรือการนำเสนอ ข้อมูล สินค้าและบริการ โดยผ่านทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft PowerPoint. โปรแกรมนี้ใช้ทำอะไร  โปรแกรม Powerpoint นี้ใช้สำหรับการ ทำพรีเซ็นเทชั่น หรือการนำเสนอ ข้อมูล สินค้าและบริการ โดยผ่านทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft PowerPoint

2 โปรแกรมนี้ใช้ทำอะไร  โปรแกรม Powerpoint นี้ใช้สำหรับการ ทำพรีเซ็นเทชั่น หรือการนำเสนอ ข้อมูล สินค้าและบริการ โดยผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ก็ถือได้ว่าเป็น ที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในการทำ presentation ไม่จำเป็น ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถ ทำพรีเซ็นเทชั่นได้

3 การเปิดโปรแกรม 1. Start 2. All Programs 3. Microsoft Office 4. Microsoft Office PowerPoint

4 การเริ่มต้นใช้โปรแกรม ใส่ชื่อเรื่อง ใส่ชื่อเรื่อง รองลงมา เราสามารถออกแบบหน้าแรกเองได้

5 การออกแบบหน้าแรก  ทำได้ 2 วิธี  โดยการใช้รูปแบบที่มีอยู่ใน โปรแกรม  โดยการกำหนดเอง โดยการวาง รูปแบบต่างๆเอง

6 การใช้รูปแบบที่มีอยู่ใน โปรแกรม 1. คลิกที่หน้า แรก 2. เลือกเค้า โครง

7 การสร้างภาพนิ่ง 1. คลิกหน้าแรก 2. เลือกสร้าง ภาพนิ่ง 3. ได้ภาพนิ่งที่ ต้องการ

8 การลบภาพนิ่ง 1. คลิกภาพนิ่งที่ ต้องการลบ 2. คลิก หรือ กด Delete

9 การใช้งานเครื่องมือ

10

11

12 การเพิ่มรูปภาพ 1. คลิกแทรก 2. คลิก รูปภาพ 3. เลือกรูปภาพ 4. เลือกแทรก


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft PowerPoint. โปรแกรมนี้ใช้ทำอะไร  โปรแกรม Powerpoint นี้ใช้สำหรับการ ทำพรีเซ็นเทชั่น หรือการนำเสนอ ข้อมูล สินค้าและบริการ โดยผ่านทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google