งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Geol. 205486-8 Coal Geology การใช้ประโยชน์จาก ถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ ความร้อน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Geol. 205486-8 Coal Geology การใช้ประโยชน์จาก ถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ ความร้อน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Geol. 205486-8 Coal Geology การใช้ประโยชน์จาก ถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ ความร้อน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

3

4

5 Industrial boiler

6 Industrial Boiler

7 Fluidized bed Boiler

8

9

10

11

12 J- Zone Q- Zone K- Zone Mae Moh Mine

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 เตาเผาขยะ และผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นผลพลอยได้

26

27

28

29 การทำ ถ่านอัด

30 เตาเผาปูนคุณภาพสูง

31 เตาเผาปูนซีเมนต์

32

33 เตาอบหญ้าแห้ง

34 โรงงาน ทำถ่าน โค้กและ ผล พลอยได้

35 เตาเผา ถ่านโค้ก

36 การผึ่ง ถ่านโค้ก ที่เผา แล้ว

37

38

39

40 Coke Texture


ดาวน์โหลด ppt Geol. 205486-8 Coal Geology การใช้ประโยชน์จาก ถ่านหิน โดยการเผาให้ได้ ความร้อน รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ รัตน เสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google