งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง Stirling Engine

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องยนต์สเตอร์ลิง Stirling Engine"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องยนต์สเตอร์ลิง Stirling Engine
จัดทำโดย นายนพพร เทนอิสสระ รหัส สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
กระบวนการที่ 1-2 การอัดตัวแบบอุณหภูมิคงที่ กระบวนการที่ 2-3 การได้รับความร้อนแบบปริมาตรคงที่ กระบวนการที่ 3-4 การขยายตัวแบบอุณหภูมิคงที่ การบวนการที่ 4-1 ถ่ายเทความร้อนออกที่ปริมาตรคง

3 แผนภาพ P-V

4 การเคลื่อนที่ของลูกสูบแบบอุดมคติ

5 การเคลื่อนที่ของลูกสูบจริงๆ

6 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอลฟา ช่วงการอัดตัว 1-2

7 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอลฟา ช่วงให้ความร้อน 2-3

8 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอลฟา ช่วงการขยายตัว 3-4

9 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอลฟา ช่วงการระบายความร้อน 4-1

10 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการอัดตัว
ที่มา

11 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการให้ความร้อน
ที่มา

12 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการขยายตัว
ที่มา

13 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการระบายความร้อน
ที่มา

14 เทคโนโลยีของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจานพาราโบลาร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

15 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบจานพาราโบลาที่พัฒนาโดยบริษัท Boeing และ Stirling Energy System (SES )
ที่มา :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16 ระบบจานพาราโบลาขนาด 1 MW ที่รัฐเนวาดา
ที่มา :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 เครื่องยนต์สเ ตอร์ลิง Kockums 4-95

18 ตารางที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องยนต์สเตอร์ลิง Stirling Engine

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google