งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Geol Coal Geology การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ความร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Geol Coal Geology การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ความร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Geol. 205486-8 Coal Geology การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ความร้อน
รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

3

4

5 Industrial boiler

6 Industrial Boiler

7 Fluidized bed Boiler

8

9

10

11

12 J-Zone K-Zone Mae Moh Mine Q-Zone

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 เตาเผาขยะ และผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นผลพลอยได้

26

27

28 เตาเผาขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้

29 การทำถ่านอัด

30 เตาเผาปูนคุณภาพสูง

31 เตาเผาปูนซีเมนต์

32

33 เตาอบหญ้าแห้ง

34 โรงงานทำถ่านโค้กและผลพลอยได้

35 เตาเผาถ่านโค้ก

36 การผึ่งถ่านโค้กที่เผาแล้ว

37

38

39

40 Coke Texture


ดาวน์โหลด ppt Geol Coal Geology การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ความร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google